Pasi Rikkonen

Principal Scientist

Degree

D.Sc. (Econ. and Bus.Adm.)

Email

pasi.rikkonen@luke.fi

Telephone

+358295326480

Address

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Expertise

Projects/Duties: Future alternatives of Finnish agriculture, agri-food sector foresight, technology foresight (especially renewable energy). Special competence: future studies, scenario planning, strategic management, environmental accounting and reporting

Newest publications

Cover image for Tilusrakenteen parantamistoimien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi : Esiselvitys ja indikaattorikokoelma kokonaisvaltaisempaan arviointiin
Maatalous

Tilusrakenteen parantamistoimien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi : Esiselvitys ja indikaattorikokoelma kokonaisvaltaisempaan arviointiin

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli toimia esiselvitystyppisenä avauksena aiempaa kokonaisvaltaisemmalle yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnille. Yhteiskunnalliset vaikutukset jaettiin alueen elinvoimaisuuteen, ympäristöön ja sosiaalisen pääomaan sekä sosiaalisiin vaikutuksiin. Tähän tarkoitukseen kehitettiin kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijatyöpajan avulla vaikuttavuusmittaristo, hankittiin niiden soveltamiseen tarvittava aineisto ja sovellettiin mittaristoa kohdealueille.