Valmisteilla taas muutos nykyiseen metsälakiin

Uuden metsälain valmistelusta huolimatta Venäjällä jatketaan edelleen muutosten tekemistä voimassa olevaan metsälakiin. 18. tammikuuta Venäjän duuma käsitteli täysistunnossaan jälleen uutta lakiehdotusta, jolla tehtäisiin muutoksia federaation metsä- ja maalakeihin. Muutokset koskevat metsänvuokrausta muuhun kuin metsätalouskäyttöön. Yksi lakiehdotuksen tekijöistä, Vladimir Asejev, kertoo, että lakialoite sai alkunsa kaivannaisia ja muita maaperän rikkauksia hyödyntävien suuryritysten lukuisista yhteydenotoosta. Yhteydenotoissa toivottiin laissa säädettyä mahdollisuutta saada metsävarantoon kuuluvia ei-metsämaita väliaikaiseen käyttöön tarkoituksiin, jotka eivät liity metsätalouden harjoittamiseen, …

Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden kehittämisstrategiaa uudistetaan

Luoteis-Venäjän metsäteollisuuskonfederaatio alkaa työstää Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden kehittämisstrategiaa vuosille 2003-2010. Asiasta päätettiin 17. tammikuuta 2006 konfederaation kokouksessa. Strategiasta on määrä tulla yksi osa Venäjän Federaation metsätalouden kehittämisstrategiaa vuosille 2003-2010. Koska ZAO Giprobumin aikoinaan laatima Luoteis-Venäjän metsäteollisuuden kehittämisstrategia on laadittu ilman liike-elämän edustusta, siihen sisältyy monia lainsäädännöllisiä ristiriitaisuuksia eikä siinä ole huomioitu yrittäjien etua. Siksi Luoteis-Venäjällä toimivia yrityksiä ja organisaatioita pyydetään nyt esittämään toiveitaan, ehdotuksiaan ja mielipiteitään kehitysstrategiasta, kertoo Luoteis- Venäjän metsäteollisuuskonfederaation …

Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reilun neljänneksen vuonna 2005

Viime vuonna Venäjä kasvatti sellun, paperin, vanerin ja sahatavaran vientiään 28,5 prosentilla. Venäjän teollisuus- ja energiaministeriön ilmoituksen mukaan viennin rahallinen arvo oli 9 mrd. dollaria. Viennin kasvun katsotaan liittyvän sellun vientitullin poistoon ja puunjalostusyritysten modernisointiin. Myös ulkomaisia investointeja Venäjän puunjalostusteollisuuteen tehtiin edellisvuotta enemmän. Vuonna 2005 investoinnit olivat 39 mrd. ruplaa (1,4 mrd. dollaria), kun ne edellisvuonna olivat 31,1 mrd. ruplaa (1,1 mrd. dollaria). Investointiaktiivisuuteen vaikutti mm. puunjalostuslaitteiden tuontitullin alennus. Lähde: …

Kartat Arkangelin ja Komin vanhoista metsistä

Greenpeace on julkaissut nettisivuillaan kvartaalikartat Arkangelin alueen ja Komin tasavallan vanhoista metsistä. Kartoissa esitetään vanhojen metsien tilanne alueilla vuonna 2004. Vanhat metsät on merkitty karttaan vihreällä, vanhojen metsien alueella suoritetut hakkuut vuosina 2000-2004 punaisella ja reuna-alueilla sattuneet metsäpalot violetilla. Arkangelin alueKomin tasavalta Lähde: Forest forum, Greenpeace

Nopeutetun viljelyn pilotti edistyy Segezhassa

Segezhan sellutehdas on vuokrannut 49 vuodeksi lähes 200 000 ha metsää Sosnovetskin leshoosista Karjalasta. Näin sellutehdas on saanut vuokrattua 99 % maista, jotka se tarvitsee yrityksen tarpeisiin puuta tuottavan ns. tavoitetalouden (tselevoe hozjaistvo) perustamiseen Segezhan, Sukkozerskin, Sosnovetskin ja Karhumäen leshoosien alueille. Hanke oli keskeytyksissä vuonna 2005, koska hankkeen toteuttamiseksi tarvittavia metsiä ei tuolloin ollut riittävästi vuokralla. Nyt tilanteen muututtua hanketta päästään jatkamaan. Venäjän luonnonvaraministeriön vuonna 2002 tehdyn päätöksen turvin suunnitteluinstituutti …

Tienrakennusrahaa ei valtion budjetissa

Venäjän Federaation vuoden 2006 budjetissa on metsätaloudelle varattu rahaa kaikkiaan 13 733 553 tuhatta ruplaa. Hyväksytyn budjetin ulkopuolelle on jätetty metsäautoteiden rakentamisrahat, joista on viime kuukausina ollut julkisuudessa paljon puhetta. Myös liikenneministeriön tai Federatiivisen tieviraston budjeteista nämä rahat puuttuvat. Budjettiin on hyväksytty hieman kaavailtua enemmän metsätalousviraston (82 021,8 tuhatta ruplaa) ja sen alueellisten toimielinten ylläpitokuluja (836 525,2 tuhatta ruplaa). Virastojen alaisten laitosten toimintakuluja on hieman vähennetty (hyväksytty määrä on 9 …

Kasvinterveystodistusten käsittelyn delegointi Venäjällä on todettu laittomaksi

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Venäjän federaation yleinen syyttäjä uutisoi 8.12.2005, että kasvinterveyshakemusten delegointi on todettu laittomaksi. Uutisen mukaan kaikkein eniten on rikottu Liittovaltion lakia ”Kasvikaranteenista” ja Venäjän federaation hallituksen asetusta n:o 327 ”Asetuksen vahvistaminen Liittovaltion eläinlääkintä- ja kasvintarkastusvalvonnan hallinnosta”. Leningradin alueen syyttäjä on esittänyt vastaaville viranomaisille ilmitulleiden rikkomusten poistamista. Sopimukset yhteistyöstä OOO ”Lesnoi Karantinnij Broker” ja OOO ”Fort” yritysten kanssa on tiedotteen mukaan lopetettu 3.11.2005. Lue muistio  

Sellun vientitulleihin muutoksia

Venäjän hallitus on poistanut vientitullit puu-, sooda- ja sulfaattisellulta liukosellua, puolivalkaistua ja valkaistua lehtipuusellua lukuunottamatta. Aikaisemmin näiden sellulajien vientitulli oli 5 %. Asetus astuu voimaan kuukauden kuluttua sen virallisesta julkaisemisesta. Lähde: Federaation hallituksen kotisivut

Vuonna 2005 hakattiin laittomasti 800 000 m3

Venäjän metsätalousviraston varajohtaja Mihail Girjaev ilmoitti viraston tiedotustilaisuudessa joulukuun lopulla, että satelliittivalvonnan tuloksena laittomien hakkuiden määräksi Venäjällä vuonna 2005 saatiin noin 800 000 m3. Girjaevin mukaan korvaussakkoja on langetettu 900 milj. ruplaa, joista vain 50 milj. on maksettu vapaaehtoisesti ja valituksia on tehty kaikkiaan 500 milj. ruplan suuruisesta summasta. Ministeriön tiedotteen mukaan satelliittivalvonnan tärkeimpiin etuihin kuuluu sen lahjomattomuus. Kuvat toimivat virallisena dokumenttina oikeusjuttujen varalta ja niiden kumoaminen oikeudessa on mahdotonta. …

Muutoksia metsälakiin: metsien hallinnointi federaatiosubjektien vastuulle 1.1.2007

Presidentti Putin allekirjoitti 31.12. liittoneuvoston hyväksymän lain 199-FZ ”Muutoksista Venäjän federaation yksittäisiin lakisäädöksiin valtuuksien rajoittamisesta”, joka tuo muutoksia voimassa olevaan metsälakiin. Laki siirtää suurelta osin metsien hallinto- ja määräysvaltuudet valtiolta Venäjän federaation subjekteille. Metsien hallinnointia koskevilta osiltaan laki astuu kuitenkin voimaan vasta 1.1.2007. Korjatussa laissa alueille siirretään oikeus metsien hallinnointiin, käyttöön, metsien suojeluun ja uudistamiseen. Poikkeuksen tekevät Venäjän Federaation hallituksen hyväksymän luettelon mukaiset alueet, joita voivat olla sellaiset subjektit, joiden …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.