Blogiartikkelit Liisa Tyrväinen Henna Konu Ilmasto, Talous, Ympäristö

Koronapandemia on ollut kova isku kansainväliselle ja suomalaiselle matkailusektorille. Rajoitukset ovat sulkeneet matkailuyrityksiä suurista hotelleista pieniin ohjelmapalveluyrittäjiin. Matkailu- ja ravintola-alaa edustava MaRa ry arvioi hiljattain, että ravintoloiden ja hotellien myynnistä on kadonnut 70–100 prosenttia. Vain pieni osa yrityksistä selviää itsenäisesti ilman maksuvaikeuksia syksyyn saakka.

Uusimpien arvioiden mukaan pandemian kesto vaihtelee neljästä kuuteen kuukautta. Pitkittyessään tilanne valitettavasti pyyhkii matkailualan pk-yrityksiä mennessään. Erityisen hankalaa on mikroyrityksillä, joihin suuri osa luontomatkailuyrityksistä kuluu.

Hallituksen tarjoamat tukitoimet auttavat erikokoisia yrityksiä eri tavoin. Pääosa matkailuyrityksistä tarvitsee ulkopuolista tukea toimintansa ylläpitämiseksi. Pienille yrityksille suora rahoitustuki on erityisen tärkeää. Osaa luontomatkailuyrittäjistä auttavat yksityisen ja julkisen sektorin antamat helpotukset vuokrakuluihin. Esimerkiksi Metsähallitus ilmoitti tarvittaessa helpottavansa maillaan vuokralla olevien matkailuyritysten tilannetta jopa sadan prosentin vuokranalennuksella kevään aikana.

Olisi tärkeää, että tulevana kesänä ja syksynä matkailu suuntautuisi vahvemmin kotimaahan.

Useat pienet yritykset ovat innovatiivisia ja pystyvät uudelleen suuntaamaan toimintaansa kevyen hallintonsa vuoksi. Ohjelmapalveluyrittäjät vuokraavat kalustoaan omatoimisille luontoliikkujille tai ravintolatoiminnan sijaan tarjotaan ruuan kotijakelua tai noutopalveluja. Näillä toimenpiteillä ei kuitenkaan voida korvata läheskään kaikkia normaaleja myyntituloja. Ratkaisevaa luontomatkailun taloudellisen kestävyyden kannalta on se, miten kauan liikkumisrajoitukset kestävät ja missä määrin matkailu kokonaisuudessaan elpyy. Olisi tärkeää, että tulevana kesänä ja syksynä matkailu suuntautuisi vahvemmin kotimaahan.

Mitä kriisi meille opettaa?

Tietoa aiemmista tautiepidemioista palautumisesta voidaan hyödyntää arvioitaessa, mitä tapahtuu koronan jälkeen. Esimerkiksi vuoden 2003 SARS-epidemian jälkeen matkailukysyntä palautui epidemiaa edeltävälle tasolle ja nousi entisestään noin kolme kuukautta epidemian päätyttyä. Arvioiden mukaan koronapandemia kestää SARSia pidempään, rajoitteita puretaan vaiheittain, eri tahdissa eri puolilla maailmaa.

Meneillään oleva kriisi on nostanut esille matkailun kasvussa jo pitkään kyteneitä ongelmia, kuten ympäristövastuullisuuden, kestävyyden ja ilmastonmuutoksen asettamat vaateet.

Meneillään oleva kriisi on nostanut esille matkailun kasvussa jo pitkään kyteneitä ongelmia, kuten ympäristövastuullisuuden, kestävyyden ja ilmastonmuutoksen asettamat vaateet. Pandemian hillitsemisen seuraukset tukevat osittain ilmastotoimia ja kestävyyden tavoitteita, joihin olisi ollut hyvä tarttua määrätietoisemmin jo aiemmin.

Tilanne nostaa esille erilaisia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, jotka voivat muuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymistä kestävämpään ja ilmastonmuutosta hillitsevämpään suuntaan. Esimerkiksi lähiluonnon, lähiruoan ja kotimaan matkailun arvostus saattaa nousta ja lentämisen houkuttelevuus vähentyä. Käyttäytymisen muutokseen voidaan luonnollisesti vaikuttaa myös palvelutarjonnan suuntauksella, asiakkaiden ohjauksella ja viestinnällä.

Matkailuala on jo löytänyt uusia tapoja tehdä työtä ja osaa toivottavasti jatkossa hajauttaa toimintansa riskejä esimerkiksi suuntaamalla tarjontaansa eri kohdemarkkinoille. Lisäksi matkailijoiden ympäristötietoisuuden ja vastuullisuuden herääminen voi helpottaa uusien kestävien toimintamallien käyttöönottoa.

Kommentoi

  1. Hyvä, napakka artikkeli ! Mielestäni luontokeohteiden kestävytteen tulisikin pikaisesti kiinnittää huomiota – kaikki kasvu ei voi / saa kohdistua kansallispuistoihin ja suosituimpiin suojelualueisiin. Tarvitaan ROS – (recreation opportunity spectrum) -lähestymiustapaa kysynnän ja tarjonnan ohjaamiseen. Eli erityyppiset alueet – erityyppiseen virkistyskäytöön / erilaisiin virkistyselämyksiin. Tätä olisi hyödyllistä avata tutkimuksellisestikin.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *