Blogiartikkelit Kaija Saarni Ilmasto, Kala, Yleinen

Vesiviljely on nopeimmin kasvava elintarviketuotannon muoto. Vesiviljely osoittautui myös eläinproteiinin kestävimmäksi tuotantomuodoksi, kun maailman suurimmat liha-, meijeri- ja vesiviljely-yhtiöt arvioitiin YK:n kestävyystavoitteiden kriteerien perusteella.

Maailman suurin lohenviljely-yritys, MOWI, oli arviossa jo toisen kerran peräkkäin kestävin yritys. Kahdenkymmenen kestävimmän yrityksen joukossa oli peräti seitsemän lohenkasvatusyritystä vuonna 2020.

Tieto vesiviljelyn vastuullisuudesta saattaa arveluttaa monia, koska kalantuotantoa ei olla pidetty muuta ruuantuotantoa kestävämpänä. Päinvastoin kalastuksen ja vesiviljelyn haitoista on keskusteltu vuosikymmeniä ja niiden tuotantoa ja kulutusta on pyritty ohjaamaan ekologisten kestävyyskriteerien perusteella. Kestävän kalantuotannon edellytykseksi on jopa saatettu asettaa vesiympäristön tilan parantaminen.

Kalastusta tai vesiviljelyä ei yleensä tarkastella ravinnon tuotantomuotona, eivätkä kalatuotteet useinkaan sisälly kansallisiin tai kansainvälisiin ruuantuotantosuunnitelmiin.

Ruokajärjestelmissä kala on myös lähes säännönmukaisesti jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Kalatuotteita tai vesiviljelyä käsitellään vain 4 %:ssa ruokajärjestelmiä koskevissa julkaisuissa Web of Science -indeksointipalvelun mukaan.

Kalantuotanto tulee jatkossa väistämättä sisältymään ruokajärjestelmiin, koska kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

Kun kaikkia ruuantuotantomuotoja arvioidaan samojen kestävyyskriteerien perusteella, voidaan eri tuotantomuotojen kaikkia hyötyjä ja haittoja verrata keskenään. Näin pystytään etsimään ratkaisuja ruuantuotannon kasvaviin ongelmiin: ravinnon riittävyyteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan tai vesistöjen rehevöitymiseen.

Suomessa valmistellaan parhaillaan ilmastoruokaohjelmaa. Samaan aikaa viimeistellään kotimaisen kalan edistämisohjelmaa.

Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on lisätä kalan omavaraisuutta ja nostaa suomalaisten kalan kulutus ravitsemussuositusten mukaiselle tasolle.

Tavoitteiden toteutumisella saavutettaisiin monia terveys- ja ympäristöhyötyjä. Kunnianhimoisen tavoitteen toteutumista edistää, jos kalaravinto nähdään tärkeänä osana ilmastokestävää ruokajärjestelmää.

Kommentoi

 1. -luonnonkaloista?
  Luonnonkaloista silakka ja kilohaili ovat suurimmat kalaresurssimme, joiden elintarvikekäyttöä kotimaassa tulisi edistää. Kuore, särkikalat ja pieni muikku ja ahven ovat vajaasti hyödynnettyjä lajeja, joissa olisi paljon uutta potentiaalia. Markkinoilla kysytyimmät kalalajit ovat lohi, siika, kuha ja ahven. Niiden tarjonta voisi parantua, jos hylkeiden ja merimetsojen haittoja kalastukseen voidaan vähentää.

  -viljellyistä kaloista?
  Suomen kasvatusolosuhteet ovat kirjolohelle otolliset. Kotimaisen kirjolohen tarjonta ei riitä kattamaan kotimaan kysyntää, minkä vuoksi sitä joudutaan tuomaan Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tämän vuoksi kirjolohen tuotantoa pitäisi ensisijaisesti lisätä. Muillekin kasvatetuille kaloille on kysyntää, mutta ei niin isoa kuin kirjolohen ja muiden lajien tuotanto on yleensä kirjolohta vaikeampaa ja kalliimpaa.

 2. Mitä kalalajeja tulisi eritisesti edistää Suomessa?
  -luonnonkaloista?
  -viljellyistä kaloista?

  1. Yhteiskunnan pitää satsata silakan tuotekehitykseen niiden yritysten kanssa jotka jo nyt ovat silakan kanssa tekemisissä.
   Kirjolohenkasvatus (pienessä mitassa myös siika) meressä on ainoa kannattava kalankasvatusmuoto ja -tapa Suomessa. Sitä pitää nopeasti edistää ettei se tukehdu pieniin yksiköihin kannattamattomana.

   Virkamiesten pitäisi tutustua yritysten taloustietoihin ja kuunnella yrittäjiä.

   1. Aivan, Suomen on syytä vahvistaa ruokajärjestelmää omista lähtökohdista, eli luonnonolosuhteista ja osaamisesta.

    Kirjolohi on vakiinnuttanut osansa suomalaisten ruokapöydässä, mutta tarjonta on ollut riittämätöntä. Ympäristöviranomaiset ovat viime vuosina myöntäneet niukasti kilpailukykyistä tuotantoa mahdollistavia kasvatuslupia, sillä kalankasvatusta ei niinkään tarkastella ruuantuotantomuotona vaan ympäristöä kuormittavana toimintana.

    Kalan aseman vahvistaminen vaatii työtä, mutta keskustelu ruokajärjestelmän vastuullisuudesta ja kestävyydestä lisää kansalaisten ymmärrystä.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *