Blogiartikkelit Anu Reinikainen Maaseutu, Talous, Ympäristö

Vihreä talous nähdään keinona edistää kestävää kehitystä. Se on käsite, joka yhdistää resurssitehokkuuden, resilienssin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajatuksen ja luo niin taloudellisesti, ekologisesti kuin sosiaalisestikin kestävää hyvinvointia. Vihreä talous ja sen mahdollisuuksien tiedostaminen voi voimaannuttaa syrjäisempien alueiden ihmisiä.

Vihreään talouteen pohjautuva luonnonvararesurssien hyödyntäminen tarvitsee kuitenkin rajat ylittävää, laajaa symbioosinäkökulmaa, jonka avulla saadaan kokonaisvaltainen kuva resursseista, niiden käytöstä ja potentiaalista.

Pelkkä luonnonvararesurssien käytön muutos ei riitä vaan koko yhteiskunnassa tarvitaan systeeminen muutos, joka haastaa käsityksemme resursseista, niiden käytöstä, omistajuudesta ja päätöksenteosta.

Ennen kaikkea tarvitaan innostusta ja uskallusta uudentyyppiseen ajatteluun ja näiden ajatusten viemistä myös ruohonjuuritasolle.

Saijassa uskotaan vihreään talouteen

Saijan kylässä Sallan kunnassa asukkaat ovat yhdessä tuumin lähteneet kehittämään kylän omaa energiantuotantoa biokaasulaitossuunnitelman avulla. Tulevaisuudessa siintää symbioosipohjainen energian- ja elintarviketuotannon yhdistäminen, joka luo työpaikkoja ja omavaraisuutta alueen asukkaille.

Konkreettisesti vihreä talous voi siis tarkoittaa esimerkiksi uusiutuvan bioenergian tuotantoa kylän omista luonnonvaroista, jota ei ole vielä hyödynnetty (esim. maatalouden, porotalouden ja kalastuksen sivuvirrat, hake, oksat, kannot ym.). Tällöin kylä ei ole enää riippuvainen muiden alueiden myymästä energiasta eikä asukkaiden raha valu kylän ulkopuolelle vaan jää kylän sisälle. Yhteiseen omistajuuteen perustuva energiantuotanto avaa mahdollisuuksia myös muiden elinkeinosektoreiden kehittämiseen.

Saijalla on myös tunnistettu, että energian hyödyntäminen ei ole materiaalin päätepiste vaan osa kiertotalouden ketjua, toisin kuin usein ajatellaan.

Asenne ratkaisee – muutos lähtee paikallisista asukkaista ja toimintamahdollisuuksien tukemisesta

Maaseutualueiden elinvoimaisuus ja kylien tulevaisuus huolettaa siellä asuvia ihmisiä. Huolenaihe kylän tulevaisuudesta ja kylän selviytymisestä myös motivoi asukkaita yhteisiin kokouksiin ja keskusteluihin keinoista elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Tarvitaan asukkaiden tahtotila sekä myös ulkopuolista tukea kehittämiseen. Saijan kyläyhdistysaktiivin Eija Niskasen mukaan Vihreän talouden kehittämishanke on tehnyt ymmärrettäväksi käytännössä, miten kestävyyttä rakennetaan ja osunut ajoitukseltaan nappiin. Jos energialaitos ja yritystoiminnan kehittäminen onnistuu Saijalla, niin se onnistuu missä vain Suomessa.

Indikaattoreilla tietoa päätöksenteon tueksi

Päätöksentekijöille on tärkeää saada tietoa muutoksesta kohti vihreää taloutta. Tarvitaan mittareita, jotka kertovat uusiutuvien luonnonvararesurssien käytön kestävyydestä tai vaikutuksista hyvinvointiin. Paikalliselle tasolle on tärkeä tuottaa tietoa muun muassa hyödyntämättömien luonnonvarojen, yhteistyön, uusien yritysten ja työpaikkojen mahdollisuuksista.

Suomessa on noin 5000 kylää; Lapissa kolmisen sataa. Monessa on mahdollisuuksia Saijan tapaiseen kehittämisen. Tutkimustiedon ja toimijoiden yhteistyön avulla on mahdollista tukea siirtymistä kohti vihreää tai ainakin vihreämpää taloutta.

Luken ja ProAgria Lapin Vihreän talouden hankkeessa on luotu mallia vihreän talouden bioekonomisiin symbiooseihin, niiden mallintamiseen ja mittaamiseen. Hankkeen loppuraportti 

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *