Tullimaksujen muutokset eivät poista metsäteollisuuden ongelmia

Metsäteollisuuden viikkolehti ”Ezhenedelnik lesopromyshlennika” kirjoittaa tullimaksujen muutosten vaikutuksesta metsäteollisuuteen. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava: Talouskehityksen ministeri, ulkomaankaupan ja tullitariffipolitiikan neuvottelukunnan puheenjohtaja German Gref ilmoitti taannoin Venäjän hallituksen päättäneen laskea lehtipuusellun vientitullia 5 prosenttiin ja poistaa sellu- ja paperikoneiden tuontitullin. Alan asiantuntijoiden mielestä päätöksen läpivienti ei kuitenkaan juuri helpota Venäjän metsäteollisuutta. Venäjän suuret metsäyhtiöt ovat jo vuosia vaatineet vientituotteiden tullien alentamista, koska Venäjällä ei ole riittävästi valkaistun sulfaattiselluloosaa käyttäviä tehtaita. Metsäteollisuudenharjoittajien …

Perustiedot Venäjän metsätaloudesta

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Äskettäin tuli saataville kaksi Venäjän metsätalouden perusteita käsittelevää kirjaa; metsäammattilaisen käsikirja ja metsätalouden terminologinen sanakirja. Ne ovat luonnonvaraministeriön metsähallinnon virallisjulkaisuja, jotka on laatinut Puškinon metsäntutkimuslaitos (VNIILM). Molempien kirjojen päätoimittaja on VNIILM:n kansainvälisen keskuksen johtaja tohtori A. Filiptšuk ja kirjoittajina on joukko alan johtavia asiantuntijoita. Käsikirja antaa sanakirjan tuella myös ulkomaalaiselle hyvän mahdollisuuden perehtyä venäläiseen metsätalousajatteluun. Joidenkin käsikirjan lukujen tai niiden osien kääntämistä suomeksi kannattaa harkita. Terminologinen …

Kirjoittelua laittomista hakkuista Venäjällä

Suomen Kuvalehdessä julkaistiin artikkeli laittomista hakkuista Venäjällä. Artikkelin keskeisin sisältö oli seuraava: Pietarin satamassa tehdään paljon hämärää puukauppaa. Puutavaraa ostetaan käteisellä, veroja jätetään maksamatta ja puiden alkuperää ei tarkasteta. Laitonta kauppaa tutkineen asiantuntijan mukaan laittomia hakkuita on monenlaisia. Usein yritykset ylittävät hakkuuluvan eivätkä suorita ylimääräisistä puista maksuja, viranomaisten sulkiessa silmänsä. Haastateltu puunkorjuuyrittäjä kertoo hakkuulupien ja asiakirjojen järjestyvän helpommin lahjusten avulla kaikilla mahdollisilla tasoilla puukaupassa. Metsähallinto yrittää saada laittomuuksia kuriin mm. …

Karjala haluaa sulkea kaksi käyttämätöntä raja-asemaa

Karjalan viranomaiset ovat aikeissa sulkea harvoin käytettyjä raja-asemia, tiedottaa Karjalan hallituksen lehdistöpalvelu. Asiaa on käsitelty tasavallan virastojen välisen raja- ja tulli-infrastruktuurin kehittämiskomission kokouksessa. Karjalan pääministeri Pavel Tshernovin mukaan tasavallan on tarkastettava kaikkien, lähinnä puukuljetuksiin käytettävien raja-asemien toiminta. Karjala on lisännyt puunjalostusta alueellaan, minkä vuoksi on odotettavissa, että puun vientimäärät laskevat huomattavasti. Lakkauttavien listalla on 2 tilapäistä raja-asemaa, Hekselä ja Vazhenvaara, jotka ovat jo pitemmän aikaa olleet lähes käyttämättömiä. Lähde: Karjalan …

Venäjä aktiivisesti mukaan laittomien hakkuiden vastaiseen taisteluun

Heinäkuun lopulla pidettiin Venäjän metsäviraston kokous, jossa valmisteltiin osallistumista kansainväliseen laittomia hakkuita käsittelevään seminaariin syyskuussa 2004 Genevessä. Virasto esittää siellä ehdotuksensa toimia laittomia hakkuita vastaan niin kansallisilla kuin maailmanlaajuisilla markkinoillakin, kertoo Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Viraston johtajan Valeri Roschupkinin mukaan Venäjä aikoo osallistua aktiivisesti kansainvälisiin laittomien hakkuiden vastaisiin hankkeisiin. Suunnitelmissa on mm. laatia järjestelmä tiedonvaihtoa ja yhteistä puuntavaran vienti- ja tuontivirtojen kirjaamista varten. Lisäksi virasto aikoo ruveta käyttämään kestävän metsätalouden periaatteita sekä …

Metsäasiantuntijat arvostelevat edelleen metsälakiesitystä

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Metsäalan asiantuntijat arvostelevat edelleen metsälakiesitystä. Tiedossa ei ole yhtään arvovaltaista metsäalan vaikuttajaa, joka olisi julkisesti varauksetta tukenut esitystä. Teollisuuden edustajien suurin huoli ovat vuokraushuutokaupat ja vastuu metsänhoidon ja -suojelun kustannuksista. Metsälain suhteen on muodostunut kaksi rintamaa: Talkehministeri Grefin johtama vapaan kilpailun ja markkinavoimien ohjaukseen luottava linja Metsäasiantuntijoiden, eräiden duuman jäsenten ja metsäteollisuuden kannattama metsäsektorin perinteeseen tukeutuva osin protektionistinen linja. Talkehministeriön mallia ei voida onnistuneesti toteuttaa ilman …

Komiin tulossa suuri saha

Itävaltalainen Tilly Group investoi Venäjälle 30 milj. dollaria, kerrotaan Neusiedlerin lehdistötiedotteessa. Puunjalostukseen erikoistunut yhtiö perustaa Syktyvkariin Neusiedlerin paperitehtaan yhteyteen sahan, jonka suunniteltu vuosikapasiteetti on 500 000 m³. Kapasiteetti on mahdollista tuplata tulevaisuudessa. Saha aloittaa toimintansa kesällä 2006. Tilly ja Neusiedler Syktyvkar tulevat olemaan tiiviissä yhteistyössä. Saha toimittaa hakkeen ja kuoren kombinaatille ja saa korvauksena tukkipuuta. Tilly suunnittelee myös puulevyjen tuotannon perustamista. Osana yhteistyötä Neusiedler Syktyvkar tulee omistamaan 15 % perustettavan …

Ilim Pulp uusii 11,5 milj. eurolla puunkorjuukalustoaan

Ilim Pulp ja Timberjack allekirjoittivat sopimuksen 40 uuden puunkorjuukoneen toimituksesta, kertoo Ilim Pulpin lehdistöpalvelu. Sopimuksen arvo on 11,5 milj. euroa. Koneet menevät Ilim Pulpin puunkorjuuyrityksille Arkangelin alueelle, Komin tasavaltaan ja Itä-Siperiaan. Kaupan jälkeen Ilim Pulpilla on lähes 70 Timberjackin korjuukonetta, mikä on paljon koko Venäjän mittakaavassa. Tiedotteen mukaan Timberjackin markkinointijohtaja Timo Kyttälä toteaakin, että tämä kauppa on yhtiön suurin viimeisten 10 vuoden aikana tehdyistä konekaupoista. Ilim Pulp rahoittaa 80 % …

Greenpeace: Metsänkäyttöohjeita ei uusita ennen vuotta 2010

Greenpeace kommentoi uuden metsälain seurauksena muuttuvien metsänkäyttöohjeiden valmistelua tiedotteessaan: Venäjän hallitus on jo vuoden päivät työstänyt uutta metsälakia. Hallituksen aikeissa on viedä lakiehdotus duumaan nyt syksyllä, ja hyväksyä se vielä tämän vuoden puolella. Luonnoksessahan edellytetään metsänkäyttöä koskevan normatiivisen asiakirjakäytännön muuttamista eli hakkuuohjeiden, terveydenhoitomääräysten ja monien muiden, kaikkiaan lähes 6000 – 10000 sivun pituisen materiaalin nykyaikaistamista. Noiden nyt usein käyttämättömien ohjeiden tilalle suunnitellaan uusia teknisiä ohjesääntöjä. Teknisten ohjesääntöjen laatimismenettelystä vastaava Venäjän …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.