Helena Haakana

Research Scientist

Degree

Doctor of Science (Agriculture and Forestry)

Email

helena.haakana@luke.fi

Telephone

+358295322158

Address

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Expertise

National forest inventory, NFI, multi-source forest inventory, forest monitoring, remote sensing, Geographic information systems (GIS)

Newest publications

Cover image for Metsätalousvaikutusten arvioinnin  kehittäminen kaavoituksessa
Metsä

Metsätalousvaikutusten arvioinnin kehittäminen kaavoituksessa

Kaavoituksella on mahdollista asettaa metsien käyttöä ohjaavia kaavamääräyksiä, millä voi olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia metsänomistajille ja metsiin perustuville elinkeinoille. Nämä metsätalousvaikutukset on usein arvioitu puutteellisesti kaavan laatimisen yhteydessä. Tässä raportissa luodaan katsaus metsätalousvaikutusten arvioinnin nykytilaan ja mahdollisuuksiin sekä määritellään niiden perusteella Metsien käyttöön liittyvät kaavoituksen tausta-aineistot -nettipalvelun vaatimukset.