Venäjänkielinen oppikirja metsäteistä

(Metsäteiden suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja remontointi) Проектирование, строительство, содержание и ремонт лесных дорог : учебное пособие. Aвт.-сост. В. К. Катаров [и др.]. Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2014. Учебное пособие, PDF

Venäjänkielinen oppikirja puun energiakäytöstä

(Puun energiakäyttö: korjuu, kuljetus ja käsittely) Энергетическое использование древесной биомассы: заготовка, транспортировка, переработка и сжигание В. С. Сюнёв и др. Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2014. Учебное пособие, PDF

Opaskirja metsätien rakentamisesta

Opaskirja ”Metsätien rakentaminen” on julkaistu suomen- ja venäjänkielisenä hankkeessa ”CBS FOREN – Uusia ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen Suomessa ja Venäjällä”. Metsätien rakentaminen Строительство лесной дороги

Opaskirja lämpöratkaisun suunnittelusta ja hankinnasta

Venäjänkielinen opaskirja lämpöratkaisun suunnittelusta ja hankinnasta: Организация теплоснабжения в муниципалитетах Suomenkielinen versio julkaisussa: Metsätalouden kehittäminen ja puun energiakäytön edistäminen rajan ylittävällä yhteistyöllä Julkaisut on tuotettu hankkeessa ”CBS FOREN – Uusia ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen Suomessa ja Venäjällä”.

Koneellinen metsänhoito

Venäjänkielisessä julkaisussa kuvataan lyhyesti koneellisen metsänhoidon nykytilaa Suomessa: Механизация лесохозяйственных работ Suomenkielinen versio julkaisussa: Metsätalouden kehittäminen ja puun energiakäytön edistäminen rajan ylittävällä yhteistyöllä Julkaisut on tuotettu hankkeessa ”CBS FOREN – Uusia ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja energiapuun käytön lisäämiseen Suomessa ja Venäjällä”.

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.