Blogiartikkelit Pasi Poikonen Metsä, Talous, Ympäristö

Suomalaiset metsäalan toimijat ovat olleet mukana uudistamassa Venäjän metsätaloutta vuosikymmenien ajan osallistumalla erilaisiin metsätaloushankkeisiin. Venäjän metsätaloutta ei kuitenkaan kehitetä nopealla aikataululla, ja pitkäaikaisinvestoinnit ovat riskialttiita epävarmuustekijöitä vilisevässä maassa.

Olen osallistunut Venäjällä useisiin metsäalan tilaisuuksiin lähinnä Pietarin ja Petroskoin ympäristöissä. Suomalaista osaamista arvostetaan ja osin ihmetellään, miten Suomen metsäsektorille investoidaan jatkuvasti, mutta metsävaroja ei kuitenkaan hakata kasvua enempää.

Metsäfoorumeiden parasta antia ovat olleet metsävierailut. Eri hoitotoimenpitein ja harvennuksin käsitellyillä kohteilla on päästy keskustelemaan intensiivisen metsätalouden periaatteista.

Virallinen Venäjä asetti vuonna 2015 tavoitteeksi voimassaolevien käytäntöjen kehittämisen pohjoismaiseen suuntaan ja skandinaaviseen metsätalousmalliin siirtymisen.

Virallinen Venäjä asetti vuonna 2015 tavoitteeksi voimassaolevien käytäntöjen kehittämisen pohjoismaiseen suuntaan ja skandinaaviseen metsätalousmalliin siirtymisen.

Nyt näemme jo ensimmäisiä metsäkohteita, jotka on perustettu 2 000 taimen lähtötavoitetiheyteen. Uusien käytäntöjen soveltamisessa eturintamassa ovat ulkomaisella pääomalla toimivat yhtiöt.

Tihvinä etulinjassa

Tihvinässä Leningradin alueen itäosissa lähityönjohto opastaa hoitokohteiden puulajivalintaa harvennuskohteissa. Kustannussyistä valtaosin nojaudutaan luontaiseen uudistamiseen, jolloin tuloksena on epätasaista taimettumista ja runkomuodoltaan vaihtelevaa kasvatuspuustoa.

Lopputuloksena syntyy sekapuustoisia kohteita, jossa aukkopaikat täyttyvät luontaisesti koivuilla. Ei paljon auta hyvälaatuista ja oikeapuulajista runkoa etsiä, jos alkuvaiheen perustamiskustannuksista on yritetty säästää antamalla tilaa luonnonvalinnalle. Lisäksi taimikonhoidon kanssa on viivytelty vuosia. Virheistä opitaan käytännön kautta paljon.

Venäjällä on päädytty siihen, että intensiivistä metsänhoidon mallia käyttävät suuret metsäyhtiöt, joilla on varaa investoida keinolliseen uudistamiseen ja ajallaan tehtäviin hoitotoimenpiteisiin.

Metsänhoidon investoinneilla parempaan metsätalouteen

Venäjällä käydyissä keskusteluissa on päädytty siihen, että intensiivistä metsänhoidon mallia käyttävät suuret metsäyhtiöt, joilla on varaa investoida keinolliseen uudistamiseen ja ajallaan tehtäviin hoitotoimenpiteisiin. Myös ympäristöjärjestöt ovat hyväksyneet tämän kestäväksi toimintatavaksi: tehokas metsätalous säästää luonnonmetsiä hakkuiden ulkopuolelle.

Toisaalta ympäristöjärjestöt hakevat vaihtoehtoa jatkuvapeitteisestä metsänhoidosta. Tähän ohjaa osaltaan suojametsien (ven. zaschitnye lesa) lainsäädännöllinen tausta.

Tärkeintä on kuitenkin ajattelutavan edistyminen metsien harventamisen suuntaan, vaikka raivaussahatyöntekijöiden ja konekuskien taitoa valita oikeat puut kaadettaviksi epäilläänkin. Väärää puulajivalintaa pahempaa on harvennusten toteuttamatta jättäminen tai vain ajourilla sijaitsevan puuston kaataminen ilman, että välivyöhykkeeseen kosketaan.

Jos hyvällä maantieteellisellä sijainnilla olevan metsän kasvua menetetään toimettomuudella tai viivästyksillä, vastaava kuutiokasvu täytyy löytää kauempaa puunhankinnan tarpeisiin. Huonossa kunnossa olevien teiden ja muutoin harvan tieverkon maassa tämä ei ole perusteltua.

Kommentoi

  1. EU sanktioiden takia suomalaiset eivät päässeet uudistamaan Maailmanpankin-Venäjän metsäpaloprojektin palontorjuntaa 2015-16. Palontorjunnan kehittäminen Venäjällä mahdollistaisi kestävän metsänhoidon toimintaa. Vuonna 2003 Venäjällä paloi 23 miljoonaan hehtaaria metsää. Tuolloinen Pääministeri Putin ilmoitti että meidän 100 vuoden kiertoajalla ja biodiversiteetin säilyttämisen takia meillä pitäisi palaa 7 miljoonaa hehtaaria vuodessa. Nähtävästi tästä suunnitelmasta on luovuttu vaikka palokujia siellä rakennetaan vuosittain
    800 000 km. Suurin ongelma Venäjällä on ihmisten asenteissa tulekäytön suhteen.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *