Metsätarkastuksia Leningradin alueella

Venäjän metsävirasto ilmoitti alkuviikosta RIA Novostille, että Leningradin alueella aloitetaan tehostetut metsävarannon käytön tarkastukset. Metsäasiantuntijat selvittävät kulttuuri- ja virkistyskäyttöön sekä matkailu- ja urheilutarkoitukseen vuokrattujen metsien käytön lainmukaisuutta, samalla kiinnitetään huomiota myös luvattomaan metsänkäyttöön, toteaa metsäviraston edustaja Roman Shipov. Vastaavat tarkastuksia on Krasnodarskin ja Moskovan alueilla tehty jo alkukesästä lähtien. Moskovan alueella metsäasiantuntijoiden lisäksi mukana on myös vesitalousasiantuntijoita sekä luonnonkäytön valvontaviraston edustajia. Moskovan seudulla vuokrametsiä tarkastetaan noin 1200 ha sekä noin …

Metsän vuokraoikeuksien huutokaupat

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Metsälakiesityksessä todetaan, että vuokraoikeuden saanti ratkaistaan huutokaupan tuloksena. Pääministeri Fradkov korostaa huutokauppojen käyttöä luonnonvarojen käyttöoikeuden luovutuksen perustana. Petroskoin yliopistossa on selvitetty muiden tekijöiden kuin hinnan käyttöä valintakriteerinä vuokraushuutokaupoissa. Tärkeimpiä tunnuksia olivat kyky toteuttaa puunkorjuuta ja mekaanista puunjalostusta sekä vastata metsänhoidosta ja veroista. Puunkorjuukyvyn merkitystä selittää vallitseva yleinen vuokra-alueiden alikäytön tilanne. Lue muistio

Metsäteollisuus kiinnostaa metalliteollisuutta

Pertti Veijolan mediakatsaus, UM/Moskova Venäjän metalliteollisuuden edustajat ovat kertoneet suunnitelmistaan investoida metsäteollisuuteen. Alumiiniteollisuutta edustavan Bazovyj Elementin ja terästeollisuuden Severstalin ohella uutena toimijana esiintyy rauta- ja terästeollisuudessa toimiva Evrazholding. Evrazholding perustaa pilot-hankkeena levyteollisuutta Krasnojarskin piiriin ja aikoo myöhemmin luoda laajemman metsäteollisuusyhtymän. Bazovyj Elementin metsäteollisuuden hidas kehitys osoittaa, että suurista resursseista huolimatta uuden yleisvenäläisen metsäteollisuusyhtymän kehittäminen on vaikea tehtävä. Kiista Arkangelin kombinaatin omistussuhteista jatkuu. Lue muistio  

IKEAn puunjalostuslaitos rakenteille Kostamuksessa

Kostamuksessa on käynnistynyt Swedwood-Karelian investointiprojekti, jossa on mukana ruotsalaisen IKEAn suurin tuotantoyksikkö Swedwood Group. Ensimmäisen Venäjän tehtaansa yhtiö perusti kesällä 2002 Leningradin alueelle. Viime syksyn neuvottelujen sekä Katanandovin ja Swedwood International AB:n varatoimitusjohtajan allekirjoittaman yleissopimuksen mukaan Swedwood vuokraa 250 000 m3 metsää Kalevalasta ja Jyskyjärveltä. Tämä 19 milj. euron investointiprojekti edellyttää huonekalukomponenttitehtaan rakentamista ja puunhankintayksikön perustamista Kalevalan alueelle sekä metsäautoteiden kunnostusta Kostamuksen ja Kalevalan sekä Kuitojärven seuduilla. Yritysten myötä Kalevalaan …

Näkemyksiä metsänkäytöstä Karjalassa

Raportti Petroskoin yliopiston ja Karjalan tiedekeskuksen Talousinstituutin tekemästä kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin metsähallinnon, metsäteollisuuden, aluehallinnon sekä metsäalan opiskelijoiden mielipiteitä metsänkäytöstä Karjalan tasavallassa. Notions on forest sector of the Republic of Karelia Представления о лесном секторе Республики Карелия

Metsäteollisuuden kehitys presidentti Putinin ensimmäisellä virkakaudella

Pertti Veijolan mediakatsaus, UM/Moskova Aikakauslehti Kommersant Vlast julkaisi heinäkuussa raportin metsäteollisuuden kehityksestä presidentti Putinin ensimmäisellä virkakaudella. Hallitus paneutui metsäreformeihin niin perusteellisesti, että ala kehittyi ilman valtion puuttumista siihen. Valtion hallintoa käytettiin aseena ”metsäsodissa”, mikä merkittävästi jarrutti puunjalostuksen kehitystä. Valtio tarjosi viime vuosina toimintapuitteiksi lähinnä vain reformin odottelua. Suomalaiset yritykset mainitaan todeten, että ne eivät ole tehneet suuria investointeja. Suhtautuminen on korrektia ja raakapuun vientiä käsitellään maltillisesti. Vaneri- ja levyteollisuuden nopea …

Metsäsäädösten tilanne

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Presidentin hallinnon laatima 22.07. päivätty versio metsälakiesityksestä julkistui heinäkuun lopulla. Pääperiaatteet ovat samat kuin keväällä tehdyissä esityksissä. Ministeriöt valmistelevat viimeisteltyä lakiesitystä, joka pyritään lähettämään duuman käsittelyyn syyskuussa. Federaation hallitus on antanut asetukset luonnonvaraministeriöstä ja metsätalousvirastosta. Ne ovat juridinen perusta toiminnan suunnittelulle. Luonnonvaraministeri Trutnev on todennut, että pitkäaikainen metsien vuokraus on lähes samaa kuin omistus. Kuitenkaan yleistä mielipidettä ei saateta kuohuksiin ja investoijille luodaan hyvät toimintaedellytykset. Johtavien …

Krasnojarskin piirin metsäteollisuuden yleiskokous

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Krasnojarskin piiri oli vuonna 2003 Venäjän alueista suurin sahatavaran tuottaja. Tuotanto oli 1.7 milj. m³ ja maan suurimmat sahayritykset olivat Novojeniseijskij LHK (500 000 m³/v) ja Lesosibirskij LDK No 1 (430 000 m³/v). Krasnojarskissa järjestettiin 29.- 30.06 Krasnojarskin piirin metsäteollisuuden harjoittajien 3. yleiskokous, johon osallistui noin 300 alan yritysten ja hallinnon edustajaa. Ensimmäisenä päivänä oli plenum-tilaisuus lukuisine esitelmineen ja toisena päivänä työskenneltiin teemakohtaisissa pyöreän pöydän keskusteluissa. …

Roschupkin esittää etuuksien poistamista ja pitkäaikaista vuokrausta

Venäjän metsäviraston johtaja Valeri Roschupkin kertoi heinäkuussa pitämässään lehdistötilaisuudessa, että metsävarojen käytöstä perittävät maksut kattavat vain alle 50 % valtion metsätalouskuluista. Tämän vuoksi metsämaksuja olisi nostettava roimasti: vajaasta 40 ruplasta 250 ruplaan raakapuukuutiolta, mikä mahdollistaisi vahvemman panostuksen niin metsänuudistamiseen kuin metsiensuojeluunkin sekä suuremmat tieinvestoinnit. Roschupkinin mielestä nyt on aika siirtyä lyhytaikaisesta metsänvuokrauksesta pitkäaikaiseen, minkä seurauksena metsänkäyttäjät pysyisivät pitempään hallussaan olevilla alueilla ja kenties myös tekisivät enemmän tuotannollisia investointeja. Pitkäaikaisten vuokrasopimusten …

Ympäristöjärjestöt huolissaan metsätalouden tilastolaitoksen ”Roslesinforg” yksityistämisestä

Suurimmat venäläiset ympäristöjärjestöt – WWF, Kansainvälinen sosiaalisekologinen liitto, Venäjän Greenpeace ja IUNC – jättivät heinäkuun lopulla vetoomuksen vuodelle 2005 suunniteltua Roslesinforgin yksityistämistä vastaan, kerrotaan Luonnonvaraministeriön tiedotteissa. Vuonna 1980 perustettu valtiollinen tilastolaitos kokoaa metsätalouden tilastotietoja, joiden pohjalta Venäjän metsäpolitiikkaa kehitetään. Se tilastoi mm. puukauppaa, puunkorjuuta, metsätalouden rahoitusta ja metsävuokrausta koskevia tietoja, joita Venäjän metsävirasto asiantuntijoineen analysoi. Vetoomuksessa todetaan, että Roslesinforgiin on koottu kattavasti sekä valtakunnallisesti että alakohtaisesti merkittävä metsätieto. Laitoksen yksityistäminen …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.