Blogiartikkelit Leena Finér Hannu Hökkä Metsä, Ympäristö

Minkä Itämereen liittyvän asian toivoisitte muuttuvan?

On huolestuttavaa lukea uutisia Itämeren tilasta ja kesäisistä leväkukinnoista. Haluaisimme, että metsätalouden aiheuttama ravinnekuormitus Itämereen pienenisi. Suometsien hoito ja käyttö kuormittavat Itämerta erityisesti Perämeren alueella. Kuormituksen on ennustettu lisääntyvän ilmaston muuttuessa. Toivomme, että käyttäisimme tehokkaasti niitä keinoja, joilla kuormitusta voidaan vähentää ja löytäisimme uusia, uudenlaisissa ilmasto-olosuhteissa toimivia vesiensuojelumenetelmiä.

Luken koordinoimassa kokonaiskestävää puuntuotantoa turvemailla – SUO -hankkeessa kehitettävällä valuma-aluelähtöisellä ja paikkatietopohjaisella suometsien hoidon ja käytön toimintamallilla voidaan entistä paremmin tunnistaa kuormituslähteet ja suunnata vesiensuojelutoimet tehokkaasti.

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä tulee tukemaan erityisesti metsätalouden vesiensuojelua ja uuden toimintamallin käyttöä.

Miksi se on tärkeää? Miten se muuttaisi Itämeren tilaa?

Uskomme, että uuden suometsien hoidon ja käytön toimintamallin käyttöönotto vähentää Itämereen tulevaa typpi-, fosfori- ja kiintoainekuormitusta. Rannikkoalueiden rehevöitymis- ja liettymisriskit pienenevät, ja toivottavasti myös levähaitat vähenevät.

Ratkaistavaa on vielä siinä, miten valuma-aluelähtöinen suometsien hoidon suunnittelu saadaan toteutettua, koska metsien omistus on pirstaloitunutta. Tämän vuoksi toimintamallin käytöstä järjestetään laajasti koulutusta alan toimijoille ja suometsien hoidon suunnittelijoilta edellytetään jatkossa erillisen suometsäosaaja-tutkinnon suorittamista. SUO-hankkeessa myös pilotoidaan valuma-aluelähtöistä suunnittelua todellisissa kohteissa.

Mikä on mielestänne tärkein Itämeren tilan kohentamiseksi tehty toimenpide?

Myös metsätalouden vesiensuojelua on kehitetty yli 30 vuotta. Uusien metsänkäsittelymenetelmien kuten jatkuvapeitteisen kasvatuksen avulla voidaan edistää soiden ilmasto- ja vesistöviisasta käyttöä. Avohakkuiden ja kunnostusojituksen aiheuttamaa vesistökuormitusta voidaan torjua, kun metsä pidetään puustoisena, jolloin pohjavesipinta pysyy sopivalla syvyydellä.

Lisätietoa

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *