Blogiartikkelit Metsä

Suomen metsiin kohdistuu monipuolistuvia odotuksia. Kestävästi lisääntyvä puuntuotanto, luontomatkailu- ja luonnontuotealojen kasvu, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien virkistyskäytön myönteiset kansanterveydelliset vaikutukset ovat monille jo tuttuja tavoitteita. Mutta nämä eivät toteudu itsestään.

Suomalaisia työpaikkoja ja hyvinvointia synnyttävä metsäbiotalous vaatii uudenlaista ajattelua kaikilta. Me tutkijat olemme uudelleen ajattelemisen ammattilaisia, mutta sitäkin on tarpeen päivittää 2020-luvun tarpeisiin sopivaksi. Ennen kaikkea biotalousajattelu haastaa tutkimustiedon tuottamisen ja välittämisen kiinteämmäksi osaksi elinkeinoelämän ja julkisten ohjauskeinojen kehittämistä.

Simulointeja ja ennakoivaa otetta

Metsänkasvatuksen kestäviä lisäämismahdollisuuksia selvittävä Luonnonvarakeskuksen (Luke) Metsä 150 -hanke hyödyntää uusimpia, tutkimuksen kenttäkoeaineistosta tuottamia kasvumalleja. Lyhyen ja pitkän aikavälin simuloinnit auttavat löytämään eri alueille parhaita keinoja.

Eräänlaisesta ajatussimuloinnista on puolestaan kyse silloin, kun sidosryhmäyhteistyönä luodaan ja arvioidaan erilaisia metsäbiotalouden tulevaisuusskenaarioita. Ennakoiva ote voi auttaa löytämään kaivatun kilpailuedun, jolla menestymme kansakuntien joukossa.

Kokeilukulttuuria tutkimustyöhön

Liiketoimintamallien ja uudenlaisten neuvontapalveluiden (esimerkiksi metsänomistajien vertaisryhmien ohjaaminen) kehittämisessä olemme viime vuosina käyttäneet kokeilevan kehittämisen mallia. Siinä mietitään tutkimustietoon nojautuen pieni nykykäytännön uudistus ja toteutetaan sen kokeileminen käytännössä saman tien.

Kokeilusta kerätään havaintoja ja palautetta, joiden pohjalta käytäntöä kehitellään askel askeleelta toimivammaksi. Tällainen toimintatapa nopeuttaa tutkimustiedon hyödyntämistä ja tuottaa arvokasta ymmärrystä tutkimustiedon relevanssista ja uusista tutkimustarpeista.

Oppimishaasteessa työsarkaa

Metsänkasvatus- ja ajatussimuloinneilla sekä pienillä käytännön kokeiluilla päästään hyvään alkuun. Vaikuttavuuden aikaansaamiseksi todellinen koetinkivi on tehdä oppimisesta yhteistä, tai pikemminkin oppia yhdessä.

Simulointituloksista on osattava seuloa olennainen ja ryhdyttävä toimeen. Kokeilujen tuloksista on tunnistettava lupaavimmat kehitysaskeleet ja saatettava ne soveltuvin osin käyttöön myös laajemmin.

Me tutkijat teemme parhaamme, jotta tuotetun tutkimustiedon jalosteilla olisi tarttumapintaa eri biotaloustoimijoiden joukossa.

Tervetuloa Metsämessujen biotalousosastolle 11.–13.11. keskustelemaan Luken tutkijoiden kanssa muun muassa metsien kasvatukseen ja kasvuun liittyvistä seikoista.

Blogi on julkaistu aiemmin tänään (5.10.2016) Biotalous.fi:ssä.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *