Blogiartikkelit Panu Orell Maatalous, Metsä, Riista

Luonnonvarakeskus hakee parhaillaan omaa polkuaan tutkimuslaitosfuusion ja määrärahaleikkausten ristipaineessa ja määrittelee lähitulevaisuuden tavoitteitaan. Määrittelytyön rattaissa syntyy moniulotteisia strategisia linjauksia, joissa käytetty Luke-kieli ei välttämättä syvällisesti kaikille aukea.

Luke-kieli on läheistä sukua nykyään valtionhallinnossa laajasti käytössä olevalle konsulttikielelle. Biotalous on Luke-kielen kantasanoja. Siitä on jo kehitelty useita muunnoksia, muun muassa vihreä biotalous ja sininen biotalous. Ruskeaa pidetään kuitenkin niin ikävänä värinä, ettei sille toistaiseksi ole kehitetty omaa biotalous-kantasanaan pohjautuvaa johdosta, vaikka Luken toimintakenttään se toki istuisi hienosti. Ehkä senkin aika vielä tulee.

Mitä biotalous-termillä sitten tarkoitetaan? Yksi tulkintamalli on: ”Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.” Aika laaja määritelmä, joka herättää runsaasti lisäkysymyksiä.

Luke:n asiakkaalle ja jopa Luke:n henkilökunnalle konsulttikielen tulkinnanvaraisuus saattaa tuottaa ongelmia tai vähintäänkin kysymyksiä. Mitä Luke:ssa fuusion jälkeen oikeastaan tehdään ja tutkitaan?

No pelko pois! Kyllä Luke:n toiminta keskittyy nyt ja lähitulevaisuudessakin vahvasti sen edeltäjien jättämälle perinnölle. Luke:ssa tutkitaan edelleen maa- ja metsätalouden sekä kala- ja riistatalouden keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia, unohtamatta ruoka- ja elintarvikepuolta. Meiltä saa tietoa niin metsien kasvusta kuin lohien määristä, puhumattakaan perunoihin liittyvistä asioista. Palvelemme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme parhaamme mukaan.

Pitkällä aikavälillä Luke:n tuottama tieto ja sovellukset kehittynevät aikaisempaa kokonaisvaltaisemmiksi, kun yhteistyö asioita eri näkökulmista ja lähtökohdista katsovien tutkijoiden kesken konkretisoituu käytäntöön. Silloin aletaan lähestyä tutkimuslaitosfuusion perimmäistä tarkoitusta ja jopa konsulttikielen sanoman sisältöä. Työ on käynnistynyt, strategia on selvä!

Kommentoi

 1. Viheralan toimijoiden kanssa meneillään olevassa kasvinterveyttä koskevassa työpajaprosessissa kävi ilmi, että toimijat eivät enää löydä kasvinterveyden asiantuntemusta Luken kasvottomaksi käyneiltä biotalous-webbisivuilta. Tämä koettiin yhdeksi tekijäksi, joka on lukuisten muiden kanssa hankaloittanut viheralan kasvinterveysriskien hallintaa. Luke on muuttanut profiiliiaan buzz-wordien mukaisesti etsien nyt biotaloudesta viitekehystä, jonka kautta toimintansa jäsentää. Asiakkaamme hahmottavat edelleen toimintaamme ja sen osa-alueita entisellä tavalla. Puhelinkeskuskaan ei osaa enää auttaa kuten ennen, kun keskuksen henkilökunta tunsi asiantuntijat henkilökohtaisesti pitkältä ajalta.

  Näin käy muutoksissa usein: yksi taho tekee muutoksia toiminnassaan ja olettaa, että sen kanssa linkityksissä olevat tahot muuttuvat saman tien samaa tahtia, mutta niin ei käykään. Sitä kutsutaan asynkroniaksi ja se on toiminnan ristiriitojen yksi ilmenemisen muoto.

  Me kasvinsuojelun ”kadonneet” asiantuntijat olemme etsineet tähän tilanteeseen ratkaisuja mm. perustamalla facebook-ryhmän ”Integroidun kasvinsuojelun kohtaamisfoorumi”, jossa olemme rohkeasti käyttäneet sanaa kasvinsuojelu emmekä ”biotalouden mahdollisuuksien turvaaminen resursseja syövien ei-toivottujen tekijöiden aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi.” Näin pyrimme kommunikoimaan asiakkaiden kanssa kokonaisvaltaisella otteella kasvinsuojelun ajankohtaisasioista, jotka liikkuvat ruskeasta biotaloudesta jauhopukkien hajoittamaan styroksiin ja tyrnikärpäsen Suomeen leviämiseen. Pyrimme avaamaan asiakkaillemme ja samalla myös itsellemme, että kasvinsuojelu ei ole vain kapea erikoisala, jolla ei ole sijaa biotalousjargonilla kuorrutetussa maailmassa, vaan että myös kasvinsuojelun kautta voidaan tuotannollista toimintaa katsoa laaja-alaisesti. Samalla uudistamme oman toimintamme viitekehystä entistä laajemmaksi.

  Kun oma organisaatio estää toiminnan näkymistä asiakkaiden suuntaan, asiantuntijat ottavat omat keinot käsiinsä. Tätä kutsutaan ristiriidan ratkaisemiseksi innovaation avulla.

  1. Hei, nykyinen luke.fi on väliaikainen ratkaisu ja uutta sivustoa rakennetaan parhaillaan. Uusi sivusto huomioi paremmin erilaisten käyttäjien tarpeet. Toivotamme myös käyttäjät tervetulleiksi testaamaan ja kommentoimaan rakenteilla olevia sivuja. Ilmoittaudu käyttäjäpaneeliin Anna-Riitta Lundille (etunimi.sukunimi@luke.fi)

 2. Kiitos Panulle, ei tuo blogi mitenkään haasta Luke virallista kantaa vaan avaa sitä hyvin. Kävin tilaisuudessa, jossa Metsä Group esitteli Äänekosken biojalostamoa, ja kävi ilmi, että siellä on yrityksen oman tulkinnan mukaan ”80% perinteistä sellunvalmistusta ja 20% uusia biotuotteita”. Heti tuli mieleen, että biotuotetehdas on kuin Luke: ponnistamme vanhoista hyvistä pohjista kohti uutta biotaloutta. Sitä vanhaa on paljon, mutta sitä ei tarvitse hävetä, vaan se on pohjana uudelle.

  Ruskea biotalous, eli lannan ja yhdyskuntajätteiden kestävä hyödyntäminen ja tuotteistaminen on vahvasti Luken tontilla!

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *