Pasi Rikkonen

Principal Scientist

Degree

D.Sc. (Econ. and Bus.Adm.)

Email

pasi.rikkonen@luke.fi

Telephone

+358295326480

Address

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Expertise

Projects/Duties: Future alternatives of Finnish agriculture, agri-food sector foresight, technology foresight (especially renewable energy). Special competence: futures studies, scenario planning, strategic management, environmental accounting and reporting

Newest publications

Cover image for Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista
Ilmasto, Metsä

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista

Tässä tutkimuksessa on arvioitu maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden vaikutuksia nykyistä tutkimustietoa ja asiantuntija-arvioita kokoamalla sekä valmiina käytettävissä olevia mallinnusmenetelmiä soveltaen. Toimenpiteiden päästövähennys ja hiilinieluvaikutuksien arvioinnissa käytettiin kunkin toimenpiteen kohdalla parasta käytettävissä olevaa menetelmää ja toimenpiteen soveltamismahdollisuuksien laajuus perustui asiantuntija-arvioihin.