Would you like to work at the Natural Resources Institute Finland? We promote the sustainable use of natural resources and look for bioeconomy-based solutions. The Natural Resources Institute Finland has offices all over Finland.

We offer a modern, state-of-the-art environment for research, flexible working hours and locations, as well as opportunities for professional growth and personal development. We are also involved in several major international partnership networks.If what we do is also close to your heart, we would love you to join our team!

For more details about vacancies and instructions for applying, please visit valtiolle.fi website

lukeen_toihin

 

 

Vacancies

Kalanviljelijä, Keminmaa

Työ on kalanviljelytyötä. Luonnonemokalojen hankinnat ja merkinnät, sekä kevätkutuisten kalojen lypsy ja…

Kalanviljelijä, Taivalkoski

Tehtäviin kuuluu syyskutuisten kalojen lypsyt ja pienpoikasten hoito. Muita tehtäviä ovat kiinteistöhoitotyöt…

Kalanviljelijä, Inari 6 kk

Tehtäviin kuuluu kalojen istutustyöt, luonnonravintolammikoiden hoitaminen ja laitosemokalaston lypsytyöt. Lisäksi esimiehen muut…

Kalanviljelijä, Inari 3 kk

Tehtäviin kuuluu emokalojen pyynti ja laitosemokalaston lypsytyöt. Lisäksi esimiehen muut määräämät tehtävät.

Tutkimusmestari, kalastoseuranta Jyväskylä

Tehtävässä osallistutaan vesipuitedireketiivin toteuttamiseen kuuluviin koekalastuksiin eri puolilla Suomea, tehdään Didson-luotauksella ankeriasseurantoja…

Tutkimusmestari, kalastoseuranta Helsinki

Tehtävässä suoritetaan otoliitteihin perustuvaan iänmääritysprosessiin kuuluvia tehtäviä otoliittilaboratoriossa, osallistutaan merellä silakan kaikuluotaustutkimuksiin…

Harjoittelija, maidontuotanto

Korkeakouluharjoittelijan tehtävänä on osallistua Silage Metagenomics -projektin rehujen säilöntään liittyvään tutkimukseen. Korkeakouluharjoittelija…

Harjoittelija, kasvituotanto

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti kasvinviljelyn pelto- ja koetyöskentely, kylvö-, kasvinsuojelu- ja sadonkorjuutyöt,…

Tutkimusmestari, koekalastukset Joensuu 5 kk

Tehtäviin kuuluu vesipuitedirektiivin kalastoseurannan kalastukset Itä-Suomen alueella, Järvilohen palauttamishankkeen maastotyöt, poikaskartoitukset, telemetriaseuranta…

Harjoittelija, kasvintuotanto

Mansikan lajikkeiston testaamiseen ja kehittämiseen liittyvät tila- ja vertailukokeet. Etsimme tutkimuksellisesti suuntautuvaa…

See also