Blogiartikkelit Hannu Korhonen Maaseutu, Maatalous

Kotieläinten elinympäristöstä voidaan erottaa eloton ja elollinen osa. Elotonta ovat erilaiset rakenteet, kuten  turkiseläinten kohdalla häkki, varjotalo ja tarharakennukset. Elollinen osa taas käsittää lajitoverit, ihmiset ja taudinaiheuttajat. Molemmat ovat tärkeitä eläimen hyvinvoinnille.

Eläimen kyky vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa on sen hyvinvoinnin perusta. Ympäristö asettaa eläimelle erilaisia haasteita; eläin joko onnistuu tai epäonnistuu niistä selviytymisessä. Muutos ympäristössä vaikuttaa ihmiseen ja sitä kautta eläimeen ja päinvastoin. Todellisuudessa ympäristössä tapahtuu aina jonkinasteista muutosta. Oikeanlainen reagointi tähän muutokseen on välttämätön osa sopeutumisprosessia.

Eläimen lisääntyminen kertoo meille ympäristön toimivuudesta.

Tuotantoympäristössä voi olla kaksi erilaista ongelmakohtaa: ympäristö ei salli eläimen toteuttaa käyttäytymistarpeitaan, tai ympäristö pakottaa eläimen toteuttamaan sellaisia käyttäytymismuotoja, joita se ei haluaisi toteuttaa. Molemmat voivat heikentää hyvinvointia. Viime kädessä eläin tietää itse, mikä sille sopii parhaiten. Siksi on tärkeää antaa sille mahdollisuus tehdä valintoja.

Kuinka luonnonmukainen eläimen ympäristön tulisi olla?

Eräs ajattelumalli lähtee ekstensifikaation käsitteestä. Se tarkoittaa, että luonto on lähtökohta ja kaikki rajoitukset siitä huonontavat eläimen hyvinvointia. Ajattelu voidaan kiteyttää toteamaan: mitä enemmän luontoa, sitä parempi se on eläimen kannalta. Luonto nähdään siis ihanneympäristönä.

Toinen lähestymistapa lähtee siitä, että kaikki, mikä on luonnossa ja mitä eläin tekee, ei ole sille välttämätöntä. Oleelliset piirteet tulisi löytää ja tehdä niistä eläimelle toimiva kokonaisuus. Luontoa ei tarvitse tuoda sellaisenaan tuotantotiloihin, vaan ainoastaan ne piirteet, joilla on suuri merkitys eläinten tarpeiden ja sitä kautta hyvinvoinnin kannalta.

Hyvinvoinnin eteen tulee tehdä enemmän kuin aiemmin.

Eläimen lisääntyminen kertoo meille ympäristön toimivuudesta. Oleellinen kysymys on: millainen ympäristö on lisääntymisen kannalta paras? Tämän selvittämiseksi pitää tietää, lisääntyykö eläin paremmin luonnossa kuin tuotantoympäristössä. Asiaa voidaan arvioida selvittämällä, onko lisääntyminen luonnossa todella ongelmatonta. Selvitetään, paraneeko lisääntymistulos, jos tuotantoympäristöä muutetaan luonnonmukaisempaan suuntaan. Ja selvitetään myös, missä määrin lisääntymisongelmia todella esiintyy ja mitä niille olisi tehtävä. Jos lopputulos on, että kuolleisuus on luonnossa suurempi, voidaanko sanoa, että eläimet kuolevat onnellisina?

Onko eläimen kannalta täydellistä tuotantoympäristöä olemassa?

Sellaista tuskin löytyy. Silti eläinten hyvinvointia parannettaessa olisi löydettävä paras tarjolla olevista vaihtoehdoista. Se on sellainen, jossa on mahdollisimman vähän kielteisiä puolia ja vastaavasti riittävästi eläimen kannalta myönteisiä piirteitä. Rajan vetäminen siihen, milloin eläin voi riittävän hyvin, ei ole kuitenkaan helppoa.

Ihminen asettuu mielellään eläimen asemaan ja päättelee sen perusteella, miltä eläimestä tuntuu. Ihanneympäristö eläimelle ei ole kuitenkaan välttämättä sama kuin ihanneympäristö ihmiselle. Ajatellaan esimerkiksi lämpötilavaatimuksia. Ihminen on trooppinen olio, joka kammoaa kylmyyttä. Mutta entäpä esimerkiksi tarhattu sinikettu (naali), joka on arktinen eläin? Sehän nimenomaan viihtyy kylmässä. Kumman mieltymysten mukaan elinympäristö sille siis tulee rakentaa: ihmisen vai naalin?

Miten hyvinvoinnin edistämiseen on suhtauduttava tulevaisuudessa? Halusimme tai emme, joudumme yhä enemmän kuuntelemaan ajan ääntä. Hyvinvoinnin eteen tulee tehdä enemmän kuin aiemmin. Tehdessämme enemmän, joudumme myös maksamaan siitä enemmän – joko ajan, energian tai rahan muodossa. Kolmanneksi meillä on entistä kiireempi tehdä muutoksia ja parannuksia. Eläinten hyvinvointi toteutuu parhaiten, jos siitä huolehditaan kokonaisvaltaisesti nyt ja tulevaisuudessa.

Blogikirjoitukset ovat kirjoittajien omia pohdintoja, eivätkä edusta Luonnonvarakeskuksen (Luke) virallista kantaa.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *