Blogiartikkelit Risto Korpinen Metsä

Suomen biotalous ja sen kasvu nojaavat metsästä saatavaan päävirtaan eli ainespuuhun ja sen kustannustehokkaaseen korjuuseen.

Ainespuuta käyttää kaksi merkittävää teollisuuden haaraa: puuta kuiduttava massateollisuus ja puutuoteteollisuus.

Massateollisuus valmistaa ainespuusta selluloosaa esimerkiksi kartongin ja pehmopaperin raaka-aineeksi. Puutuoteteollisuuden tuotteita ovat esimerkiksi sahatavara ja vaneri.

Ainespuun hakkuiden ja metsähoidon yhteydessä saadaan metsähaketta, joka tehdään pääasiallisesti pienpuusta, latvusmassasta, kannoista ja huonolaatuisesta ainespuusta.

Metsähaketta käytetään ensisijaisesti lämpö- ja voimalaitosten polttoaineena.

Luonnonvarakeskuksen mukaan metsähaketta käytettiin vuonna 2015 7,3 miljoonaa kuutiometriä. Kun tähän lisätään pientalojen lämmitys, päästään lähemmäs 8 miljoonaan kuutiometriin. Tämä on merkittävä määrä biomassaa.

Kun yhdisteet ovat elinkaarensa lopussa, on niiden poltto perusteltua.

Metsähakkeen lähtömateriaaleista johtuen se koostuu varsinaisesta puuaineesta, kuoresta, neulasista ja lehdistä. Näiden materiaalien erottaminen toisistaan on haastavaa, kun se on jo haketettu, joten erotus pitäisi tehdä ennen tätä.

Puuaines, kuori ja muut sisältävät rakenteellisia komponentteja, esimerkiksi polymeeristä selluloosaa, hemiselluloosia ja ligniiniä, jotka luonto on syntetisoinut hyvin yksinkertaisista lähtöaineista matalassa lämpötilassa.

Tähän ei viisainkaan tiedemies pysty.

Metsähakkeen raaka-aineet sisältävät myös pienimolekyylisiä aineita, niin sanottuja uuteaineita.

Puubiomassan ensisijainen poltto ei ole missään nimessä järkevää, vaan pitää kehittää yhdisteiden alkuperäisen luonteen mahdollisimman hyvin säilyttäviä erotusmenetelmiä, jolloin lähtöaineen alkuaineet ovat myös hyödynnetty lopputuotteessa. Kun yhdisteet ovat elinkaarensa lopussa, on niiden poltto perusteltua.

Havupuiden neulaset sisältävät muun muassa yhdisteitä, joita voidaan käyttää esimerkiksi influenssalääkkeen syntetisoinnissa.

Tuoreet neulaset sisältävät suhteellisen paljon klooria, joten neulasmassan poltto aiheuttaa korroosiota kattilassa.

Puun kuoriaines sisältää muun muassa fenolisia yhdisteitä kuten tanniineja ja flavonoideja. Osalla näistä yhdisteistä on todettu olevan antioksidatiivisia ja antimikrobisia ominaisuuksia.

Metsähake sisältää siis valtavasti hyödynnettäviä aineita.

Uusien tuotteiden valmistuksessa täytyy kuitenkin huomioida metsähakkeen saatavuus sekä korjuu-, kuljetus- ja varastointikustannukset.

Lisäksi täytyy ottaa huomioon eri komponenttien uuttamiseen liittyvien menetelmien tarvitsema energia sekä prosesseissa mahdollisesti käytettävien kemikaalien kierrätys ja kierrätettävyys.

Kaiken kaikkiaan koko tuotantoketjun täytyy olla kestävällä pohjalla sekä taloudellisesti että luontoa ajatellen.

 

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 23.1.2017.

Artikkeli on vapaasti julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Kommentoi

  1. Puun jauhamisesta on varsin vähän infoa olemassa. Ajatellen eri jakeiden lajittelua jatkojalostusta varten jauhaminen saattaisi olla eräs mahdollisuus helpottaa eri jakeiden erottelua jatkojalostukseen. Puu on tosiaan erittäin monipuolinen raaka-ainelähde, jonka taloudellinen jalostus tulee löytämään varmasti vielä monia uusia tuotteita.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Katso myös