Blogiartikkelit Susanne Suvanto Ilmasto, Metsä

Puun vuosirenkaista selviää puun ikä. Mutta nämä renkaat eli vuosilustot voivat vastata paljon monimutkaisempiin kysymyksiin. Ne kertovat ajasta tuhansia vuosia sitten. Lustojen avulla voidaan löytää vastaus myös näihin neljään kysymykseen:

1 Minkälainen ilmasto oli ennen?

Ihmiskunta on mitannut säätä suhteellisen vähän aikaa, ja siksi tutkijoiden on käytettävä muita keinoja ilmaston historiallisen vaihtelun tutkimiseen. Puiden kasvu on riippuvainen ilmasto-olosuhteista, ja siksi puulustojen kautta on mahdollista tutkia mennyttä ilmastoa. Näin saadaan tietoa ajanjaksoilta, joilta mitattua tietoa ei ole olemassa.

Puulustojen avulla voidaan tutkia ilmaston vaihtelevuutta jopa tuhansia vuosia taaksepäin. Se tapahtuu yhdistämällä vanhaa puumateriaalia aineistoon, joka on kerätty tämän hetken metsistä. Suomessa tähän on käytetty Lapin järvistä nostettuja vanhoja männyn runkoja, joiden avulla on pystytty luomaan yli 7000 vuotta menneisyyteen ulottuva puulustojen aikasarja.

Puulustoja on käytetty laajasti ilmaston tutkimukseen eri puolilla maailmaa. Menneiden lämpötilavaihteluiden selvittämisen lisäksi on muun muassa saatu lisätietoa sääoloista Eurooppaa koetelleiden nälkävuosien aikana ja tutkittu monsuunisateiden historiallista esiintymistä Aasiassa.

Puulustot paljastavat yleensä esineen enimmäisiän.

2 Mikä on Itämeren pohjassa makaavan puuhylyn tarina?

Vanhojen puuesineiden iän voi selvittää vertaamalla niiden puulustojen leveyksiä jo olemassa oleviin pitkiin puulustojen aikasarjoihin. Lustot paljastavat yleensä esineen enimmäisiän. Jos puuesineen lustoista nähtävä kasvurytmi voidaan tunnistaa jo olemassa olevista näytteistä, saadaan tietoon vuosi, jolloin esineessä käytetty puu oli edelleen elossa. Tämä puolestaan kertoo ajan, jota vanhempi esine ei voi olla. Puulustojen perusteella voidaan parhaimmillaan määrittää esineen iän lisäksi myös siinä käytetyn puuaineksen kasvupaikka.

Puulustoihin perustuvaa ajoitusta käytetään puulaivojen iän selvittämisessä. Museovirasto tutki vuonna 2015 laivahylkyä, jonka epäiltiin olevan keskiaikainen, kultalastissa purjehtineen Hanneke Vromen hylky. Puuainekseen perustuvan ajoituksen jälkeen jouduttiin kuitenkin toteamaan, että hylky on paljon myöhemmältä ajalta. Arvokas hylky odottaa edelleen löytäjäänsä.

Laivojen lisäksi puulustoihin perustuvaa iän määritystä käytetään monien muidenkin puuesineiden ajoittamiseen. Puulustojen analysoinnin avulla on esimerkiksi varmistettu arvokkaiden Stradivari-viulujen alkuperäisyyttä.

Puut tallentavat vuosilustoihinsa tietoa ympäristön kemiallisesta koostumuksesta.

3 Milloin ympäristö on alkanut saastua?

Puut imevät veden ja ravinteiden mukana ympäristöstään myös muita aineita. Osa näistä aineista jää saman vuoden aikana muodostuneeseen puuainekseen. Näin puut tallentavat vuosilustoihinsa tietoa ympäristön kemiallisesta koostumuksesta.

Puulustojen antamaa tietoa eri aineiden pitoisuuksien muutoksista ympäristössä on käytetty monenlaisissa sovelluksissa. Esimerkiksi Arizonan yliopiston tutkimusryhmä yhdisti Yhdysvalloissa Fallonin pikkukaupungissa lisääntyneet lasten leukemiatapaukset samaan aikaan ympäristössä lisääntyneisiin raskasmetallipitoisuuksiin, jotka liittyivät alueen teollisuuteen.

4 Mikä säätelee metsien kasvua?

Puulustojen avulla voidaan tietenkin tutkia myös puita ja metsiä, eikä lustoista saatu tieto rajoitu pelkästään puun ikään. Puulustojen avulla saadaan yhdellä kertaa tietoa puun kasvun vuosittaisesta vaihtelusta jopa satojen vuosien ajalta. Kun tätä tietoa yhdistetään säätietoihin, saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten ilmasto vaikuttaa metsien kasvuun. Oma tutkimusryhmämme Luonnonvarakeskuksessa on tutkinut puulustojen avulla ilmaston vaikutusta eri puolilta Eurooppaa kotoisin olevien kuusien kasvuun.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *