Blogiartikkelit Juha-Matti Katajajuuri Ilmasto, Kiertotalous, Monimuotoisuus, Talous, Ympäristö

Terveyttä ja maailmantaloutta uhkaava koronakriisi on laittanut ihmiskunnan polvilleen. Ilmaston lämpeneminen sekä muut uhat, kuten luonnon köyhtyminen kulkevat siinä rinnalla. Kiertotalous on jo pidempään mielletty yhdeksi ratkaisijaksi ja nyt sen merkitys vain korostuu. Kiertotalous voi olla taloutemme uusi perusta samalla kun se auttaa hiilineutraaliuden saavuttamisessa.

Perinteisin väärinymmärrys on se, että kiertotalous olisi vain sitä samaa vanhaa kierrättämistä. Se on toki sitäkin, mutta myös paljon muuta. Kiertotaloudessa ajatellaan resurssiviisaasti kokonaisvaltaisesti, arvoketjuja uudelleen optimoiden, eikä materiaaleja hukata, vaan niistä syntyy uusia tuotteita. Globaali kysyntä biopohjaisista raaka-aineista ja tuotteista sekä kiertotalousratkaisuista kasvaa koko ajan.

Korona osoitti nyt ikävällä tavalla, kuinka nopeasti asiat ja arvot voivat yhteiskunnassa muuttua. Mihin suuntaan haluamme tuota muutosta jatkaa? Minkälaisen maailman haluamme olevan uutta normaalin jälkeistä normaalia? Tartutaan tilaisuuteen.

Suomelle kiertotalouden strateginen edistämisohjelma

Reijo Karhisen ja ministeriöiden johdolla Suomelle valmistellaan tänä vuonna kiertotalouden strateginen edistämisohjelma vuoteen 2035. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta. Ohjelmalla halutaan vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä, ja olemme Lukesta tiiviisti työssä mukana.

Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta.

Biokiertotalous on myös noussut Luken yhdeksi strategiseksi kärjeksi. Sen lähtökohtana ei ole perinteinen siilojako ruokaketjuun tai metsäsektoriin. Nyt katsotaan tuotanto- ja kulutusjärjestelmiä laajemmin kokonaisuutena. On etsittävä ratkaisuja, miten voimme luoda uudenlaisia ekosysteemeitä, arvoketjuja ja teollisia symbiooseja ja saada lisäarvoa arvokkaista biopohjaisista raaka-aineista ja sivuvirroista. Tarvitaan myös kokonaan uudenlaisia mittareita ja luokitteluja, kun siirrytään perinteisistä toimialoista kohti systemaattista kiertotalousajattelua.

Esimerkiksi puusta ja sen eri osista voidaan prosessiketjun alkuvaiheissa erottaa arvokomponentit esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuuden raaka-aineiksi. Puusta syntyy uudenlaisia, nykyistä arvokkaampia biotuotteita, kuten kangaskuituja, lääkkeitä, muovia, funktionaalisia elintarvikkeita ja bioöljyjä. Laitetaan lisäksi ravinnekierrot kuntoon ja hyödynnetään arvoketjun viimeisessä vaiheessa vähäarvoiset biomassat maaperän kasvukunnon parantajina ja hiilisyötteinä.

Tutkimus luo uutta ja auttaa kohti tavoitetta

Kestävä pohja tulevaisuudelle syntyy, kun samanaikaisesti siirrytään kohti kiertotaloutta ja fossiilitaloudesta biotalouteen. Tutkimuksella on oma keskeinen tehtävänsä kehittää uusia menetelmiä vaikkapa arvokomponenttien erottamiseksi eri biomassoista ja uusien sovellusten kehittämisessä. Yrityksille kiertotalous puolestaan tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia. Kaikilta osapuolilta tarvitaan kiertotalousmyönteistä asennemuutosta – myös kuluttajilta.

Maamme on ollut globaalissa kiertotalouskeskustelussa tähän asti kärkipaikoilla, kiitos esimerkiksi Sitran satsauksien, ulostulojen ja tiekarttatyön. Jotta Suomesta tulisi käytännössäkin kiertotalouden mallimaa, tulee asiaan panostaa lujemmin, niin yritysten, tutkimuksen kuin valtiovallankin. Tarvitaan uusia kokonaisvaltaisesti kestäviä investointeja.

Suomi voisi nousta globaaliksi kiertotalouden pelintekijäksi, kun arvoketjuja laitetaan uusiksi, synnytetään uutta liiketoimintaa ja etsitään uusia keinoja hillitä ilmastonmuutosta.

Suomi voisi nousta globaaliksi kiertotalouden pelintekijäksi, kun arvoketjuja laitetaan uusiksi, synnytetään uutta liiketoimintaa ja etsitään uusia keinoja hillitä ilmastonmuutosta. Uuden liiketoiminnan syntymisen ja taloudellisen aktiviteetin ja kulutuksen tulee mahtua maapallon kantokyvyn rajoihin.

Kansallinen kiertotalouden ohjelmaehdotus valmistellaan vuoden 2020 aikana valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Työssä syntyy konkreettinen suunnitelma tarvittavista resursseista ja toimenpiteistä, joille uusi talouden perusta voidaan rakentaa.

Lue lisää kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *