Blogiartikkelit Veli Hietaniemi Antti-Jussi Lindroos Katja Lähtinen Liina Häyrinen Anja Yli-Viikari Taina Lilja Yleinen, Ympäristö

Suomalainen luonto ekosysteemipalveluineen tuottaa monia ratkaisuja ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Ekosysteemipalvelut voivat saada aikaan yritystoimintaa ja siten lisätä työllisyyttä.  Niiden avulla voidaan esimerkiksi lisätä alueellista elinvoimaisuutta, työllistymismahdollisuuksia, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä sekä vastuullisesti tuotettuja tuotepalvelukokonaisuuksia kuluttajille. Ottamalla huomioon ekosysteemipalveluiden lainalaisuudet voidaan vähentää ympäristöhaittojen riskejä.

Luonnonvarakeskuksessa käynnistyi vuoden 2020 alussa hanke, jossa tarkastellaan kolmea erilaista luontoon ja luonnonvaroihin perustuvaa innovatiivista tutkimusalaa: kaura-alan tuotekehitystä, metsämaan käyttöä tekopohjaveden muodostamisessa sekä luontolähtöisten sosiaalipalveluiden kehittämistä. Tavoitteena on selvittää, millaisia arvoketjuja moninaisista ekosysteemipalveluista voidaan Suomessa kehittää.

Kauratuotteiden perhe on viimeisen kahden vuoden aikana kasvanut 250 uudella tuotteella. Kauratuotteiden terveellisyys, vegaanisuus ja gluteiinittomien elintarvikkeiden tarve ovat vauhdittaneet toimialan kansallista ja kansainvälistä kasvua. Lisäksi kauran kuivauksessa, lajittelussa ja kuorinnassa syntyvät sivujakeet sekä kauran olki voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Sivujakeiden polton ja oljen kuivikekäytön lisäksi kauran kuoresta valmistetaan ksylitolia. Nyt tutkimuspöydällä ovat kasvin sivujakeista valmistetut maanparannusaineet ja muovia korvaavat biokomposiitit sekä pakkausmateriaalit. Millainen potentiaali!

Kauran holistinen ketju pellolta pöytään ja puuteriin.

Uusien tuotteiden matka tutkimus- ja koetoiminnan vaiheesta kaupanhyllylle on pitkä ja edellyttää tutkimuksen rinnalla vahvaa yritysyhteistyötä tuotekehityksessä. Innovaatiotyö ei rajoitu vain prosessien kehittämiseen, vaan vaatii yrityksiltä kykyä kokonaan uusien tuotepalvelukonseptien kehittämistä ja brändityötä.

Täysin toisenlainen ekosysteemipalvelu on harjumaaperän puhdistuskyvyn hyödyntäminen hyvälaatuisen tekopohjaveden muodostamisessa. Prosessissa järvi- tai jokivettä imeytetään maaperän läpi, ja tarkoituksena on saada hyvälaatuista, luontaisen pohjaveden kaltaista vettä. Suomessa monet kunnat ovat käyttäneet tekopohjavettä jo pitkään talousvesituotannossa. Muutamat tekopohjavesilaitokset ovat siirtyneet käyttämään uusinta sadetusimeytysmenetelmää, jossa järvivesi sadetetaan suoraan metsämaan pinnalle.

Tutkimme Lukessa sadetusimeytystä käyttävien vesilaitosten metsämaan ominaisuuksia pitkään kestäneen tekopohjaveden muodostamisen jälkeen: ovatko metsämaan ominaisuudet mahdollisesti muuttuneet ja sen puhdistusteho säilynyt? Hankkeessa selvitämme myös hiekkamaaperän puhdistustehokkuutta kiertovesijärjestelmissä, joissa järvivettä kierrätetään esimerkiksi kalankasvattamoilla. Kiintoaineksen ja orgaanisen aineksen poisto ovat maaperäsuodatuksen tärkeimpiä tavoitteita niin tekopohjaveden muodostamisessa kuin kiertovesijärjestelmissä. Kiertovesijärjestelmiin kehitettävät hiekkasuodatusratkaisut voivat tuoda uusia mahdollisuuksia myös tekopohjavesilaitoksille.

Luottamuksellinen vuorovaikutus aikuisen ja hevosen kanssa antaa hyvän mielen ja edistää ongelmatilanteissa ratkaisujen löytymistä.

Kolmas tutkimamme ekosysteemipalvelu on luonnonympäristöjen hyödyntäminen sosiaalipalveluissa. Moni sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaista tarvitsee keskustelujen ohella myös toiminnallisuuden ja osallisuuden kokemuksia, jotka antavat mahdollisuuden vaikkapa sosiaalisten ja tunne-elämän taitojen harjoitteluun ja vahvistamiseen.

Eläimet ovat oivallisia kumppaneita haasteellisessa elämäntilanteessa olevalle ihmiselle. Varsinkin lapsille ja nuorille

eläinten läsnäolosta ja toiminnallisuudesta on paljon apua. Luottamuksellinen vuorovaikutus aikuisen kanssa ja ratkaisujen löytymiseen liittyvä toiveikkuus löytyy monesti nopeammin hevostallin olosuhteissa, kuin sosiaalityön virastotiloissa.

Nykyisellään on jo eri puolilla Suomea saatavilla muun muassa ratsastusterapian ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan palveluita. Seikkailukasvatusta osataan käyttää neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukena. Läheskään kaikkien lasten, nuorten ja heidän perheidensä ulottuvilla ei kuitenkaan vielä ole tällaisia tuensaannin mahdollisuuksia. Nyt meneillään olevassa tutkimuksessa kehitetään luontolähtöisiä toimintamalleja sekä selkeytetään niiden roolia osana suomalaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmää.

Ekosysteemipalveluihin pohjautuvan yritystoiminnan kehittämisen ei tarvitse rajautua luonnossa tapahtuvaan palvelutoimintaan. Ekosysteemipalveluihin perustuvien uusien arvoketjujen muodostaminen voi korvata prosesseja, jotka perinteisesti ovat perustuneet keinotekoisempiin teknologisiin ratkaisuihin. Uusien innovaatioiden matka varhaisen vaiheen ideoista on usein pitkä ja monivaiheinen.  Hyötyjä ei synny, mikäli yhteiskunta ei ole valmis panostamaan perustutkimuksen osavaiheisiin, joissa liiketoiminnalle tärkeää tutkimus- ja kehitystyötä varten voidaan tunnistaa kaupallistettavissa olevien ratkaisujen mahdollisuuksia.

 

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *