Blogiartikkelit Esa Katajamäki Metsä, Tilasto

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana puukauppa ja hakkuumäärät ovat hiipuneet selvästi viime vuodesta. Metsäteollisuus ry:n tietojen mukaan myös metsäteollisuuden tuotanto supistui tammi−maaliskuussa kaikissa päätuoteryhmissä.

Alkuvuoden muutosten on arvioitu johtuvan mm. työmarkkinataisteluista ja huonoista korjuukeleistä. Koronakriisin mahdolliset vaikutukset eivät vielä näy tilastoissa.

Puukauppa vilkastui hieman maaliskuussa

Yksityismetsien puukauppa piristyi maaliskuussa, mutta ostomäärä jäi vielä viidesosan pienemmäksi kuin edellisen kolmen vuoden aikana keskimäärin.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kauppojen määrä pienentyi yhteensä runsaan kolmasosan edellisvuoteen verrattuna. Tukkipuun kauppa vähentyi kaksi viidesosaa ja kuitupuun kauppa kolmasosan.

Maaliskuussa tukkipuun hintataso nousi helmikuusta kaksi prosenttia.  Edelliseen kuukauteen verrattuna mäntykuitupuun hinta nousi kolme prosenttia ja kuusikuitupuun hinta kaksi prosenttia.

Hakkuumäärät laskussa

Luken ennakkotietojen mukaan Suomen metsistä hakattiin vuonna 2019 yhteensä 71,8 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Määrä oli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin huippuvuonna 2018.

Hakkuumäärien väheneminen on jatkunut alkuvuodesta. Teollisuuspuun hakkuumäärä (tammi-maaliskuu) on 21 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla.

Hakkuumäärien vähenemiseen ovat vaikuttaneet ensisijaisesti metsäteollisuuden työtaistelut alkuvuodesta sekä poikkeuksellisen vähälumisen ja lämpimän talven aiheuttamat huonot korjuukelit.

Koronaepidemia supistaa koko maailman taloutta, mutta sen vaikutuksia hakkuumääriin on vaikea ennustaa.

Metsäteollisuuden vienti hiipui alkuvuonna

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli noin viidenneksen Suomen tavaraviennistä vuonna 2019. Alkuvuoden työtaistelut pienensivät metsäteollisuustuotteiden tuotantoa ja vientiä. Tammi-helmikuussa 2020 viennin arvo laski reaalisesti 29 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tullin ennakkotietojen mukaan erityisesti paperimassan ja sahatavaran viennin arvot laskivat maaliskuussa jyrkästi (Findikaattori, Tuonti ja vienti).

Sen sijaan puun tuontimäärät ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna. Tammi-helmikuun puun tuonti päätyi 1,8 miljoonaan kuutiometriin ollen seitsemän prosenttia suurempi kuin tammi-helmikuussa 2019.

Koronapandemian alun vaikutuksia metsäteollisuuden ulkomaankauppaan voimme arvioida kesäkuun alussa (5.6.), kun julkaisemme maaliskuun metsäteollisuuden ulkomaankauppatilaston tiedot.

Energiapuun kaupan hiljeneminen jatkui

Energiapuun kauppa oli hiljaista vuonna 2019, jolloin kauppamäärät vähenivät edellisestä vuodesta neljäsosan. Pystykauppojen puumäärä pieneni lähes kolmasosan ja hankintakauppojen viisi prosenttia.

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä energiapuun kauppoja tilastoitui melkein neljäsosan vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna puumäärä pieneni lähes viidesosan.

Luken metsätilastot tarjoavat luotettavaa tietoa alan kehityksestä

Luken tilastoista voit seurata metsäsektorin kehitystä monesta eri näkökulmasta: teollisuuspuun kaupasta, hinnoista ja hakkuumääristä sekä metsäteollisuuden ulkomaankaupasta tuotamme kuukausittaisia ja energiapuun kaupasta neljännesvuosittaisia tilastoja.

Vuositasolla tuotamme tietoja lisäksi myös muun muassa metsäteollisuuden puunkäytöstä, tuotannosta, metsänhoito- ja metsänparannustöistä, metsämaan omistukseen rakenteesta ja metsätalouden kannattavuudesta.

Kiitoksia kaikille Luken tilastokyselyihin vastanneille

Olemme julkaisseet tilastot pääosin suunnitellun aikataulun mukaisesti eikä yhtään julkistusta ole peruttu. Tästä kuuluu suuri kiitos kaikille Luken tilastokyselyihin vastanneille. Toivon hyvän yhteistyömme jatkuvan, jotta voimme tästä eteenpäinkin julkaista ajantasaisia ja luotettavia tilastoja päättäjien, tutkijoiden ja muiden tilaston käyttäjien tarpeisiin.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *