Petri Heinimaa

Principal Specialist

Degree

Master of Science

Email

petri.heinimaa@luke.fi

Telephone

+358295327480

Address

Survontie 9, 40500 Jyväskylä

Expertise

aquaculture, fish genetic resources, fish biodiversity, fish species preservation in milt- and genebanks, fish stock management, fish stocking, fish diseases and parasites, fish breeding programs,

Newest publications

Cover image for Päijänteen ja sen latvavesien taimenkantojen geneettiset resurssit
Kala

Päijänteen ja sen latvavesien taimenkantojen geneettiset resurssit

Geneettisen monimuotoisuuden, eli diversiteetin, säilyttäminen edellyttää tietoa siitä, kuinka olemassa oleva geneettinen diversiteetti on jakautunut eri alueille, populaatioiden ja populaatioryhmien välille, sekä mikä on kunkin populaation sisäisen perinnöllisen diversiteetin määrä. Tämän työn tavoitteena oli selvittää luontaisten taimenkantojen perinnöllinen rakenne ja eri taimenkantaryhmien alueellinen jakautuminen Päijänteen vesistön ja sen latvavesien alueella. Tämän geneettisen tiedon avulla on mahdollista tehostaa ja tarkentaa taimenkantojen hoitoa ja voidaan muodostaa taimenkantojen suojelu- ja hoitoyksiköitä lajin hoitostrategiaa varten.