Jaksotullauksen lakkauttaminen hankaloittaa Venäjän puunvientiä

Venäjä lakkautti kesäkuussa puun ja puutuotteiden (TN VED 44) jaksotullauksen. Muutoksen tavoitteena on lisätä metsäsektorin läpinäkyvyyttä ja tiukentaa puunviennin valvontaa. Jaksotullauksessa käytettävä ilmoitusmenettely on antanut laittomille puunviejille mahdollisuuden kontrolloimattomaan vientiin. Lisäksi perusteluna on tullin vaikeus määrittää tarkkaa vientimäärää jaksotullauksessa. Venäjän tullin analyysin mukaan myös valuuttasäännöksiä on rikottu, kun kaikkia puunviennin tuloja ei ole kotiutettu. Metsäteollisuus ry:n lausunnossa todetaan, että em. ongelmia ei esiinny Suomen ja Venäjän välisessä puukaupassa. Asetuksen todetaan …

Puuntuonti Venäjältä tammi-maaliskuu 2020

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomeen tuotiin puuta 2,89 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli vuoden takaiseen verrattuna 10 prosenttia enemmän. Venäjän osuus tammi-maaliskuun puun tuonnista oli 75 prosenttia eli 2,17 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 vastaavana aikana. Tammi-maaliskuussa Venäjältä tuodusta raakapuusta (2,04 milj.m³) oli 45 prosenttia koivukuitupuuta ja 44 prosenttia haketta. Edellisen vuoden alkuun verrattuna kuitupuun tuontimäärä kasvoi 19 prosenttia ja hakkeen 41 prosenttia. Lähde: Luke Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu …

Venäjän metsäsektorin kehitys alkuvuonna 2020

Venäjän puuntuotanto säilyi tammi-maaliskuussa 2020 edellisvuoden tasolla, Luoteis-Venäjällä puuntuotanto laski neljä prosenttia. Tammi-maaliskuun puunvienti laski lähes neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna, suurinta lasku oli Kiinan puunviennissä (-34 %). Koronaepidemian lisäksi puunvientiä rajoittivat Kiinan asettamat tiukentuneet kasvinterveysvaatimukset. Alkuvuonna sahatavaran tuotannossa oli reilun kymmenen prosentin kasvu. Koko Venäjän tasolla sahatavaran vienti laski kahdeksan prosenttia, Luoteis-Venäjällä vienti pysyi edellisvuoden tasolla. Vanerin ja lastulevyn tuotanto laski seitsemän prosenttia, kuitulevyn tuotannossa laskua oli vähemmän. Vanerin vienti kuitenkin …

Puun tuonti Venäjältä Suomeen 2019

Venäjältä tuotiin Suomeen 8,73 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2019. Suomeen tuodun puun määrä kasvoi kaikkiaan kaksi prosenttia, kun Venäjältä tuodun puun määrässä kasvua oli kuusi prosenttia. Venäjältä tuodusta puusta oli 53 prosenttia kuitupuuta, 34 prosenttia haketta ja neljä prosenttia tukkia. Kasvua oli erityisesti hakkeen (+30 %) ja havukuitupuun (+11 %) tuonnissa. Havutukin tuonti väheni 16 prosenttia ja lehtitukin 70 prosenttia. Myös lehtikuitupuun tuonti laski kahdella prosentilla. Venäjän osuus Suomen puuntuonnista …

Lakiehdotus havupuun epäsuorasta vientikiellosta hylättiin

Vuonna 2018 Venäjän duumaan jätetty ehdotus havupuun epäsuorasta vientikiellosta on hylätty ilman käsittelyä. Ehdotuksen mukaan havupuun korjuu olisi ollut sallittua vuoden 2030 loppuun saakka vain, jos se jalostetaan tai käytetään Venäjän Federaation alueella. Lähde: https://sozd.duma.gov.ru/bill/470635-7   Aikaisemmin aiheesta: 25.5.2018 Lakiehdotus havupuun epäsuorasta vientikiellosta  

Venäjän puunvienti ennätysalhaisella tasolla vuonna 2019

Venäjältä vietiin teollisuuspuuta 16 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2019. Vientimäärä laski 16 prosenttia edellisvuodesta ja oli alimmillaan viimeisten 20 vuoden aikana. Venäjältä vietiin vuonna 2019 ulkomaille teollisuuspuuta 15,86 miljoonaa kuutiometriä eli 16 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vientimäärä oli ennätysalhainen, edellisen kerran se oli vastaavalla tasolla vuonna 1996. Havupuun vientimäärä väheni 22 prosenttia ja lehtipuun yhdeksän prosenttia edellisvuodesta. Sekä havu- että lehtipuun vientiä koskeviin säädöksiin tehtiin muutoksia vuonna 2019. Kaukoidässä kasvavien havupuulajien alennettua …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti vuonna 2019

Venäjän teollisuuden kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2019 kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Puutuoteteollisuuden tuotantoindeksi kasvoi viisi prosenttia ja kemiallisen metsäteollisuuden kolme prosenttia. Erityisesti puutuoteteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa. Venäjällä tuotettiin vuonna 2019 kansallisten tilastojen mukaan 30 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta havusahatavaraa oli yli 90 prosenttia. Sahatavaran tuotantomäärä kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta. Venäläisistä tilastoista puuttuu osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat noin 14 miljoonaa kuutiometriä suurempia. Sahatavaraa vietiin 36 miljoonaa kuutiometriä*, …

Kaukoidän teollisuus pyytää alentamaan puun vientitulleja

Kaukoidän metsäteollisuus on syvässä kriisissä ja suurimmat yritykset ovat konkurssissa tai lähellä sitä, toteaa alueen metsäteollisuusliitto Daleksportles presidentin hallinnolle osoittamassaan vetoomuksessa. Liiton jäsenistö kattaa puolet Kaukoidän federaatiopiirin puunkorjuusta ja 80 prosenttia puunjalostuksesta. Daleksportlesin mukaan vuonna 2020 alalle jää jäljelle neljäsosa nykyisestä kapasiteetista, henkilöstöstä ja liikevaihdosta. Viidestä suurimmasta metsäteollisuusyrityksestä kaksi on jo konkurssissa (Asia-Les, Arkaim), Primorsklesprom lähellä sitä, Rimbunan Hijaun tehtaat seisovat ja RFP Groupin taloustilanne on huono. Kaukoidän federaatiopiiristä on …

Vologdan alue pyrkii jalostamaan 100 % korjatusta puusta

Vologdan alueen on määrä jalostaa 100 prosenttia korjatusta puusta vuoteen 2024 mennessä, toteaa alueen kuvernööri Oleg Kuvshinnikov. Markkinoille tullaan toimittamaan vain jalostettuja ja korkealaatuisia tuotteita. Vologdan alueen metsäteollisuus kehittyy ja uusia jalostuslaitoksia avataan vuosittain. Vuosi 2018 oli ennätyksellinen, puuta korjattiin 17,7 miljoonaa kuutiometriä ja siitä jalostettiin 75 prosenttia. Viime vuosina Vologdan alueelta on hyväksytty 23 projektia metsäalan prioriteetti-investointien listalle. Toteutuneiden investointihankkeiden myötä muun muassa sahatavaran tuotantokapasiteetti on kasvanut ja uusia …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.