Blogiartikkelit Pasi Rikkonen Maaseutu, Maatalous, Metsä

Biotaloudesta on muodostunut konkreettista kasvua eri alueille Suomessa.

Puun kysyntä on vahvaa, ruoantuotantoa tehostetaan ja haetaan uusia tuotantomuotoja sekä hyödynnetään esimerkiksi kuluttajien kasvavaa kiinnostusta luomu- ja lähiruokaan.

Alueet erikoistuvat vahvuuksiinsa.

Myös kiertotalouden ratkaisut, jotka maaseudulla perustuvat vahvasti maa-, metsä- ja kalatalouteen, ovat monipuolistamassa maaseudun yritystoimintaa. Ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia yrittämiseen.

Esimerkiksi biokaasulaitokset ovat rakentumassa biojalostamoiksi. Niissä tavoitellaan perinteisen sähkön ja lämmön lisäksi luomukelpoisia lannoitteita, biokemikaaleja ja liikennepolttoainetta sekä myös uutta rehua ja ruokaa.

Maaseutu tarjoaa tähän uusiutuvaa biomassaa.

Samanaikaisesti luontoon, tilaan ja hiljaisuuteen perustuvien elämysmatkailupalveluiden kehittäminen tarjoaa kasvua ja työpaikkoja.

Monilla maaseutualueilla yritystoiminta perustuu mikro- ja pk-yrityksiin. Ne ovat työllistäjinä ja toiminnan kerrannaisvaikutuksilla erittäin tärkeitä maaseudun veto- ja elinvoimaisuuden lähteitä.

Niiden pitkän aikavälin kannattavuus takaa työpaikkoja jatkossakin maaseudulla.

Kannattavuushaasteita on erityisesti mikroyrityksillä.

Tällä hetkellä kannattavuushaasteita on erityisesti mikroyrityksillä.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan muun muassa maatilayritykset ja pienet puunkorjuuyritykset kärvistelevät kannattavuuden kanssa.

Se vaikuttaa myös uuden sukupolven ajatuksiin tulevasta työpaikasta tai yrittäjyydestä.

Suomen yrittäjien mukaan koko 2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Investoivien, jatkavien ja kasvuorientoituneiden alkutuotanto- ja jalostavien yritysten tukeminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien analysointi ja kehittäminen on erityisen tärkeää.

Eri toimialojen yhteistyö ja uudet palvelukonseptit, joissa kytketään yhteen vaikkapa paikallisruoka, luontomatkailu, vesistöaktiviteetit ja metsien vaellusreitit sopivalla digitaalisella palvelualustalla ja sosiaalisen median markkinoinnilla höystettynä, voisivat edesauttaa matkailun kasvua.

Meitä odottaa uusiutuva tulevaisuus monella tapaa.

Tämä vaatii yrittäjiltä avointa suhtautumista ja luottamuksen rakentamista yrittäjäverkostoissa.

Kilpailukykyinen ja vähähiilinen elintarvikealan tulevaisuus 2030 Etelä-Savossa (Kiltu) -hankkeessa yrittäjät olivat huolestuneita muun muassa maatilojen määrän jatkuvasta vähenemisestä. Se vaikeuttaa yhteistyökumppanien löytymistä ja verkostojen rakentamista.

Yhä useammin kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia on etsittäväkin toimialojen rajapinnoilta ja niiden väliltä vahvasti kuluttajaa kuunnellen.

Maaseutu on myös edelläkävijänä siirryttäessä fossiilisesta aikakaudesta uusiutuviin luonnonvaroihin ja rakennettaessa energiaomavaraisuutta.

Energiatehokkuuden kasvattamisen lisäksi yrittäjät ovat kiinnostuneet uusiutuvan energian pientuotannon mahdollisuuksista. Niitä ovat aurinkoenergia, puun eri käyttömuodot energiantuotannossa, maalämpöjärjestelmien lisääminen lämmitysenergian lähteenä sekä sähkön ja biokaasun hyödyntäminen yritysten ajoneuvokäytössä.

Meitä odottaa uusiutuva tulevaisuus monella tapaa.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 4.6.2018
Artikkeli on julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *