Blogiartikkelit Kirsi Silvennoinen Ruoka

Ruoka on meille kaikille välttämätöntä ja jokapäiväistä perustarpeiden täyttämistä. Ruoka on myös sosiaalinen tapahtuma, mielihyvän lähde ja se vaikuttaa terveyteemme ja hyvinvointiimme. Nautimme ruokaa paitsi kotona, myös erilaisissa ravitsemispalveluissa: töissä, koulussa ja vapaa-ajalla. Kaikissa ruoan tuotannon ja kulutuksen vaiheissa voi syntyä ruokahävikkiä.

Ruokahävikkihaasteeseen on havahduttu viimeisten 10 vuoden aikana. Hävikkiä syntyy kaikista ruokaketjun vaiheissa. Hävikin myötä hukkaamme resursseja, aikaa, työvoimaa ja rahaa. Hävikin syntyminen myös lisää ruoan jo valmiiksi suuria ympäristövaikutuksia.

Maapallon väestön yhä kasvaessa ja siten ruoan tarpeen lisääntyessä ruokahävikki täytyy nitistää minimiin. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ruoantuotannon päästöjä ei voida kasvattaa ja luonnon monimuotoisuus sekä muiden lajien elintilan säilyttäminen ovat riippuvaisia kyvystämme sopeuttaa kulutuksemme luonnon kantokykyyn.

Kestävä ruokaketju käyttää resurssit siten, että turhaa ruokahävikkiä ei synny ja tuotetut raaka-aineet pystytään käyttämään ihmisravinnoksi. Ruokahävikin ehkäisy ja vähennys tuottaa lisää ruokaa ilman lisääntyviä haittavaikutuksia.

Korona korostaa hävikin ehkäisyn tarvetta

Ruokahävikki on juuri nyt erityisen ajankohtainen koronaviruksen takia. Maailmanpankin mukaan suuri osa ihmistä on vaarassa joutua äärimmäiseen köyhyyteen ja jäädä ilman tarpeellista määrää ruokaa. Työpaikkojen menetys ja lisääntyneet kuljetusongelmat pahentavat tilannetta. Myös Suomessa on uutisoitu esimerkiksi lapsiperheiden ahdingosta ja ruokapulasta.

Tällöin korostuu jo tuotetun ruoan käyttäminen kokonaan ja mahdollisen ylijääneen ruoan jakaminen tarvitseville.

Jokainen on vastuussa omasta hävikistään

Ruokahävikki on siitä hyvä vastus, että yleisesti kaikki ovat valmiita vähentämään sitä. Vähentäminen alkaa asian huomaamisesta jokapäiväisessä elämässä kodeissa, työpaikoilla ja omassa toiminnassa. Muutoksia täytyy tehdä niin yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan tasolla, mutta ne eivät ole mahdottomia. Jokainen on vastuussa omasta hävikistään!

Usein jo parempi suunnittelu vähentää hävikkiä. Voimme kehittää tietoisuuttamme ruoasta, sen oikeista säilytystavoista tai ylijääneen ruoan hyödyntämisestä.

Yrityksissä keskeistä on toiminnan suunnittelu, henkilökunnan kannustaminen ja opastaminen sekä tietenkin mittaaminen ja seuranta.

Tehokkaat keinot löytyvät mittaamalla

Hävikin määrät, tyyppi ja alkuperä on tärkeää selvittää vähentämiskeinojen löytämiseksi. Vain mittaamalla ja seuraamalla näemme mihin suuntaan olemme menossa ja miten valitut keinot vähentämiseen tepsivät.

Kun esimerkiksi ravitsemispalveluissa huomaamme hävikin syntyvän ylivalmistuksena linjastoa varten, voimme etsiä keinoja juuri oikean ruokamäärän valmistukseen. Jos kotitalouksissa syntyy hävikkiä päiväysten umpeutumisen takia, voidaan yrittää miettiä ratkaisuja siihen esimerkiksi lisäämällä opastusta tuotteiden turvalliseen hyödyntämiseen ja ostosten suunnitteluun. Uudet verkon kautta toteutetut myynti- tai jakelukanavat edistävät edelleen käyttökelpoisen ruoan päätymistä suuhun eikä roskikseen.

Harppauksia EU-tasolla: tavoitteena hävikin puolittaminen

Hävikkitutkimuksessa kehitetään parhaillaan yhteiseurooppalaista seurantamenetelmää, jossa jäsenvaltiot seuraavat yhteisillä kriteereillä ja menetelmillä hävikkiä. Tämä on todella merkittävä ja iso yhteinen ponnistus. Hävikkitietojen kerääminen ja yhdenmukaistaminen kehittää myös muuta tilastointia, kuten jätetilastoja, yritys- ja elinkeinojen tietoja sekä kulutuksen tilastoja. Kun menetetyt ruokakilot on saatu selville, voidaan niistä johtaa hävikin taloudellinen arvo, ympäristövaikutukset ja hukkaan valunut työ. Ja toisaalta nähdään myös hävikin väheneminen, oikeaan suuntaan meneminen ja tavoitteiden saavuttaminen!

 

Kirsi Silvennoinen väitteli kotitalouksien ja ravitsemispalveluiden ruokahävikistä 28.8.2020. Väitöskirjaan voi tutustua täällä.

Kuva: Kirsi Silvennoinen

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Katso myös