Blogiartikkelit Henna Konu Ympäristö

Suomen luonto on tunnistettu kansainvälisessä vertailussa maailman vetovoimaisimmaksi luontomatkailukohteeksi. Meillä on kauniit maisemat, monimuotoinen luonto sekä laaja verkosto kansallispuistoja ja virkistysalueita.

Myös kansallispuistojen ulkopuolella talousmetsissä ja laa­jemmin erilaisissa maaseutuympäristöissä luontomatkaillaan. Pelkkä luonnon olemassaolo ei kuitenkaan saa luontomat­kailua kukoistamaan, vaan kokonaisuus ratkaisee. Tarvitaan erilaisia matkailupalveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Luontomatkailua Suomessa pidetään ekologisesti kestävänä ja ympäristöä huomioivana, vaikkakin matkailun kasvu on jo tuonut tietyillä alueilla painetta ympäristön kestävyydelle.

Matkailun kehittämisessä tulee ympäristön lisäksi huo­mioida sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys. Näiden asioiden yhdistäminen osaksi matkailutoimintaa on keskeistä myös maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä.

Yritysnäkökulmasta matkailuliiketoiminnan tulee olla ensisijaisesti taloudellisesti kestävää – ilman kannattavaa liiketoimintaa yrityksellä ei ole mahdollisuutta edistää muita kestävyyden osa-alueita.

Yhteistyön avulla voidaan jakaa kustannuksia.

Luontomatkailuyritykset ovat yleensä pieniä ja monilla maaseutuyrityksillä matkailutoiminta on sivutoimista. Mat­kailun kehittämisen voimavarat ovat rajallisia, mikä puoles­taan vaikuttaa kykyyn vastata matkailun kehittämishaastei­siin, kuten saavutettavuuteen ja tuotteistamiseen. Harva yritys tähän yksin pystyykään.

Maaseudun matkailun kehittämisessä verkostoitumisen ja toi­mijoiden välisen yhteistyön avulla voidaan jakaa kustannuksia markkinoinnissa ja tuotekehityksessä, hyödyntää laajemmin erilaisia luontoympäristöjä osana matkailutuotteita ja tarjota paremmin matkailijoille heidän kaipaamiaan kokonaisvaltai­sia luontoelämyksiä.

Hyödyntämällä matkailussa eri maaseututoimijoiden osaa­mista, paikallisia tuotteita ja palveluita voidaan edistää paikal­lista hyvinvointia sekä sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Suomessa onkin hyviä esimerkkejä, miten yhteistyö on vaikut­tanut positiivisesti matkailutoimintaan. Matkailuyhteistyön ja -kehityksen tasossa on kuitenkin suuria alueellisia eroja.

Vaikka liiketoiminnan kehittäminen on yrittäjien itsen­sä vastuulla, kaikki toimijat voivat vaikuttaa siihen, kuinka helpoksi toiminta ja yhteistyö koetaan. On ollut hienoa huomata, että matkailuun on laitettu jo enemmän paukkuja, ja halukkaille yrityksille on tarjolla tähän liittyvää koulutusta. Matkailutoiminnan vahvistuminen tarvitsee aktiivista yrittä­jyyttä, oma-aloitteisuutta ja ennakkoluulotonta yhteen hiileen puhaltamista.

 

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 30.9.2019
Artikkeli on julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Katso myös