Blogiartikkelit Maatalous, Talous, Ympäristö

Euroopan yhteinen maatalouspolitiikka (CAP), Green deal ja Pellolta pöytään -strategia kietoutuvat toisiinsa. CAP:n ympäristövaatimuksia nipistettiin parlamentin ja neuvoston äskettäin julkaisemissa CAP-ehdotuksissa. Jos CAP:n ilmasto- ja ympäristötoimet jäävät vaatimattomiksi, se jarruttaa Green dealin ja Pellolta pöytään -strategian toteutumista. Lisäksi aikataulullisesti näyttää siltä, että Green dealia ja Pellolta pöytään strategioita ei edes ehditä sisällyttää CAP:iin. Kuinka Green dealin ja Pellolta pöytään -strategian ilmasto- ja ympäristökunnianhimo lopulta toteutuvatkaan?

CAP:n uudistuksella on merkittävä rooli komission joulukuussa 2019 julkistaman Green dealin ja toukokuussa 2020 julkaistun Pellolta pöytään -strategian toteuttamisessa. Green dealin tarkoitus on tehdä Euroopasta ilmastoneutraali mantere vuoteen 2050 mennessä ja samalla saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin EU on sitoutunut. Pellolta pöytään -strategian tarkoitus on luoda terveyttä edistävä ja kestävä elintarvikejärjestelmä niin, että koko ruoantuotantoketju on mukana tuottajista kuluttajiin.

Uusien strategialinjausten on tarkoitus näkyä ennen kaikkea CAP:n uudessa toimintamallissa eli kansallisissa strategiasuunnitelmissa, jotka ovat väline yhdistää CAP:n eri politiikkalohkot aiempaa kiinteämmin yhteen. Jäsenvaltiot saavat samalla nykyistä enemmän valtaa ja vastuuta CAP:n toteuttamisesta.

Jäsenmaiden on määriteltävä strategiasuunnitelmissaan, mitä tavoitteita niillä on maatalouspolitiikassa ja millä toimilla ne aikovat päästä asettamiinsa tavoitteisiin. Niiden ei kuitenkaan tarvitse esittää lähtötasoa, josta tavoitteiden saavuttamista mitattaisiin. Selkeiden vaatimusten ja arviointikriteerien puutteen on pelätty johtavan siihen, että kukin jäsenmaa pyrkii joustamaan ja helpottamaan ilmasto- ja ympäristövaatimuksia miellyttääkseen omia viljelijöitään.

Tyytymättömyyttä CAP-esityksen ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteisiin

Komission vuonna 2018 julkaisema CAP-ehdotus ei ole riittävä esitettyihin kunnianhimoisiin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin pääsemiseksi. Useat tutkijat, ympäristöjärjestöt ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin ovatkin vaatineet muutoksia nykyisen CAP-esitykseen. Esimerkiksi 3 600 eurooppalaista tutkijaa on allekirjoittanut vetoomuksen CAP:n uudistamiseksi sekä biodiversiteetin ja ilmaston suojelemiseksi.

Kansallisten strategiasuunnitelmien tuloksellisuuden varmistamista pidetään erityisen tärkeänä. Selkeämmät tavoitteet ja lähtötason ilmoittamisen pakollisuus tekisivät strategiasuunnitelmien tavoitteista helpommin mitattavia, jolloin tuloksellisuuden arviointi olisi mahdollista. Esimerkiksi niin sanotun ”no backsliding” -periaatteen lisääminen takaisi, että jäsenmaiden tavoitteet ovat tulevalla kaudella korkeammalla tasolla kuin edellisellä rahoituskaudella 2014–2020. Lisäksi strategiasuunnitelmille pitäisi asettaa todennettavissa olevat tavoitearvot.

Uudistus ei nykyisessä muodossaan kuitenkaan onnistu lisäämään tuloksellisuutta. Nykyisessä CAP:issa on todettu olevan ristiriitaisuuksia eri tavoitteiden suhteen. Käytössä olevat suorat tuet eivät edistä ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin pääsyä vaan jopa hidastavat sitä. Erityisesti tuotantoon sidotuilla tuilla on negatiivisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Komissio kuitenkin pitää uutta CAP-esitystä yhteensopivana Green dealin ja Pellolta pöytään -strategian kanssa. Se uskoo uudistuksen aikaansaavan CAP:n, joka perustuu aiempaa vankemmin tuloksellisuuteen.

Ilman nykyistä täsmällisempiä vaatimuksia CAP jättää jäsenmaille porsaanreiät olla toteuttamatta ilmasto- ja ympäristötoimia

CAP:n puutteet liittyvät ennen kaikkea siihen, että tavoitteellisuus ei toteudu, koska tavoitteisiin pääsemistä on mahdotonta mitata nykyisillä keinoilla, joita lainsäädäntöön on kirjattu. Epäselvyyttä liittyy myös tulevien strategiasuunnitelmien arviointiin. Suorien tukien kannustimet ja sanktiot vaikuttavien ilmasto- ja ympäristötoimien toteuttamiselle ovat heikot. Parhaimmillaan strategiasuunnitelmat antavat mahdollisuuden kunnianhimoisen ilmastopolitiikan toteuttamisen, mutta toisaalta epämääräisyydet CAP:issa antavat jäsenmaille mahdollisuuden olla toteuttamatta vaikuttavia ilmasto- ja ympäristötoimia.

Komission CAP-ehdotuksen ilmasto- ja ympäristökunnianhimoa ei voida tulevissa kolmikantaneuvotteluissa vähentää, jotta uudistus voi vastata Green dealin ja Pellolta pöytään -strategian tavoitteisiin. Tarvittaisiin aiempaa konkreettisempia toimia, joiden avulla tavoitteisiin päästäisiin.

Jos neuvotteluissa saavutettava CAP-uudistus jää ilmasto- ja ympäristötoimien osalta vaatimattomaksi, Green dealin että Pellolta pöytään -strategian toteutuminen estyy. Tarvittaisiin päätöksiä rohkeista toimenpiteistä, jotta CAP-uudistuksessa maalailtu ilmasto- ja ympäristökunnianhimo toteutuisi myös käytännössä.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *