Lari Veneranta

Research Scientist

Email

lari.veneranta@luke.fi

Telephone

358295327203

Address

Wolffintie 35, 65200 Vaasa

Expertise

sea-spawning and migratory whitefish, whitefish, vendace, grayling, perch, pikeperch, larval areas in the Northern Baltic Sea, remote sensing, field surveys, reproduction area modelling, GIS, coastal whiteifish, marine spatial planning and changes in fish and fisheries at the Finnish coast due to changing climate (Marisplan), whitefish in the Bothnian Sea (Interreg Botnia-Atlantica)

Newest publications

Cover image for Ahventen pyynti- ja syönnösalueet Merenkurkussa T-ankkurimerkinnän perusteella
Kala

Ahventen pyynti- ja syönnösalueet Merenkurkussa T-ankkurimerkinnän perusteella

Merenkurkun ahventen syönnös- ja pyyntialueita selvitettiin kiinnittämällä ahvenien selkäevän juureen T-ankkurimerkki. Merkkien palautusten perusteella selvisi, että ahvenet suosivat pääsääntöisesti saaristoisia ja rannanläheisiä alueita, joten erityisesti näillä alueilla tehtävillä toimepiteillä pystytään vaikuttamaan kantojen tilaan. Merkinnästä saatua yksittäisen ahvenkannan vaikutusaluetietoa tulisi hyödyntää kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnassa erityisesti kalavesien hoitoon tarvittavan työn sekä kalastuksen mitoittamisen perustana.