Eeva Lehtonen

Research Scientist

Degree

MSc

Email

eeva.lehtonen@luke.fi

Telephone

+358295326317

Address

Neulaniementie 5, 70210 Kuopio

Expertise

Research topics: Assessing regional biomass potential through spatial data methods. Tasks: Maintenance and description of spatial data sets, application of spatial data methods and data in research projects. Areas of expertise: environmental sciences, utilization of agricultural side streams and bio-waste in nutrient recycling and energy production, spatial data, methods and metadata, visualization of information.

Newest publications

Cover image for Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa : Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa
Maatalous, Ympäristö

Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa : Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa

Raportti kuvaa fosforin ja typen kierrätyksen nykytilanteen Suomessa ml. perustiedot biomassojen ja niiden sisältämien ravinteiden määristä sekä alueellisesta jakaumasta. Esitettyjen tietojen pohjalta annetaan toimenpide-ehdotuksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Luonnonvara- ja ympäristotutkimuksen yhteenliittymä LYNET:iin kuuluvien laitosten asiantuntijoiden yhteistyönä toteutettu selvitys tehtiin taustaksi kansalliselle ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelmalle.