Blogiartikkelit Petri Suuronen Kala

Tämän vuoden tammikuussa markkinoille ilmestyi suomalaisen kalanjalostajan särkikalasäilyke, jolla yritys haluaa kilpailla tonnikalasäilykkeiden kanssa. Uutuussäilykkeet saivat heti niin suuren suosion, että ne loppuivat monesta kaupasta. Kotimaiselle kalalle on kysyntää, varsinkin jos kala pystytään tarjoamaan oikeassa muodossa.

Suomalainen järvikala on terveellinen, maukas ja ympäristöystävällinen ravintolähde. Tarjonnan lisäämiseksi kalastukseen ja kalanjalostukseen on haettava monipuolisia uusia ratkaisuja. Kalakantojen tila on sisävesillä pääasiassa hyvä ja osa kalakannoista kestäisi nykyistä suurempaa pyyntiä. Vajaasti hyödynnettyjen kalakantojen kalastuksen lisäämiselle ja erityisesti saaliin arvon nostamiselle on olemassa merkittävä potentiaali.

Muikun kalastusta talvinuotalla. Kalusto on kehitetty sellaiseksi, että koko operaation pystyy hoitamaan yksin. Kuva: Petri Suuronen.

Alan haasteita ratkotaan yhteistyössä

Kalastuslupien vaikea saatavuus on yksi kaupallista kalastusta vaikeuttavista tekijöistä. Kalastuksen näkökulmasta on tärkeää saada luvat pyyntimuodon kannalta riittävän suurelle alueelle. Kalaveden omistajien kannalta taas on olennaista, että kalastussektori toimii kestävästi ja vastuullisesti. Uhanalaisten lajien ja alamittaisten kalojen välttäminen on edellytys kaupallisen kalastuksen ekologiselle kestävyydelle ja yleiselle hyväksyttävyydelle.

Kaupallisten kalastajien määrä on viime vuosina vähentynyt, ja tämä kehitys jatkunee vielä lähivuosina. Alalle on kuitenkin alkanut tulla myös uusia yrittäjiä, mikä osoittaa, että kalastusammatilla on vetovoimaa.

On tärkeää, että niin vanhat kuin uudet toimijat pystyvät kehittämään toimintaansa ja parantamaan sen kannattavuutta.

Tähän tarvitaan laajapohjaista kalastajien, tutkijoiden, kalastusoikeuksien haltijoiden ja hallinnon yhteistyötä. Hyvänä esimerkkinä toimii alan yhteistyönä laadittu sisävesien kaupallisen kalastuksen kehittämisohjelma, joka ohjaa kalatalouden innovaatio-ohjelmissa tehtävää tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Rysän nostamista Haukivedellä. Rysän nielun eteen on asennettu niin sanottu norpparitilä, joka estää norppien pääsemisen ja hukkumisen rysän perään. Kuva: Petri Suuronen.

Uutta teknologiaa hyödynnettävä tehokkaasti

Niin avovesi- kuin talvikalastuksessakin on kehitettävää. On otettava käyttöön uutta teknologiaa, jonka avulla pyynti on kannattavampaa ja kalastajan työ kevyempää ja ergonomisempaa. Muuttuvien sää- ja jääolosuhteiden vuoksi tarvitaan uusia pyynti- ja liikkumiskeinoja. Turvallisuuteen ja työskentelymukavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ne lisäävät kalastajan ammatin houkuttelevuutta.

Sisävesien ammattikalastuksessa muikulla on ollut jo pitkään keskeinen rooli. Kuha on noussut viime vuosina toiseksi tärkeäksi lajiksi. Myös ahvenen ja särjen kysyntä on kasvanut, mutta kysyntä kohdistuu jalostettuihin tuotteisiin.

Useimpien kalalajien saaliin arvoa voidaan lisätä ja vajaasti hyödynnetyn kalan elintarvikekäyttöä lisätä kehittämällä saaliin esikäsittelyä ja jalostusta. Erityisesti jalostusketjun alkupäässä tarvitaan laitekehitystä ja investointeja.

Tähän on panostettu innovaatio-ohjelmiin sisältyvässä Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -ohjelmassa.

Uusia ratkaisuja tarvitaan myös saaliiden sesonkivaihteluiden ja raaka-aineen tarjonnan tasaamiseksi. Pienten toimijoiden voimien yhdistäminen voi mahdollistaa sen, että järvikalaa saadaan markkinoille enemmän ja kustannustehokkaammin.

Troolin nosto Päijänteellä. Kuva: Petri Suuronen.

Kalastuksen kestävyys keskiössä

Sisävesikalastuksella on merkittävät kehittymismahdollisuudet. Kalastuksen kestävyys on kuitenkin turvattava kaikissa tilanteissa, sillä se on sekä toiminnan jatkuvuuden että kalastuksen ja kotimaisen kalan imagon ja maineen kannalta välttämätöntä.

Tieto kalastuksen kestävyydestä vaatii kalakantojen ja kalastuksen seurantaa. Kalastajat voivat toimia tiedon kerääjinä seurannan ja tutkimuksen tukena, sillä saatu informaatio hyödyttää kaikkia osapuolia. Yhteistyötä kalastajien ja tutkijoiden välillä on syytä korostaa entistä enemmän.

Yhteistyön syventämisellä voimme löytää uusia työvälineitä ja toimintamalleja, joiden avulla kalastussektorin ja tutkimuksen osaaminen sekä kuluttajien tarpeet kohtaavat vielä nykyistäkin paremmin.

Kommentoi

  1. Ei kausivaihteluita voi tasata muutenkin pakastamallla.
    Sitäpaitsi särkisäilykkeitä on tehty jo 20 vuotta, ei ole yhden yrityksen keksintö viime vuodelta.
    Itse möin Vähäsarja Oy:lle jo 2000 luvun alussa tonneittain särkeä, ehkäpä olimme aikaamme edellä.
    Aloitin ammattikaladtuksen 2002, lopetin terveydellisistä syistä 2016.
    Todennäköisesti olin ensimmäinen Suomessa, joka vei kuoretta Espanjaan ja Ranskaan.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *