Mikko Peltoniemi

Principal Scientist

Degree

PhD, adjunct prof. (Forest Ecology, University of Helsinki)

Email

mikko.peltoniemi@luke.fi

Telephone

+358295325329

Address

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Expertise

I work within the broad topic of forest ecology and climate change. My past studies have included, but are not limited to, development of models describing responses of forests to environmental drivers, and large scale forest carbon and vulnerability assessments. I presently coordinate and work with Finnish phenology camera network and climate change indicators, with an aim of producing usable metrics of phenological development of ecosystems for models using image analysis.

Newest publications

Cover image for Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset : Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu
Metsä

Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset : Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu

Tutkimus on tuottanut viime vuosina aikaisempaa tarkempaa tietoa suometsien aiheuttamasta vesistökuormituksesta ja niiden maaperän kasvihuonekaasupäästöistä. Tulosten mukaan ojitettujen suometsien merkitys vesistökuormitukselle on aiemmin luultua huomattavasti suurempi, ja suometsien maaperä on Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa suuri päästölähde.