Titta Kotilainen

Senior Scientist

Degree

PhD

Email

titta.kotilainen@luke.fi

Telephone

+358295322309

Address

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Expertise

I am specialized in plant photobiology and lighting conditions in controlled environments. I have been measuring and analysing light and plant photobiological responses for years, both in the academia and in the industry.

Newest publications

Cover image for Teollinen ekosysteemi energian- ja ruoantuotantoon
Kiertotalous, Ruoka

Teollinen ekosysteemi energian- ja ruoantuotantoon

Tässä raportissa esitellään tuloksia hankkeesta, jonka taustalla vaikuttivat Sodankylän kunnan energiantuotantoon ja alueellisten raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyneet kiinnostuksen kohteet. Tämän hankkeen tavoitteena oli simulointimallin avulla tarkastella energian ja erilaisten sivuvirtojen liikkumista kiertotalousjärjestelmässä, joka yhdistää energian- ja ruoantuotantoa. Tämän lisäksi tarkasteltiin kiertotalousjärjestelmän kannattavuutta sekä kokonaisuuden että sen osien kannalta.

Cover image for Innovatiivinen ruokajärjestelmä : Tutkimusohjelman loppuraportti
Kiertotalous, Ruoka

Innovatiivinen ruokajärjestelmä : Tutkimusohjelman loppuraportti

Innovatiivinen ruokajärjestelmä- tutkimusohjelman (InnoFood), 2016–2020, visiona on ollut tuottaa ratkaisuja kestävään ruokajärjestelmään, jossa tuotettu ruoka on terveellistä ja sen tuotanto ja kulutus tapahtuvat kestävästi luonnonvaroja säästäen sekä niitä optimaalisesti käyttäen ja kierrättäen. Raportissa kuvataan Luonnonvarakeskuksessa vuosina 2016–2020 toteutetun tutkimusohjelman päätuloksia.