Blogiartikkelit Anu Reinikainen Ilmasto, Talous, Yleinen, Ympäristö

Vesi linkittyy moneen globaaliin ongelmaan, kuten ilmastonmuutokseen ja siitä aiheutuviin luonnonkatastrofeihin, kuten kuivuuteen, tulviin tai veden saastumiseen. Vesivarat linkittyvät erityisesti ruoan- ja energiantuotantoon yhä tiiviimmin.

Yhdistyneet kansakunnat on julistanut vuodet 2018–2028 veteen liittyvän toiminnan vuosikymmeneksi. Tavoitteena on edistää tietoisuutta turvallisesta vedestä sekä veden merkityksestä kestävän tulevaisuuden kannalta. Vesivastuullinen tuotanto ja kulutus ovat myös yksi Suomen vesialan kansainvälisen strategian tavoitteista. Sen keskeisiä toimeenpanon keinoja ovat muun muassa vesivastuusitoumukset ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa (Suomen vesialan kansainvälinen strategia 2018).

Vesijalanjälki mittaa veden kulutusta ja sen vaikutuksia

Ennusteiden mukaan vuonna 2040 liki 50 % maailman ihmisistä asuu vesiniukoilla alueilla. Veden puutteen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat: on arvioitu, että kuivuus on aiheuttanut Euroopassa noin 100 miljardin euron kustannukset viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Vesivarojen käyttö on tiiviisti sidoksissa maailman talouden rakenteisiin. EU komission tutkimuksen mukaan 38 % Euroopan unionin käyttämästä vedestä tulee sen alueen ulkopuolelta.

Vesijalanjälki on indikaattori, jolla voidaan menetelmästä riippuen tarkastella tuotteiden valmistuksessa käytetyn veden määrää tai ympäristövaikutuksia Vesijalanjälkeä voidaan laskea eri menetelmin. Esimerkiksi elinkaariajatteluun pohjaavan veden kulutusta mittaavan niukkuusvaikutusmenetelmän avulla tehty tutkimus tuo esiin kotimaisen maidontuotannon pienemmän veden kulutuksenverrattuna Irlantiin tai Australiaan (Usva 2017).

Ylipäätänsä Suomessa tuotetulla ruualla on vesivaroihimme suhteutettuna pieni vesijalanjälki. Suomessa kulutetaan vain muutama prosenttia vuosittain uusiutuvista makean veden varoista, kun pahimmilla vesikriisialueilla vedenkulutus saattaa olla lähellä sataa prosenttia. Suomessa kulutetun ruoan vesijalanjälki voi tästä huolimatta olla korkea, sillä osa kulutetusta ruoasta tuodaan ulkomailta; Suomalaisten vesijalanjäljestä liki puolet jääkin ulkomaille tuontituotteiden myötä.

Vesivastuusitoomus auttaa yrityksiä kestävään veden käyttöön ja hallintaan

Yritykset ja sijoittajat eivät aina tunne riittävän hyvin oman toimintansa vaikutuksia vesivarojen käyttöön eri puolilla maailmaa. Myös kuluttajien tietämys kulutuksen vaikutuksista vesivaroihin on vähäistä.

Vesi liittyy useisiin YK:n globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, joko suoraan tai välillisesti. Yritysten vesivastuullisuudella tarkoitetaan ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää veden käyttöä, hallintaa ja suojelua. Vesivastuulliset käytänteet kehitetään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Vesivastuusitoumus, jonka perustajia Luke, Aalto, VTT, MMM, YM ja WWF ovat, on väline toteuttaa edellä mainittuja tavoitteita. Sitoumuksen avulla yritykset sitoutuvat tunnistamaan vesiriskinsä, minimoimaan vaikutuksensa veteen sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Vaikka monet suomalaisyritykset menestyvät hyvin kansainvälisissä vastuullisuusvertailuissa, on eri sektoreilla sekä niiden arvoketjuissa edelleen kehitettävää.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *