Irma Kolari

Research Scientist

Degree

M.Sc.

Email

irma.kolari@luke.fi

Telephone

+358295327617

Address

Laasalantie 9, 58175 Enonkoski

Expertise

Saimaa arctic charr, ecology and management, freshwater vendace stocks and fisheries, recreational fisheries, fisheries and the Saimaa ringed seal conservation, EU Water Framework Directive water protection and monitoring of fish communities,

Newest publications

Cover image for Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015
Kala

Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015

Osana Saimaannorppa-LIFE –hanketta selvitettiin vapaa-ajankalastusta Saimaalla, saimaannorpan esiintymisalueella, 15.4.2014 – 14.4.2015 välisenä aikana. Selvityksessä tarkasteltiin kalastuksen alueellista ja vuodenaikaista jakautumista sekä kalastajien, pyynnin ja saaliin määriä ja tärkeimpiä pyyntitapoja ja saalislajeja. Työssä tarkasteltiin myös kalastuksen merkitystä harrastuksena ja suhtautumista norpansuojelun takia annettuihin kalastusrajoituksiin.