Venäjän metsäteollisuuden investoinnit tilastoissa

Venäjän metsäsektorin investoinnit ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2015 lähtien. Erityisesti kasvua on ollut massa- ja paperiteollisuudessa, jonka ruplamääräiset investoinnit ovat kasvaneet vuosittain noin 30 prosenttia edellisvuodesta. Suurimpia investoijia on ollut Ilim Group, joka sai vuonna 2019 päätökseen muun muassa Bratskin kartonkitehtaan ja Ust-Ilimskin sellutehtaan modernisointihankkeet. Vuonna 2019 massa- ja paperiteollisuuteen investoitiin 1,5 miljardia euroa*. Puutuoteteollisuuden investoinnit kasvoivat hieman vuoteen 2017 saakka, jonka jälkeen ne ovat olleet noin miljardin euron vuositasolla. …

Suursaha suunnitteilla Arkangelin alueelle

ULK suunnittelee suursahan rakentamista Arkangelin alueelle Karpogoryn kylään (kuva). Pinegan metsäteollisuuskompleksin (Pinezhski LPK) on määrä valmistua vuonna 2023 ja sen tuotantokapasiteetti olisi miljoona kuutiometriä valmista sahatavaraa vuodessa. Lisäksi suunnitellaan 600 000 tonnin pellettituotantoa. Päätös sahan rakentamisesta tehtiin vuonna 2019. Tontin valmistelutyöt ovat parhaillaan käynnissä ja sopimukset keskeisten laitetoimittajien kanssa tehty. ULK -konserniin kuuluu kaksi sahalaitosta Arkangelin alueella ja yksi Novgorodin alueella. Viime vuonna sahatavara tuotettiin 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Arkangelin alueella sijaitsevien …

Venäjän metsäsektorin kehitys alkuvuonna 2020

Venäjän puuntuotanto säilyi tammi-maaliskuussa 2020 edellisvuoden tasolla, Luoteis-Venäjällä puuntuotanto laski neljä prosenttia. Tammi-maaliskuun puunvienti laski lähes neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna, suurinta lasku oli Kiinan puunviennissä (-34 %). Koronaepidemian lisäksi puunvientiä rajoittivat Kiinan asettamat tiukentuneet kasvinterveysvaatimukset. Alkuvuonna sahatavaran tuotannossa oli reilun kymmenen prosentin kasvu. Koko Venäjän tasolla sahatavaran vienti laski kahdeksan prosenttia, Luoteis-Venäjällä vienti pysyi edellisvuoden tasolla. Vanerin ja lastulevyn tuotanto laski seitsemän prosenttia, kuitulevyn tuotannossa laskua oli vähemmän. Vanerin vienti kuitenkin …

Venäjän hallitus ei kannata Svezan sellutehdassuunnitelmaa

Venäjän hallitus ei kannata Svezan suunnitelmaa rakentaa uusi sellutehdas Vologdan alueelle. Jaroslavin alueen Duuman edustaja esitti huolensa ympäristön tilasta pääministeri Mihail Mishustinille hänen Jaroslavin alueen vierailulla. Mishustinin mukaan Rybinskin tekojärvi ei kestä sellutehtaan aiheuttamaa lisäkuormitusta. Tehdas huonontaisi ympäristön tilaa, eikä yritys voi esittää riittävästi perusteluja tämän kumoamiseksi. Sen vuoksi hallitus ei tue suunnitelmaa. Luulen, että päätämme keskustelun tähän, Mishustin toteaa. Sellutehtaan rakentaminen on herättänyt paljon vastustusta erityisesti Vologdan ja Jaroslavin …

Statistical review – Wood production in 2019

The statistical review provides information on the development of fellings and roundwood production during 2009-2019. It covers 11 selected regions in the Central and Northwestern Federal Districts. Contents: Basic information about forest resources and fellings by regions: growing stock, annual increment, annual allowable cut and fellings in 2018. Development of fellings 2009-2019 by regions. Production of timber assortments in 2018 and 2019 in the Central and Northwestern Federal Districts. Roundwood …

Tverin alueen liiketoimintamahdollisuudet metsäsektorilla

Tverin alueen investointimahdollisuuksia esitellään 17.3. klo 10-12 Venäjän kaupallisessa edustustossa. Tapahtuman tarkoitus on tarjota suomalaisille yrittäjille, sijoittajille ja muille ammattilaisille tietoa alueesta, liiketoimintamahdollisuuksista etenkin metsäsektorilla. Esittelyt keskittyvät liiketoimintaympäristöön, kauppalainsäädännön mukauttamiseen, yritystoimintaa koskeviin tietoihin sekä sijoitusmahdollisuuksien päivitykseen. 5 johtavaa metsäyhtiötä esittelevät tuotteitaan potentiaalisille yhteistyökumppaneille. Lue lisää: KUTSU 

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti vuonna 2019

Venäjän teollisuuden kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2019 kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Puutuoteteollisuuden tuotantoindeksi kasvoi viisi prosenttia ja kemiallisen metsäteollisuuden kolme prosenttia. Erityisesti puutuoteteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa. Venäjällä tuotettiin vuonna 2019 kansallisten tilastojen mukaan 30 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta havusahatavaraa oli yli 90 prosenttia. Sahatavaran tuotantomäärä kasvoi viisi prosenttia edellisvuodesta. Venäläisistä tilastoista puuttuu osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat noin 14 miljoonaa kuutiometriä suurempia. Sahatavaraa vietiin 36 miljoonaa kuutiometriä*, …

Kostamuksen suomalaissaha Segezha Groupille

Segezha Group on ostanut Pin Arctic Oy:n Kostamuksessa sijaitsevan sahayrityksen Karelian Wood Company. Sahan kapasiteetti on 250 000 kuutiometriä sahatavaraa ja sen hallinnassa olevien vuokrametsien vuotuinen hakkuumahdollisuus on 200 000 kuutiometriä. Yrityskaupan myötä voidaan tehostaa Karjalan tuotantolaitosten puunhankintaa ja parantaa raaka-aineen saatavuutta Segezhan sellu- ja paperitehtaan tuotannon laajennukselle. Pin Arctic Oy osti Kostamuksen sahan Ikealta vuonna 2015. Lähteet: Segezha Group, Idän metsätieto   Aiheeseen liittyen:  7.8.2019 Segezha Groupin investointiprojekti käynnistyi Karjalassa

Kaukoidän teollisuus pyytää alentamaan puun vientitulleja

Kaukoidän metsäteollisuus on syvässä kriisissä ja suurimmat yritykset ovat konkurssissa tai lähellä sitä, toteaa alueen metsäteollisuusliitto Daleksportles presidentin hallinnolle osoittamassaan vetoomuksessa. Liiton jäsenistö kattaa puolet Kaukoidän federaatiopiirin puunkorjuusta ja 80 prosenttia puunjalostuksesta. Daleksportlesin mukaan vuonna 2020 alalle jää jäljelle neljäsosa nykyisestä kapasiteetista, henkilöstöstä ja liikevaihdosta. Viidestä suurimmasta metsäteollisuusyrityksestä kaksi on jo konkurssissa (Asia-Les, Arkaim), Primorsklesprom lähellä sitä, Rimbunan Hijaun tehtaat seisovat ja RFP Groupin taloustilanne on huono. Kaukoidän federaatiopiiristä on …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.