Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (18.7.-12.8.2015) Metsäalan uutiset Hakkuumäärät ja metsäteollisuuden tuotanto laskussa. Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana Venäjällä hakattiin metsää 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastaavalla ajanjaksolla. Metsäteollisuuden puolella mekaanisen puunjalostuksen tuotanto supistui 2,4 prosenttia, kun taas sellun tuotanto kasvoi 3,8 prosenttia. Myös kartongin ja pakkausmateriaalien tuotanto kasvoivat, kaikkein eniten aaltopahvipakkausten tuotanto (55,3 %). Tuotannon lasku oli suurinta painoalalla (10,7 %). Puun sekä sellu- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo kutistui 17 …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (26.6.–17.7.2015) Metsäalan uutiset: Puunvientikielto osuisi Venäjää omaan nilkkaan. Venäjän turvallisuusneuvoston pääsihteeri Nikolai Patrušev väläytti viime viikolla puukaupan rajoittamista mahdollisena vastatoimena venäläisedustajien viisumien epäämiselle Etyjin juhlaistuntoon Helsingissä. Venäläisasiantuntijoiden mukaan puukaupan rajoittaminen vahingoittaisi ensisijaisesti Venäjän omaa metsäsektoria, sillä se menettäisi neljänneksen pyöreän puun vientituloistaan. Suomea enemmän puuta viedään ainoastaan Kiinaan. Vientitulojen menetys olisi kohtalokasta, sillä metsäalan vienti on ollut laskussa jo useita vuosia. Ruplan devalvoituminen on lisäksi johtanut suunniteltujen …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (22.5.–4.6.2015) Metsäalan uutiset: Sanomalehtipaperille ei vientitullia. Kolme suurta sanomalehtipaperin tuottajaa neljästä, Volga, Kondopoga (Kontupohja) ja Solikamskbumprom, ovat luvanneet nostaa paperin hintaa kotimaanmarkkinoilla vuonna 2015 vain inflaation verran. Suurista tuottajista konsensuksen ulkopuolelle jää vain Mondi. Vastavuoroisesti ministeriöt ja antimonopolivirasto eivät ota käyttöön vientitullia. WTO-sääntöjen mukaan se voisi olla viisi prosenttia, josta sen tulisi laskea yhteen prosenttiin vuoden 2016 syyskuuhun mennessä. Vuoden alusta sanomalehtipaperin hinta on noussut 15 prosenttia. …

Tapaustutkimus Luoteis-Venäjältä: Puun alkuperän seurantajärjestelmän arviointi

Tuoreessa tutkimusartikkelissa arvioidaan Luoteis-Venäjältä puuta hankkivan yrityksen alkuperän seurantajärjestelmää ja sen vastaavuutta EU:n puutavara-asetuksen määräyksiin. Artikkeli on luettavissa täällä Trishkin, M.; Lopatin, E.; Karjalainen, T. Exploratory Assessment of a Company’s Due Diligence System against the EU Timber Regulation: A Case Study from Northwestern Russia. Forests 2015, 6, 1380-1396. doi:10.3390/f6041380

Mittavia konehankintoja Valko-Venäjälle Maailmanpankin metsäprojektissa

Maailmanpankki on myöntänyt 40,7 miljoonan dollarin lainan Valko-Venäjän metsäprojektille. Projektin tavoitteena on kehittää metsänhoitoa ja metsänuudistamista, lisätä hakkuutähteiden käyttöä ja kasvattaa metsien merkitystä osana kestävää kehitystä. Projektia rahoittaa myös Global Environment Facility 2,7 miljoonalla dollarilla. Projekti investoi esimerkiksi metsäkoneisiin, joilla voidaan tehdä nuorten metsien harvennuksia. Lisäksi hankitaan järeitä hakkureita, joita voidaan käyttää puujätteen ja hakkuutähteiden hyödyntämiseen. Projekti osallistuu myös taimitarhojen modernisointiin sekä metsäpalojen valvonta- ja sammutusjärjestelmän kehittämiseen. Kyseessä on toinen …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (6.3.–23.3.2015) Metsäalan aihe: Metsänvuokrasopimusten enimmäiskesto 98 vuoteen? Venäjällä valmistellaan useita lakeja, joiden toivotaan edistävän metsätalouden harjoittamista. Metsänvuokrasopimusten enimmäispituutta esitetään nostettavaksi 49 vuodesta 98 vuoteen. Lisäksi pienille ja keskisuurille yrityksille halutaan mahdollistaa suorat puunostosopimukset ilman velvollisuutta vuokrata hakattavia metsäaloja. Tällöin pk-yritys maksaisi sopimuksen hinnassa metsänhoito- ja uudistuskulut, mutta käytännön töistä huolehtisivat julkiset tahot. Vuokrasopimusten tekoon halutaan lisäksi palauttaa kilpailumenettely, jossa puun jatkojalostajia voidaan suosia verrattuna raakapuun viejiin. Metsätalousviraston …

Myrskyisää Venäjä bisnestä

Venäjällä kriisit ovat yleisiä. Kriisien suuruusluokka vaihtelee, mutta yhteistä on se, että ne menevät ohi. Venäjä pysyy tärkeänä kauppakumppanina Suomelle, vaikka välillä tuleekin takkiin. Nykyistä Venäjän kaupan tilannetta käsiteltiin erityisesti metsäalan näkökulmasta Helsingissä 18.3. järjestetyssä tilaisuudessa ”Uncertainty of Russian Markets – How to continue business”. Mielenkiintoisista puheenvuoroista jäi päällimmäisenä mieleen seuraavia mietteitä. Venäjän taloudella menee huonosti, lähes millä tahansa tunnusluvulla mitattuna. Sekä venäläisten yritysten että ekonomistien odotukset ovat pessimistisiä ja …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (20.2.–5.3.2015) Metsäalan uutiset: Metsäsektori jäi hallituksen kriisiohjelman ulkopuolelle. Metsäala ei ole saamassa valtion tukea hallituksen kriisiohjelmasta, joten selviytymiskeinot on kehitettävä itse, totesi Venäjän metsätalousviraston johtaja Ivan Valentik puheessaan Venäjän duumalle. Valentikin mukaan metsätalouden kehitysohjelman rahoitusta karsitaan ensi vuonna 10 prosenttia. Finanssiministeriö ehdottaa lisäksi vuoden 2015 budjettiin muutoksia, joilla metsätalouden valtionrahoitus pienenisi 7,5 prosentilla ja alueille suunnatut subventiot 7,9 prosentilla. Metsäpalojen sammutuskalustoon tarkoitetut tukirahat ollaan poistamassa kokonaan. (Lesnyje …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.