Blogiartikkelit Metsä, Talous, Tilasto

Puukauppa, hakkuut ja metsien suojelu herättävät paljon keskustelua. Suomen metsien tila kiinnostaa laajalti kaikkia.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsätilastot rakentavat yhdessä Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) kanssa keskeisen tietopohjan metsien tilan ja puumarkkinoiden arviointiin.

Suomen metsätilastointi kattaa koko puuvirran.

Metsätilastot perustuvat Luken metsätilastotutkijoiden erinomaiseen alan tuntemukseen ja heidän pitkäaikaiseen systemaattiseen tilastoinnin kehittämiseensä.

Metsätilastot ovat osa Suomen Virallisen tilaston järjestelmää ja noudattavat sen periaatteita sekä täyttävät tilastoille asetetut laatukriteerit. Päätökset tilastoinnista ja muutoksista tekee vastaava tilastoviranomainen Virallisen tilaston neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti.

Suomen metsätilastointi kattaa koko puuvirran.

Tilastojen hyvä laatu perustuu hyvään yhteistyöhön alan toimijoiden kanssa, erityisesti tiedonantajien kanssa. Eheät ja nopeasti toimitetut tiedot pystytään jalostamaan tehokkaasti tilastoiksi, jotka palvelevat ajantasaisesti kaikkia tiedonkäyttäjiä.

Metsäalalla on kehitetty digitaalisen tiedonsiirron standardeja välittämään vakiomuotoisia sanomia metsäalan eri toimijoiden välillä. Metsätietostandardiin perustuva tiedonkeruu parantaisi edelleen tilastojen laatua ja helpottaisi tiedonantajien toimintaa.

Metsäalan toimijoiden tietotarpeet ovat paikoin tarkemmat kuin mitä tilastoviranomaiset pystyvät tilastoimaan.

Tilastointi ei kuitenkaan ole sama asia kuin markkinainformaation tuottaminen. Tilastojen jatkokäytössä on huomioitava tilastojen kattavuus ja rajoitteet. Tilastolaki edellyttää sekä puolueetonta että tietosuojattua tiedontuotantoa.

Puukaupassa on hyvin keskittyneet markkinat. Tilastoviranomaisen tulee varmistaa jokaisen tiedonantajan tietosuoja ja myös arvioida eri tilastojen yhdistelyn tuottama informaatio.

Periaatteena on, ettei julkaistusta tilastotiedosta pysty päättelemään yksittäisen tiedonantajan tietoja. Tämän vuoksi puukaupan hintatilastoinnissa joudutaan puutavaralajien ja puun hinta-alueiden tietoja ajoin peittämään

Metsätilastot julkaistaan Luken tilastojen stat.luke.fi-verkkopalvelussa. Marraskuussa ilmestyy Suomen metsätilastot -julkaisu, johon kootaan yksiin kansiin kattava valikoima Suomen metsäsektorin tilastotietoa pääosin vuodelta 2017. Tekstin ja taulukoiden lisäksi kirjaa kuvittaa Luken metsätilastojen infografiikka.

Luke kehittää metsätilastoja uusia tietotarpeita vastaaviksi. Lokakuun alussa ilmestyvät biotalouslaskelmat kuvaavat luonnonvarasektorin keskeistä merkitystä Suomen kansantaloudessa vuonna 2017.

 

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 10.9.2018
Artikkeli on julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Kommentoi

 1. Vastauksena Matti Hirvosen esittämään kommenttiin

  Kiitos arvokkaasta palautteestanne ja huomioistanne! Yritämme voimavarojemme puitteissa koko ajan kehittää tilastojemme verkkopalvelun laatua ja käytettävyyttä entistäkin paremmaksi. On valitettavaa mutta erittäin hyvä huomio, että tilastojen haussa löytyi tällainen ”bugi”, jossa ”puun hinnat hinta” hakuvaihtoehtoehdossa haku nostaa muitakin kuin puukaupan hintatilastojen linkkejä. Olemme pahoillamme koituneesta harmista ja pyrimme tarkentamaan hakuja! Kiitos näkemästänne vaivasta raportoida tämä meille!
  Puukauppatilastojen julkaisemisessa sarjan pituutta rajoittaa käytettävissä oleva tilastoaineisto. Varhaisimmat vuosittaiset puun hintatilastot löytyvät tosiaan 1950-luvulta, mutta silloin ne olivat hakkuuvuosittaisia eivätkä kalenterivuosittaisia. Usein tilastojen asiakkaat ovat kiinnostuneita jonkun tietyn alueen hintatiedoista. Tämäkin aiheuttaa ongelmia historiasarjoihin, joiden aluejaoissa on siirrytty piirimetsälautakunnista metsäkeskusten kautta maakuntiin. Tämä on kasvattanut taulukoiden määrää, ja vähentänyt mahdollisuuksia yhtenäisten aluesarjojen julkaisuun. Varsin usein tilastoportaalissa aikasarjasta on poimittu kuviin sarjan tuorein pää, joka on mielenkiintoisin osa sarjaa. Pidempiä puukaupan tarkasteluja löytyy esimerkiksi metsätilastokirjan luvusta 4. Kirjaan pääsee linkistä: https://stat.luke.fi/sites/default/files/suomen_metsatilastot_2018_verkko.pdf.
  Pääosa kirjan tilastotaulukoista perustuu Luken tilastotietokantoihin ja nämä taulukot on linkitetty uusimpiin tietoihin.
  Kaikki puun hintatiedot on julkaistu stat.luke.fi verkkopalvelun taulukoissa nimellisinä, kuvissa sen sijaan on tehty reaalihintamuunnos. Reaaliseksi muuttamiseen tarvitaan hintaindeksejä, joita on tarjolla useita. Rahan arvon muutosta kuvaavan indeksin valinta riippuu siitä, halutaanko kuvata vaikkapa tuottajahintojen tai kuluttajahintojen kehitystä. Kuvissa olemme käyttäneet deflatointiin tuottajahintaindekseihin kuuluvaa tukkuhintaindeksiä, joka kuvaa lähinnä tavaroiden tehdashintojen kehitystä. Ilman deflatointia kuvien pitkät hintakäyrät näyttäisivät nousevaa hintakehitystä ilman inflaation huomioon ottavaa reaalimuunnosta, niinpä kuviin deflatointi on pääsääntöisesti tehty.
  Tietokantataulukoissa julkaistut tiedot ovat helposti siirrettävissä käyttäjän omalle tietokoneelle, jolloin tilaston asiakas voi valita itse haluamansa deflaattorin ja deflatoida aikasarjan. Tästä on etua, kun asiakkaat tarkastelevat hintakehitystä omasta näkökulmastaan.

  Ystävällisin terveisin ja kiitokset kehittämisehdotuksistanne!
  Johanna Laiho-Kauranne

 2. Luken metsätilastojen haku on sekava.
  Jos on kiinnostunut esim. puun hinnoista puutavaralajeittain, joutuu labyrinttiin.
  Sain hakusanalla ”puun hinnat” sanallisen listan, jossa korostuivat mm. sian lihan hinnat ja määrät.
  Puun hinnat ovat hakusessa edelleen.

  Pääpaino näyttää olevan sillä miten edistyksellisiä LUKEn virkailijat ovatkaan ympäristönmuutoksen seurannan kehittämisessä.

  Yksityiselle metsänomistajalle näistä on vähän hyötyä. Lähinnä LUKEn esitystapa hirvittää, koska kaikki viittaa kasvavaan kollektivisointiin, jonka edesauttamiseen LUKEn tilastointi yllyttää.

  Yksityismetsänomistajaa auttavat eniten puun hinta ja hakkuiden määrätilastot:
  – pitkät 1950 -luvulta lähtien olevat REAALIHINTOIHIN esitetyt vuoshintasarjat ja määäräsarjat puutavaralajeittani,
  – 1980 -luvulta lähtevät reaaliset kuukausihintasarjat ja määräsarjat puutavaralajeittain,
  – vuodesta 2000 lähtien reaaliset viikkosarjat.

  Reaaliset hintasarjat ovat tärkeitä, koska puukaupan tuloksena olevalla puun myyntitulolla ostetaan reaalisia hyödykkeitä!

  Nämä pitäisi olla valmiina tarjolla.

  Kiinnitän huomiotanne graafiseen esitystapaanne!
  Gtafiikassa kuvion akselistot tuli pykälittää ja merkitä vuodet jne selkeästi.

  Samaan kuvioon voi latoa monia graafeja, jos varaa kuviolle riittävästi tilaa. Tulitikkulaatikon kokoinen graafi ei selitä yhtään mitään!

  Tilaston loppukäyttäjälle tulisi varata oamavalintaisia, vaihtoehtoisia graafikokoelmia.
  Mallia voi ottaa esim http://www.finance.yahoo.com -sivustolta miten yhtiön pörssikurssin graafista esitystapaa voi kehittää, miten voi vertailla hintatietoja muiden yhtiöiden hintasarjoihin samassa kuviossa, miten analysoida hintasarjoja tilastollisilla suureilla (valikko) yms..
  Se on palvelua.

  Nyt Luke TOISTAA sitä, mitä jo Tilastokeskuksella oli tarjolla joskus 20 -30 vuotta sitten. Tämä aikasarjojen haku- ja esitystapa on jo museaalinen!

  VAIHTAKAA KOODAAJAA!

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Katso myös