Blogiartikkelit Riitta Hänninen Jari Viitanen Metsä, Talous

Britannia on Euroopan unionin (EU) toiseksi suurin talous ja väkirikkaimpia maita. Se on myös suuri metsätuotteiden kuluttaja ja tuoja, ja siksi tärkeä Suomen metsäviennille. Britannian osuus Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin kokonaisarvosta vuonna 2015 oli 9,8 prosenttia. Euromääräisesti tämä tarkoitti yli miljardin euron vientituloja. Metsäteollisuudelle kyseessä on merkittävä yksittäinen vientimaa.

Niukka enemmistö briteistä äänesti Euroopan unionista irtautumisen puolesta (Brexit), jonka jälkeen on arvuuteltu, mitä tämä käytännössä tulee merkitsemään yksittäisten talouksien ja talousalueiden näkökulmasta. Suomelle suorien vaikutusten arvioidaan tulevan erityisesti metsäsektorin vientiedellytysten heikentymisen kautta.

Suomi on Ruotsin ja Saksan jälkeen kolmanneksi suurin metsäteollisuustuotteiden tuoja Britanniaan.

Britannian metsäteollisuustuotteiden tuonnista yli puolet tulee EU:n alueelta, jonka jäsenmaista Suomi on Ruotsin ja Saksan jälkeen kolmanneksi suurin tuoja Britanniaan. EU:n kanssa neuvoteltavista kauppasopimuksista ja siitä, miten nopeasti neuvottelut saadaan käyntiin, riippuu miten nykyiset kauppasuhteet muuttuvat.

Valuuttakurssit  avainasemassa

Mutta miten iso asia Brexitin toteutuminen vähän pitemmällä aikavälillä olisi Suomen metsäteollisuudelle ja miten vaikutukset mahdollisesti välittyisivät Suomeen?

Eri toimialojen merkitys Suomen metsäviennissä Britanniaan vaihtelee. Havuvanerin vientituloista metsäteollisuus sai vuonna 2015 Britannian markkinoilta noin viidenneksen, paperin vientituloista lähes 14 prosenttia ja kartongista reilut 6 prosenttia. Suomeen suunniteltavien ja rakenteilla olevien uusien biotuotelaitosten päätuotteissa osuus on ollut huomattavasti pienempi, sellussa esimerkiksi vain pari prosenttia. Mäntysahatavarassa vastaava osuus oli 12 prosenttia.

Punnan heikentyminen euroon nähden tekee suomalaiset metsäteollistuotteet briteille entistä kalliimmiksi.

Poliittinen kädenvääntö eroamisen ehdoista jatkuu todennäköisesti vuosikausia ja koko eroamistakin pidetään vielä epävarmana. Brexitin vaikutuksia Suomen metsäteollisuudelle voidaan kuitenkin arvioida suorien ja epäsuorien vaikutusten kautta. Nämä molemmat liittyvät voimakkaasti valuuttakurssien väliseen kehitykseen sekä markkinoilla tapahtuvaan metsäteollisuustuotteiden kysynnän muutoksiin. Vaikka metsäteollisuuden tuotteita viedään Suomesta ympäri maailmaa Pohjois-Amerikkaa, Aasiaa ja Pohjois-Afrikkaa myöten, nykyisessä hitaan talouskasvun ja kovan kilpailun tilanteessa uusia korvaavia markkinoita on joillekin tuotteille vaikea löytää nopeasti, mikäli vienti Britanniaan jonkin verran supistuisi.

Välittömät vaikutukset näkyvät valuuttakurssien muutosten kautta. Punnan heikentyminen euroon nähden tekee suomalaiset metsäteollistuotteet briteille entistä kalliimmiksi. Toisaalta, mikäli punta heikentyy myös Suomen pahimpien kilpailijoiden, kuten Ruotsin ja Venäjän, valuuttojen suhteen, kruunun, ruplan ja euron kurssien keskinäiset muutokset määräävät sen, mistä maasta tuotavat tuotteet kallistuvat briteille eniten punnan heikentyessä.

Brexit voi vaikuttaa talouskasvuun euroalueella

Brexitin epäsuorat vaikutukset tulevat sen mahdollisesti aiheuttamasta talouskasvun hidastumisesta euroalueella, jolloin ne näkyisivät viiveellä metsätuotteiden kysynnöissä. Mikäli euroalueen liikkeelle lähtenyt talouskasvu hidastuu, se hidastaa myös rakentamisen, pakkaamisen ja mainonnan aktiviteetteja, joista vaikutukset välittyvät myös metsäteollisuustuotteiden kysyntöihin.

Euron heikkeneminen dollariin nähden auttaisi metsäteollisuuden vientiä.

Toisaalta euroalueen talouskasvun heikkenemisellä on taipumus heikentää myös euroa muita valuuttoja kohtaan, mikä puolestaan edistäisi esimerkiksi sahatavaran ja sellun vientiä euroalueen ulkopuolelle. Euron heikkeneminen dollariin nähden sataisi suoraan metsäteollisuuden laariin silloin, kun käyttövaluuttana on dollari. Tosin Brexitin luoman epävarmuuden vaikutuksesta Yhdysvaltojen keskuspankki siirtänee koronnostojaan tulevaisuuteen ja pienentää sikäli dollarin vahvistumispaineita. Paino- ja kirjoituspaperien Britanniaan suuntautuvan viennin korvaaminen olisi kuitenkin vaikeaa, sillä niiden kysyntä laskee useimmilla maailman markkina-alueilla. Myös mäntysahatavaran viennille korvaavia markkinoita lienee vaikea löytää nykyisessä kysyntätilanteessa.

Nykyisessä epävarmuustilanteessa on kuitenkin huomattava, että Britanniassa metsäteollisuustuotteiden kysyntä ja Suomen vienti sinne eivät ole romahtamassa; paperia kulutetaan ja rakentaminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Viennin määrä ja viejien markkinaosuudet voivat jonkin verran toki muuttua. Valuuttakurssivaikutusten myötä vientitulot muista metsäteollisuustuotteista euroalueen ulkopuolella voivat jopa kasvaa.

Brexitin kokonaisvaikutusta Suomen metsäteollisuustuotteiden vientiin on toistaiseksi mahdoton kattavasti ennakoida. Epävarmuustekijöitä on paljon liittyen poliittisiin toimiin ja valuuttakurssien keskinäiseen määräytymiseen puhumattakaan psykologisista tekijöistä. Pidemmällä aikavälillä Brexit ei toteutuessaan tulisi kuitenkaan olemaan Suomen metsäteollisuudelle kokonaisuudessaan niin merkittävä asia kuin mitä se näin kuohunnan keskellä vaikuttaa.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Katso myös