Bofori-hankkeen Petroskoissa 18.12.2019 pidetyn sidosryhmätilaisuuden aineistot:

Ohjelma

Yhteenveto

Esitykset:

1 Katsaus hankkeen ensimmäiseen toteutusvuoteen ja tulevan vuoden suunnitelmat

2 Metsäsektorin liiketoimintapotentiaalikyselyn tulokset Suomesta

3 Venäläisten metsänvuokraajien ja metsäpalveluiden toimittajien kyselyn tulokset

4 Kokemuksia hankkeen puitteissa pidetyistä koulutustilaisuuksista

5 Intensiivisen metsätalouden näkökulmia hanketoiminnan piirissä olevissa nuorissa metsissä Venäjällä

6 Metsänhoitotöiden käytännön valvonta ja kokemus Suomess

7 Pikkukopterien käyttö metsälain valvonnassa Suomessa vuodesta 2020 eteenpäin

8 Lehtipuu-kuusikoiden hoito Venäjän Karjalassa

9 Tuloksia Taiga-mallimetsähankkeen (1997-1999) kokeellisista hoitohakkuista

10 Metsäkonekuljettajien koulutuksen merkitys työn tuottavuuden nostamisessa ja kustannusten alentamisessa

11 Käytännön kokemuksia venäläisistä konekuljettajista suomalaisessa puunkorjuuyrityksessä

12 Työntekijöiden rekrytointi Suomeen ETA:n ulkopuolelta

13 Yritysten puunhankinta

Hoitohakkuuluvitus Karjalan Luonnonvaraministeriöltä tiedustelu 25112019

Karjalan Luonnonvaraministeriön Vastine 09012020


Материалы семинара Бофори-проекта 18 декабря 2019 в г. Петрозаводск.

Программа

Резюме семинара

Презентации:

1 Отчет о выполнении проекта

2 Результаты опроса в Финляндии

3 Результаты опроса арендаторов леса и поставщиков лесохозяйственных услуг в России

4 Первые результаты тренингов, организованных в рамках проекта

5 Предложения по вариантам интенсификации лесного хозяйства в молодых насаждениях на территории реализации проекта в России

6 Практический контроль выполненных лесохозяйственных работ в Финляндии – практика и накопленный опыт

7 Использование технологии БПЛА при проведении контроля исполнения лесного законодательства в Финляндии после 2020 года

8 Уход в лиственно-еловых насаждениях Карелии

9 Результаты экспериментальных рубок ухода, проведенных по проекту ”Тайга-модельный лес”

10 Значение обучения операторов лесных машин для повышения продуктивности работы и сокращения затрат

11 Русский оператор в финском лесозаготовительном предприятии практический опыт

12 Рекрутинг работников вне пределов Евросоюза в Финляндию

13 Лесообеспечение предприятий

Спецразрешение для проведения рубок ухода – Запрос 25112019

Ответ на Запрос Минприроды РК 09012020