Blogiartikkelit Riitta Hänninen Metsä, Talous

Pohjoismaiden johtajat tapasivat huhtikuussa Tukholmassa Intian pääministerin keskustellakseen maiden välisestä kaupasta ja sen kehittämisestä. Olisiko Intiasta torjumaan Suomen metsäteollisuuden Kiina-riskiä?

Maailmantaloudessa Kiina ja Intia ovat nopeasti kasvamassa länsimaiden rinnalle sekä kuluttajina että tavaroiden tuottajina nopean väestönkasvun, kaupungistumisen ja talouskehityksensä ansiosta.

Suomen metsäteollisuuden vienti Kiinaan on kasvanut reippaasti viime vuosina. Suomesta Kiinaan on viety erityisesti sellua ja sahatavaraa, ja Kiina on noussut yhdeksi Suomen metsäteollisuuden tärkeimmistä vientimaista. Epäilyksiä onkin herännyt, voiko esimerkiksi Kiinan talouskasvun mahdollinen hiipuminen tai velkakuplan puhkeaminen aiheuttaa merkittävää riskiä jopa Suomen puumarkkinoille. Vienti Intiaan sen sijaan on hyvin vähäistä.

Kun viennissä on saatu avattua kanavat Suomen korkealaatuiselle sahatavaralle Kiinan huonekaluteollisuuteen, niin miksei sama voisi toteutua myös Intiassa?

Intialla ja Kiinalla on omat tarinansa

Intia ja Kiina eroavat toisistaan talouspolitiikkansa ja viime vuosikymmenien kehityksensä suhteen. Intia on palvelutalous, jossa bruttokansantuotteen kasvusta suurin osa on tullut palvelusektorilta. Kiina puolestaan on teollisuustuotteiden tuotantoon ja vientiin orientoitunut maailman tehdas.

Kiina tuo runsaasti metsiin perustuvia raaka-aineita ja muita tuotantopanoksia teollisuuteen sekä investoi tuotantoon ulkomailla raaka-ainelähteiden lähellä. Se on myös merkittävä raakapuun, sellun ja sahatavaran tuoja sekä suuri puulevyjen ja paperin tuottaja.

Intian merkitys metsäteollisuustuotteiden maailman markkinoilla on selvästi pienempi. Maa on kuitenkin suurimpien lehtisahatavaran tuottajien joukossa Kiinan ja USAn jälkeen, ja etenkin sellun ja paperin tuontimäärät ovat kasvaneet.

Havusahatavaraa Intiaan on tuotu Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. Määrät ovat olleet kasvussa viime vuosina erityisesti Saksasta. Suomesta vienti on ollut hyvin pientä.

Havusahatavaran vienti Intiaan ja Kiinaan Euroopan keskeisistä tuottajamaista 2010 ja 2016. Lähde:  Eurostat. Klikkaamalla kuvia saat ne suurempana.

Suomalaiset voisivat ottaa osansa Intian kasvusta

Intian huonekaluteollisuuden on arvioitu kasvavan lähivuosien aikana 20 prosentin vuosivauhdilla. Puunkäytön kasvu edellyttää väistämättä raaka-aineen tuonnin lisääntymistä, sillä Intian omien metsävarojen käytön kasvattaminen on rajallista. Myös pehmo- ja hygieniapapereiden kulutus on kasvussa väestön vaurastumisen ja kaupungistumisen myötä. Ympäristöongelmiin on reagoitu investoimalla puhtaaseen energiaan, mutta lähitulevaisuudessa Intiakin joutuu yhä enenemässä määrin suosimaan biohajoavia kuitupitoisia tuotteita korvaamaan muovia saastumisen ehkäisemisessä.

Teollisuuspuun ja sahatavaran tuonti Intiaan onkin kasvanut, mutta eniten lehtipuun osalta. Tällä hetkellä teollisuustuotteiden tuontia rajoittavat erilaiset kaupan esteet, kuten sahatavaralle asetetut tuontitariffit.

Intian kasvusta osansa voisivat ottaa myös suomalaiset tuottajat. Kun viennissä on saatu avattua kanavat Suomen korkealaatuiselle sahatavaralle Kiinan huonekaluteollisuuteen, niin miksei sama voisi toteutua myös Intiassa?

Vienti vaatii asteittaista työtä kuluttajien preferenssien suuntaamiseksi huonekaluissa ja sisutuksessa pohjoisiin puulajeihin. Suuntaa muutokselle voi näyttää Ikea, joka on avaamassa tavarataloverkostoaan Intiaan.

Intian vienti pienentäisi Suomen Kiina-riskiä

Kiinan kasvavat markkinat kannattaa edelleen hyödyntää, mutta metsäteollisuudessa on syytä varautua myös riskien hajauttamiseen ja etsiä vaihtoehtoisia uusia markkinoita esimerkiksi sahatavaralle. Intia olisi yksi mahdollisuus.

Miten suotuisaksi tilanne Intiassa kehittyy, ei kuitenkaan ole yksin suomalaisen myynninedistämisen käsissä, vaan keskeisessä roolissa on Intian kauppapolitiikan muutokset. Intia on edelleen protektionistinen valtio, joka pyrkii suojelemaan omaa tuotantoaan ja tuottamaan lopputuotteet itse. Mahdollisuuksia kuitenkin on – sen ovat jo saksalaiset näyttäneet.

Blogin kirjoittajat: Luken erikoistutkijat Riitta Hänninen & Matleena Kniivilä

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Katso myös