Analysis of wood harvesting restrictions in the Arkhangelsk oblast

Julkaisu: The analysis of wood harvesting restrictions in conservation areas and intact forest landscapes of the Arkhangelsk oblast. Gerasimov, Yu., Markovsky, A., Il’ina, O. & Dobrynin, D. 2008. Metlan työraportteja 86. Raportti tarkastelee Arkangelin alueen metsänkäyttörajoituksia virallisilla ja suunnitelluilla luonnonsuojelualueilla sekä vanhojen metsien alueilla, joille luonnonsuojelujärjestöt ovat antaneet suosituksia, mutta joilla ei ole virallista statusta. Raportti on venäjänkielinen, tiivistelmä on saatavilla englanniksi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2051-3

Current state of terrestrial ecosystems in the joint Norwegian, Russian and Finnish border area

Derome, John, Myking, Tor & Aarrestad, Per Arild (eds.). 2008. Current state of terrestrial ecosystems in the joint Norwegian, Russian and Finnish border area in northern Fennoscandia. Metlan työraportteja 85. Julkaisussa arvioidaan maaekosysteemien nykytilaa Venäjän, Norjan ja Suomen raja-alueilla. Raportin kirjoittamiseen on osallistunut 30 tutkijaa 9 organisaatiosta Venäjältä, Norjasta ja Suomesta. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2110-7

Ilim myy Pietarin kartonkitehtaan saksalaisyritykselle

Ilim Holding S.A. ja Knauf Gips ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen Pietarin kartonki- ja pakkaustuotetehtaan osakkeista, tiedottaa Ilim. Kaupan myötä Knauf saa haltuunsa 56 % Ilim Holdingille kuuluneista osakkeista omistaen sitten noin 91 % tehtaan osakkeista. Jätepaperista kartonkia valmistava tehdas sijaitsee Leningradin alueella Kommunarin kaupungissa. Tehtaan tuottama kartonki on tärkeä osa Knaufin kipsikartonkilevyjen valmistuksessa, minkä vuoksi Knauf on kiinnostunut tehdastoiminnan kehittämisestä. Kauppojen jälkeen Ilim pystyy täysipainoisesti keskittymään avaintoimialojensa eli kaupallisen massan sekä …

Investoinnit Venäjän metsäteollisuuteen kasvoivat vuonna 2007

Venäjän talouskehitysministeriön tietojen mukaan metsäteollisuuteen investoitiin viime vuonna 2,6 mrd. dollaria, uutisoi Bumprom.ru. Investointien määrä on kasvanut 40 % vuoteen 2006 verrattuna. Erityispiirteenä metsäalalla on ollut muita toimialoja edustavien yritysten mukaantulo. Erityisesti luottoyhtiöt alkoivat kiinnostua metsäalasta. Sellu- ja paperituotannon sekä levyteollisuuden ilmoitettujen investointihankkeiden määrä on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin toteutuneiden. Lähde: Bumprom.ru

Venäjän metsäteollisuuden vienti tammi-kesäkuussa 2008

Metsäteollisuuden tuotteiden osuus ensimmäisen vuosipuoliskon kokonaisviennistä oli 2,5 %. Viime vuonna vastaava luku oli 3,9 %. Tammi-kesäkuun vientimäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuna raakapuulla 23 %, sahatavaralla 19 % ja vanerilla 17 %. Sellun vientimäärä nousi 6 % ja sanomalehtipaperin 15 %. Venäjän metsäteollisuuden vienti 1-6/2008: Lähde: Venäjän tullin tiedote, vientitilasto 1-6/2008

Karjalan metsäsuunnitelma valmistui

Karjalan tasavallan vuoteen 2018 ulottuva metsäsuunnitelma on viimeisteltävänä, tiedottaa Karjalan metsäteollisuusministeriö. Tämän jälkeen asiakirja toimitetaan lausuntokierrokselle Moskovaan federaation metsätalousvirastoon ja viimeisen hyväksynnän antaa Karjalan päämies. Suunnitelman laati tutkimus- ja suunnittelulaitos ”Rosgiproles” ja työhön osallistui myös Petroskoin valtionyliopiston asiantuntijaryhmä. Metsäsuunnitelma sisältää kaksi kehitysskenaariota. Ensimmäisessä skenaariossa Karjalan metsäteollisuuden toimintaa tehostetaan olemassa olevan Karjalan metsien hyödyntämismallin puitteissa. Metsänkäyttöä tehostetaan ja vuonna 2011 hakataan 96 % hakkuusuunnitteesta eli 5,6 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi harvennushakkuista saadaan …

Tukin tuontihinta ennätyskorkealla

Puun tuonti Suomeen jatkui toukokuussa vilkkaana, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tuotu määrä – 1,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä – oli suurin viime vuoden lokakuun jälkeen. Toukokuussa tuodusta puusta 58 prosenttia rahdattiin Venäjältä. Tammi-toukokuun puun tuonti ylsi 7,8 miljoonaan kuutiometriin. Vain vuosina 2005 ja 2006 alkuvuoden tuonti on ollut suurempaa kuin tänä vuonna. Maahamme tuodusta puusta 0,8 miljoonaa kuutiometriä oli tukkia ja 6,8 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta tai haketta. Suomeen tuodun tukkipuun hintataso oli ennätyskorkealla …

Sisu Autolle suurin Venäjän kauppa

Ilim Group ja Sisu Auto ovat sopineet kaikkiaan 91:n SISU puutavara-auton ja perävaunun toimittamisesta Ust-Ilimskissä Irkutskin alueella toimivan paperi- ja sellutehtaan raakapuun kuljetuksiin. Kauppa on Sisu Auton suurin vientitoimitus Venäjälle. Viimeisen vuoden aikana Venäjälle on toimitettu kaikkiaan noin 100 puutavara-autoa, joista noin puolet on mennyt Kontupohjan paperitehtaalle Karjalan tasavaltaan. Lähde: Sisu Auto

Stora Enson uusi aaltopahvitehdas käyttöön Venäjällä

Stora Enson Venäjällä toimivan tytäryrityksen Stora Enso Packaging BB:n uusi aaltopahvitehdas vihittiin kesäkuussa käyttöön Lukhovitsyn kaupungissa Moskovan alueella, tiedottaa yhtiö. Lukhovitsyn tehtaan tuotantokapasiteetti on 150 milj. m² aaltopahvipakkauksia vuodessa. Tuotanto myydään pääasiassa Moskovan alueelle, joka on yksi voimakkaimmin kasvavista aaltopahvimarkkinoista Venäjällä. Työpaikkoja tehdas tarjoaa noin kahdellesadalle paikallisesti palkatulle henkilölle. Investoinnin arvo on 53 miljoonaa euroa. Lähde: Stora Enso Oyj

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.