Blogiartikkelit Jarkko Hantula Metsä, Talous, Ympäristö

Suomi on parhaillaan siirtymässä kohti kesää ja sulan maan ajan metsätöitä. Lämpötilat nousevat ja luonto herää. Näin tekee myös juurikääpä, joka etenkin Etelä-Suomessa lahottaa kuusia ja tappaa mäntyjä.

Juurikääpä leviää metsien käytön yhteydessä. Sulan maan aikana ilmassa on sienen itiöitä, joiden tartutettavaksi hakkuissa paljastuu tuoreita kantopintoja ellei niitä ole suojattu sientä vastaan. Suojaaminen tapahtuu käsittelemällä kannot joko urealiuoksella tai biologisella torjunta-aineella.

Hyvin tehty kantokäsittely antaa samanlaisen suojan kuin talviaikaan sijoittuva hakkuu.

Juurikäävän suuren merkityksen – tappiot kuusella vähintään 40 ja männyllä 5–10 miljoonaa euroa vuodessa – takia juurikääväntorjuntavelvoite on kirjattu lainsäädäntöön. Samalla sinne on kirjattu työn laadun seuranta omavalvontajärjestelmän avulla. Tästä syystä Luonnonvarakeskus (Luke) on yhdessä Suomen Metsäkeskuksen kanssa valmistellut maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella omavalvontajärjestelmää, jota kaikki hakkuutöitä tekevät voivat soveltaa omissa toimissaan. Järjestelmä on toimijoiden käytettävissä kesästä 2018 lähtien.

Keinoja juurikäävän torjuntaan:

Metsänomistajan kannalta oleellista ei ole se, miten työn valvonta organisoidaan vaan, miten hyvin juurikäävän leviäminen estyy. Siksi hänen kannattaa olla kiinnostunut työn jäljestä jokaisessa kesäaikaisessa leimikossa. Tämä kiinnostus on syytä tuoda esiin jo urakasta sovittaessa sekä myöhemmin harvesterin alkaessa tehdä työtään. Näin hakkuukoneen kuljettajaa motivoi tietoisuus siitä, että metsänomistajaa kiinnostaa myös tulevan puusukupolven terveys.

Metsänomistajan kannattaa olla kiinnostunut työn jäljestä jokaisessa kesäaikaisessa leimikossa.

Tässä yhteydessä haluan tuoda esille myös sen, että puukauppaa tehtäessä olisi sovittava koneyrittäjälle tulevasta torjuntatoimet kattavasta korvauksesta. Kun työstä maksetaan täysi hinta, on myös sen tekijä motivoituneempi kuin silloin, jos työn tekemisen joutuu maksamaan osittain itse.

Puhuttaessa juurikäävän torjunnan laadusta on huomioitava kaksi seikkaa, joista ensimmäinen on helposti metsänomistajan arvioitavissa ja toinen ei. Ensinnäkin torjunta-aineen vihreän värin tulisi kattaa jokainen hakkuutyömaalle jäävä kantopinta mahdollisimman hyvin. Vaikka työn jäljen arvioinnissa puhutaan 85 prosentin peittävyydestä, ei sitä tule käyttää tavoitteena, vaan lähtökohtaisesti on pyrittävä 100 prosentin kattavuuteen. Siitä 15 prosentin verran jääminen on sitten hyväksyttävää, vaikkakaan ei toivottavaa. Näin siksi, että jokainen ilman torjunta-ainetta jäävä kantopinnan neliösentti on riski juurikäävän suhteen.

Haluan painottaa, että Suomen metsätalouden logistiikan kannalta kesähakkuut ovat välttämättömiä.

Toiseksi on huomioitava etenkin biologisen torjunta-aineen tuoreus ja välineiden puhtaus. Mikäli torjunta-ainesäiliötä ei pestä säännöllisesti, se alkaa kasvaa muuta mikrobistoa, jonka vaikutus torjuntatehoon voi olla heikentävä. Siksi biologisella torjunta-aineella metsikkönsä suojaavan metsänomistajan kannattaa ottaa myös tämä asia esiin torjuntatyötä tilatessaan sekä käydessään katsomassa alkavaa hakkuuta.

Juurikääpää voi torjua myös puulajia vaihtamalla, jolloin kantokäsittelyä ei tarvitse tehdä. Tämä on suositeltava vaihtoehto erityisesti pahasti juurikääpäisillä kasvupaikoilla, sillä kantokäsittely ei ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä auta valmiiksi lahoissa kuusikoissa.

Lopuksi haluan painottaa, että Suomen metsätalouden logistiikan kannalta kesähakkuut ovat välttämättömiä. Koska hyvin tehty kantokäsittely antaa samanlaisen suojan kuin talviaikaan sijoittuva hakkuu, sen laatu on ensiarvoisen tärkeää koko suomalaisen metsäsektorin tulevaisuuden kannalta. Siksi tässä asiassa hyvä yhteisymmärrys ja työn laadukkuus ovat sekä metsänomistajien, koneyritysten, että puutavaran ostajien kannalta äärimmäisen tärkeitä asioita.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *