Moskovan pankki Investlespromin osakkeenomistajaksi

Moskovan pankki (Bank Moskvy) on ostanut 10 % Investlespromin osakkeista. Investlesprom on metsäteollisuuden holding-yhtiö, johon kuuluu yli 60 yritystä. Moskovan pankki on toiminut yhtiön luotonantajana yli kolmen vuoden ajan ja sijoitus osakepääomaan on uusi yhteistyön muoto. Omistusosuuden kasvattamista tulevaisuudessa ei pidetä mahdottomana ajatuksena. Lähde: Moskovan pankki

Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa

Puun tuonti Suomeen ylsi marraskuussa 1,6 miljoonaan kuutiometriin, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tammi–marraskuun kumulatiivinen tuonti (18,8 milj. m³) ennakoi koko vuoden tuonnin päätyvän yli 20 miljoonaan kuutiometriin. Marraskuun tuonnista vain 54 prosenttia oli peräisin Venäjältä, mikä oli pienin osuus tähän mennessä. Tammi– marraskuun tuonnista 87 prosenttia oli kuitupuuta tai haketta, tukin osuus oli 9 prosenttia. Tärkein tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu, jota virtasi Suomeen 7,2 miljoonaa kuutiometriä.Tammi–marraskuussa 61 prosenttia tuontipuusta tuli Venäjältä. Niin …

Hakkuut vähenivät Pihkovan alueella

Viime vuonna Pihkovan alueella hakattiin 1,2 milj. kuutiota puuta, tiedottaa alueen luonnonkäytön komitea. Vuoteen 2007 verrattuna puunkorjuumäärä väheni 31 %. Suurin osa korjatusta puusta oli lehtipuita, joista koivua, haapaa ja leppää 62 % hakkuun kokonaismäärästä. Pihkovan alueen metsäteollisuudenharjoittajien liiton johtaja Vasili Tshevidaevin mukaan hakkuumäärien vähenemiseen johtaneet syyt ovat moninaiset. Yhtenä syynä hän mainitsee korjuun ja kuljetuksen kannalta huonot sääolosuhteet, jolloin metsätiet kärsivät, talvihakkuukausi jäi lyhyeksi ja maaperä oli liian märkä …

Metsäteollisuustuotteiden vienti Venäjältä 2008

Venäjän tullin tietojen mukaan puun ja metsäteollisuuden tuotteiden osuus ulkomaanviennistä vuonna 2008 oli 2,3 %. Metsäteollisuuden vientimäärät ovat laskeneet lukuun ottamatta sellua ja sanomalehtipaperia. Suurin pudotus on ollut raakapuun viennissä. Lähde: Venäjän tullin tiedote ja vientitilasto 2008, vuoden 2007 vertailulukujen lähteenä Rosstatin julkaisu ”Rossiiskij statisticheskij ezhegodnik 2008” Venäjän metsäteollisuustuotteiden viennin kehitys

Metsäala on kärsinyt eniten Arkangelin alueella

Venäjän talouskriisi on ensimmäiseksi koetellut raaka-aineen vientiin keskittyneitä yrityksiä, Arkangelin alueella varsinkin sellu- ja paperitehtaita sekä sahoja ja muita puunjalostuslaitoksia, kirjoittaa Pravda Severa. Kaikista vaikein tilanne on metsäalalla, jonka osuus alueen budjettituloista on ollut 60 prosentin luokkaa. Tilannetta kommentoi alueneuvostosta Pavel Sheveljev. Hänen mukaansa kolmesta suuresta Arkangelin alueella toimivasta sellu- ja paperitehtaasta vaikeinta on Solombalan tehtaalla, sillä 90 prosenttia sen tuotteista on mennyt vientiin Eurooppaan ja Kiinaan. Kotlaksen ja Arkangelin …

Karjalan metsäyritysten tilanne

Karjalan tasavallan metsäministeri Vladimir Jurjev kertoo tasavallassa toimivien metsäteollisuusyritysten tilanteesta hallituksen www-sivuilla. Jurjevin mukaan ministeriö valvoo jatkuvasti 22 suurinta puunjalostusyritystä ja 23 puunkorjuuyritystä, jotka tekevät yli 80 prosenttia hakkuista. Tällä hetkellä toiminnassa on 14 sahaa. Vuoden alusta niitä oli 12, mutta kaksi sahaa on käynnistänyt toimintansa: ”Auer i Varlen zavod” Shalassa ja ”Kongopozhkij lesoeksportnyj zavod”, joka toimii yhdessä Aunuksen sahan kanssa. Näiden kahden sahan on määrä tuottaa vuodessa 300 000 …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.