Blogiartikkelit Metsä

Poliittisilla puolueilla on tapana aina tärkeiden vaalien edellä levittäytyä toreille kuulostelemaan, mitä kansalaisilla on sanottavaa.

Ajatuksena on, että parhaat kuuntelijat palkitaan uurnilla. Äänestäjä saa arvioida, kuinka aitoa kenenkin kuuntelu on. Äänestyspäätös syntyy kuuntelijan uskottavuuden ja vakuuttavuuden perusteella.

Luonnonvara-alan tutkimus ei elä poliitikkojen tapaan vaalien rytmissä, mutta kuuntelutaidot korostuvat yhä enemmän myös maaseudun elinkeinotoiminnan tutkijoilla.

Toimialan kehittämisessä tutkijat tarvitsevat hyvää ymmärrystä käytännön ilmiöistä ja toimijoita puhuttelevaa viestinvientiä. Niin kuin vaaliehdokkailla, tutkijoidenkin uskottavuus syntyy arjen tuntemuksen kautta.

Kun tutkimus- ja kehityskohteena ovat maanomistajien verkostot tai metsänomistajille tarjottavat omaisuudenhoitopalvelut, on tutkijoiden kuunneltava ja kuulosteltava, miten erilaiset maanomistajat omassa arjessaan toimivat.

Tässä työssä perinteisiä keinoja ovat kyselyt sekä yksilö- ja ryhmähaastattelut. Niitä voidaan täydentää havainnoinnilla ja erilaisilla toiminnallisilla tehtävillä. Mutta huolellisesti toteutettunakaan tällainen korvakampanja ei kuitenkaan riitä, ei vaikka havainnointiin otettaisiin tueksi silmätkin.

Uusien toimivien ideoiden löytämiseksi ja testaamiseksi tarvitaan myös käsikampanjaa. Siis hihojen käärimistä ja yhdessä tekemistä.

Sitä kautta syntyy realistinen käsitys siitä, mikä on mahdollista. Kokeilemalla ymmärrys syvenee ja toimijuus vahvistuu. Samalla tutkijoiden ja muiden toimijoiden välinen luottamus syvenee.

Tutkijat toimivat monissa rooleissa: kannustajina, kanssakokeilijoina ja havainnoija-analysoijina.

Vastaavasti maanomistajat ja palveluntarjoajat ovat paitsi kanssakokeilijoita myös toiminnan suunnittelijoita ja palautteenantajia.

Pienet kokeilut luovat perustaa suuremmille, ja tekemisen meininki leviää. Sitä tämä maa näinä ankeahkoina aikoina erityisesti tarvitsee.

On ollut ilo huomata, että tärkeät yhteistyökumppanimme maanomistajat ja heitä palvelevat tahot ovat lähteneet omaan käsi- ja suukampanjaansa.

He ovat innolla suostuneet mukaan useisiin kehittämishankkeisiin. He ovat osallistuneet, tehneet, kertoneet ja kirjoittaneet. Tämä on ollut erinomaista tulevaisuuden rakentamista, mutta tähän asti vielä melko tutkijajohtoista.

Pian voisi olla aika ravistella toimijakäytäntöjä. Odotamme maanomistajaverkostoilta kutsuja kanssaoppimaan, jotta voimme ottaa tutkijanloikan kertaluokkaa syvällisempään korva- ja käsikampanjaan!

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden Tiede-sivulla 15.2.2015.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Katso myös