Metsä, Tilasto

Tilasto: metsämaan omistus 2013

Yksityishenkilöt omistivat Luonnonvarakeskuksen julkaisemien tietojen mukaan vuoden 2013 lopussa yhteensä 376 000 vähintään yhden hehtaarin metsätilakokonaisuutta. Metsää omistavien kuolinpesien määrä on vähentynyt vuoden 2006 jälkeen seitsemässä vuodessa 3 800 metsätilalla (8 %) ja niihin kuuluvan metsämaan ala 160 000 hehtaarilla. Kuolinpesiä on muutettu erityisesti verotusyhtymiksi, joiden määrä on kasvanut kaikkiaan 7 700 metsätilalla (16 %) ja 254 000 hehtaarilla.