Blogiartikkelit Liisa Tyrväinen Kala, Maaseutu, Metsä, Riista, Ympäristö

Muutama vuosi sitten osallistuin Suomen Metsäyhdistyksen järjestämälle Päättäjien Metsäakatemian kurssille, jossa esittelin omaa työsarkaani luonnon virkistys- ja matkailukäytön tutkimuksen parissa. Kurssin loppukeskusteluissa nousi esiin ”metsien viihdekäyttö” yhtenä kasvavana mahdollisuutena Suomelle. Termi on varsin mainio: viihdettä tarvitaan ja luonto tekee ihmiselle tutkitusti hyvää.

Pohjoismaiden kehitystä tutkiva ja Tukholmassa toimiva tutkimuslaitos Nordregio hahmotteli viime kuussa matkailun olevan yksi kolmesta merkittävästä talouden vetureista. Pohjoismaiden kehitysmahdollisuuksia luotaavan raportin mukaan matkailun merkitys on kiistaton monilla maaseutualueilla, mutta myös kaupungit vetävät matkailijoita. Luontomatkailu antaakin vetoapua maaseudun taloudellisen ja sosiaalisen elinvoiman ylläpitämiseen ja uusiutumiseen.

Myös valtakunnallisissa ja alueellisissa kehitysstrategioissa matkailu on kärkihankkeiden joukossa. Suomen matkailun kasvun tiekartan 2025 tavoitteena on nostaa Suomi hyvinvointimatkailun kärkimaaksi. Pääkohdemarkkinat ovat Venäjä, Saksa ja Japani, mutta myös muut Euroopan maat.

Terveys- ja hyvinvointi ja elämyksellisyys ovat matkailun megatrendejä, joihin Visit Finlandin hiljattain alkanut FinRelax-kasvuohjelma tarttuu. Ohjelmassa hyödynnetään laajasti suomalaista luontoa ja kulttuuria. Siihen kuuluvat sauna, luontaishoidot, metsän terveys- ja hyvinvointivaikutukset, luonnossa liikkuminen, puhdas luonto eri vuodenaikoina ja terveellinen suomalainen lähiruoka.

Luonnon matkailukäytössä kasvupotentiaalia

Tutkimustietoa luontomatkailun nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksia tuotettiin runsas vuosi sitten päättyneessä valtakunnallisessa viisivuotisessa Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelmassa. Luontomatkailun kasvussa kestävyyden periaatteiden tulee ohjata tietä. Herkkä pohjoinen luontomme edellyttää ekologisen kestävyyden varmistamista. Myös sosiaalisen kestävyys, erityisesti paikallisten työnpaikkojen luominen, on tärkeää.

Luontomatkailun kehittämisen haasteita ovat palvelujen tarjonnan hajanaisuus, vielä heikko kansainvälinen tunnettuus sekä riittämätön tieto kysynnästä ja asiakasprofiileista. Liiketoiminnan onnistumista varten tarvitaan tuotteistamista erityisesti kansainvälisille matkailijoille sekä yrittäjien parempaa verkostoitumista ja yhteismarkkinointia. Tulevana keväänä Luonnonvarakeskus lähtee tarkastelemaan luonnon virkistys- ja matkailukäytön kasvunäkymiä ja liiketoimintamahdollisuuksia uudessa Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

Syvällistä viihdettä

Matkailu ei kuitenkaan ole pelkkää viihdettä, vaan sillä on syvällisempää merkitystä. Kaupungistumisen myötä arjen mahdollisuudet luontokokemuksiin vähenevät. Luontomatkailun avulla ylläpidetään luontosuhdetta. Sillä on arvoa, koska tutkimusten mukaan omakohtaiset luontokokemukset ja ympäristömuutosten näkeminen auttavat ymmärtämään oman toiminnan ja laajemmin luonnonvarojen käytön syy-seuraussuhteita. Vahva luontosuhde myötävaikuttaa osaltaan kestäviin kulutusvalintoihin.

Nyt on juuri hyvä aika nauttia suomalaisista kehittyvistä matkailutuotteista ja kevättalven virkistävistä hiihtoladuista!