Blogiartikkelit Olli Niskanen Maatalous, Talous, Tilasto

Suomalaisia kiinnostaa aina, miten meillä menee suhteessa muihin. Kun kyse on taloudesta, vertailu on erityisen tarpeellista. Vapailla markkinoilla kilpailu on armotonta, koska tuotteet ja resurssit liikkuvat muitta mutkitta rajojen yli. Talouden tunnuslukujen, kuten kustannusrakenteen pinnallisen vertailun syventäminen tutkimukseksi ei kuitenkaan onnistu ilman vertailukelpoista aineistoa, jota tuottaa maatalouden kannattavuuskirjanpito. Aineiston tuottamiseen tarvitaan juuri nyt lisää erilaisia maatiloja, esimerkiksi sika- ja siipikarjatiloja.

Kansainvälisessä vertailussa olennaista on aineistojen saatavuus. Euroopan maiden maatalouden taloudellisessa vertailussa keskeinen tietolähde on Farm Accountancy Data Network (FADN), jolla on pitkät perinteet eri maissa ja joka nykyisin perustuu EU:n lainsäädäntöön ja standardeihin. Järjestelmän osa suomessa on kannattavuuskirjanpito, johon tilat voivat vapaaehtoisesti osallistua. Vapaaehtoisuuden edellytyksenä on ehdoton tietosuoja, jonka vuoksi tietoja esitetään vain aggregoituina ryhminä, joissa on riittävä määrä tiloja edustettuina anonymiteetin säilyttämiseksi. Tuotantosuunnittain tyypillisesti maidontuotanto- ja viljatilojen määrät ovat olleet hyvällä tasolla, ja niistä on saatavilla melko yksityiskohtaisia jaottelutietoja esimerkiksi tilakoon tai alueen mukaan niin, että tiloja riittää tietojen esittämiseen riittävästi kuhunkin osaan.

Euroopan Unionissa (EU) sika- ja siipikarjantaloutta käsitellään usein yhdessä luokittelulla ”granivores” eli ”viljansyöjät”, joka on tilastojen näkökulmasta soveltunut välttävästi lihantuotannon yleisen tason tarkasteluihin. Luokkaan sisältyvät eri tuotannonalat kuitenkin eroavat merkittävästi toisistaan, eikä esimerkiksi ”siipikarjatalouden” seuraaminen välttämättä kerro kananmunien ja broilerinlihan tuotannon kannattavuudesta kovinkaan paljoa, koska eri tuotteiden hinnat voivat kehittyä päinvastaiseen suuntaan. Toisaalta myös esimerkiksi kananmunatuotannon sisältä löytyvät tuotannonhaarat ja -tavat (virikehäkit, lattiakanalat, luomu) voivat erota toisistaan merkittävästi.

Pitkällä aikavälillä kestävimmän ja hyödyllisimmän tietovarannon muodostaa FADN. Se on puutteistaan huolimatta pisimmälle standardisoitu tapa kerätä vertailukelpoista tietoa eri maista.

Tarkempaa tilastointia on tehty erilaisilla yhteen alaan keskittyneillä tuotantokustannusten seurannoilla (esimerkiksi European Dairy Farmersin maitotilojen vertailu, Interpig sikataloudessa, Wageningen-sarjan siipikarjanlihan- ja kananmunien tuotantokustannusten vertailut), jotka tuotetaan kuitenkin pienemmillä otannoilla ja asiantuntijatietoon nojaten. Niissä vertailtavuus on kohdallaan vain yhden hetken osalta ja vain kyseiseen selvitykseen osallistuvilta mailta. Pitkällä aikavälillä kestävimmän ja hyödyllisimmän tietovarannon muodostaa FADN. Se on puutteistaan huolimatta pisimmälle standardisoitu tapa kerätä vertailukelpoista tietoa eri maista. Kokoluokkien ja alueiden tuloksia painotetaan vastaamaan kokonaistuotannon jakaumaa.

Eniten hyötyä FADN:stä eri maiden vertailussa saadaan, kun mukana olevia tiloja olisi mahdollisimman kattavasti kaikista tuotantosuunnista ja kokoluokista niin, että myös erittelytaulukoita pystytään hyödyntämään. Järjestelmä mahdollistaa myös tuotannonhaarojen tarkemman tarkastelun, mutta tällä hetkellä suomalaisten tilojen määrä ei riitä tulosten esittämiseen esimerkiksi emakkotiloilla, yhdistelmäsikatiloilla, kananmunatiloilla ja siipikarjanlihatiloilla. Puute korjautuu vain rekrytoimalla lisää tiloja näistä tuotannonhaaroista mukaan kannattavuuskirjanpitoon. Maa- ja metsätalousministeriö kannustaakin nyt kampanjalla maatiloja mukaan kannattavuuskirjanpitoon

Kirjanpito on johtamisen työkalu, jonka avulla tuotannosta on mahdollista saada irti paras mahdollinen taloudellinen tulos.

Ongelmana vaikuttaa olevan, ettei tiloilla koeta saatavan kirjanpitotuloksista ja kattavista vertailutiedoista huolimatta tarpeeksi lisäarvoa järjestelmään kuulumiseen vaadittavan työn kattamiseksi. Sosiaalisessa mediassa voi kuitenkin liikkua virheellistä tietoa tiedonkeruun työläydestä ja kauhutarinoita paperilappujen täyttämistä. Todellisuudessa tiedonkeruu on pääasiassa tilan normaalia sähköistä kirjanpitoa ja simppeliä Excel-tiedostojen täyttämistä. Suurin osa kerättävistä tiedoista on tarpeen muutenkin olla ylhäällä. Kirjanpitoon liittyminen on epäilemättä pieni investointi, mutta kannattava sellainen, koska silloin varastot, rakennukset ja kalusto tulevat inventoitua ja niiden arvojen kehittymistä pääsee seuraamaan. Kirjanpito on johtamisen työkalu, jonka avulla tuotannosta on mahdollista saada irti paras mahdollinen taloudellinen tulos.

Lisätietoa ja kirjanpidon julkaistavat tulokset löytyvät osoitteesta www.luke.fi/taloustohtori

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *