Jarkko Niemi

Research Professor

Degree

PhD (production economics and farm management)

Email

jarkko.niemi@luke.fi

Telephone

+358295326392

Address

Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki

Expertise

Projects/Duties: Economics research on animal health, welfare and production. Socio-economic aspects related to production diseases in pig and poultry production. Economics of classical swine fever, african swine fever, bluetongue and foot and mouth disease in Finland, and the impact of structural change of farming on disease risks. Economic analysis and optimization of pig production (genetics, feeding, slaughter and replacement, technology choices, price and production risks etc. ). Tail biting in the pig. Economic aspects related to the cultivation and use of protein-rich crops and protein self-sufficiency. Research for development, developing countries, Africa, , Senegal, Kenya, Uganda, climate change, use of mobile phones to disseminate information to farmers. Special competence: animal health economics, animan diseases, animal welfare, swine, poultry, dynamic programming, land use

Newest publications

Cover image for Eläintilan tautisuojaus ja tarttuvien eläintautien torjunta
Maatalous

Eläintilan tautisuojaus ja tarttuvien eläintautien torjunta

Tähän julkaisuun on koottu aiemmista julkaisuista, selvityksistä ja ohjeista saatavilla ollutta taustatietoa EläinBioTurva-hankkeessa käsitellyistä teemoista. Keskeisinä lähteinä ovat olleet muun muassa tiedot, joita Eläinten terveys ETT ry, Ruokavirasto ja tutkimukset ovat julkaisseet kotieläintilojen tautisuojauksesta. Julkaisussa keskitytään seitsemään asiakokonaisuuteen, jotka ovat: tautisuojaukseen vaikuttavat tekijät, eläinkauppa ja eläinten vastustuskyky, tautisulku ja suojavaatetus, eläintilan puhtaat ja likaiset kulkureitit, kuolleiden eläinten turvallinen säilytys ja hävittäminen, rehujen ja juomaveden puhtaus sekä eläintilojen puhdistus ja desinfiointi.