Tilasto

Hintatilastot 2015

Suomessa keskustellaan metsäverotuksen muuttamisesta tavoitteena joko valtion tai kuntien verokertymän kartuttaminen tai passiivisten metsänomistajien aktivoiminen tai jokin muu syy. Tässä raportissa tarkastellaan niitä teknisluonteisia kysymyksiä, jotka tulisi ratkaista, jos kiinteistöverotus, elinkeinotulojen verotus tai maatalouden tuloverotus koskisi myös metsiä ja metsätaloutta. Vertailukohtana kuvataan nykyinen puun myyntitulon verotus.

Metsä, Tilasto

Tilasto: metsämaan omistus 2013

Yksityishenkilöt omistivat Luonnonvarakeskuksen julkaisemien tietojen mukaan vuoden 2013 lopussa yhteensä 376 000 vähintään yhden hehtaarin metsätilakokonaisuutta. Metsää omistavien kuolinpesien määrä on vähentynyt vuoden 2006 jälkeen seitsemässä vuodessa 3 800 metsätilalla (8 %) ja niihin kuuluvan metsämaan ala 160 000 hehtaarilla. Kuolinpesiä on muutettu erityisesti verotusyhtymiksi, joiden määrä on kasvanut kaikkiaan 7 700 metsätilalla (16 %) ja 254 000 hehtaarilla.