Blogiartikkelit Juho Matala Metsä, Riista

Metsänomistajien tietoisuus metsiensä tilasta on heikentynyt. Kaupungistumisen myötä entistä useampi asuu kaukana metsäomaisuudestaan. Tuoreen kyselytutkimuksen perusteella lähes viidesosa omistajista ei esimerkiksi osannut arvioida oman metsätilansa hirvivahinkotilannetta.

Metsäkeskus on pyrkinyt aktivoimaan omistajia metsänhoitoon. On tiedotettu metsien hakkuumahdollisuuksista ja hoitotarpeista. Ne perustuvat laserkeilauksella hankittuun metsävaratietoon. Myös metsien tuhotilanteesta olisi tärkeä  hankkia tietoa aiempaa tehokkaammin, esimerkiksi kaukokartoitusmenetelmillä.

Metsävarojen kuvioittaisessa arvioinnissa laserkeilausaineisto on jo Suomen metsäkeskuksella aktiivikäytössä. Tuoreimmassa, Itä-Suomen yliopiston metsäntutkijoiden kanssa tekemässämme tutkimuksessa oli tavoite laajentaa
laserkeilausaineiston hyödyntämismahdollisuuksia myös hirvituhoalueiden löytämiseen.

Toistaiseksi ei ole löytynyt metsäretkeilyn voittanutta menetelmää.

Tutkimus osoitti, että varsinkin pahimmat hirvituhoalueet on mahdollista tunnistaa laserkeilausaineistosta. Kehitetyn mallin heikkous on toistaiseksi suurehko todennäköisyys ennustaa tuhoja alueille, joilla niitä ei ollut.

Käytännön sovelluksia ajatellen tämä on kuitenkin pienempi paha kuin tilanne, jossa hirvituhoja ei havaittaisi siellä, missä niitä todellisuudessa on. Malli olisi hyvinkin kehitettävissä tarkempia maastotarkastuksia vaativien kohteiden  esiseulontaan. Tällöin hirvituhojen varalta ei tarvitsisi maastossa tarkastaa kaikkia taimikoita.

Laserkeilausaineistoa on jo saatavilla laajoilta alueilta. Jatkossakin niitä on suunniteltu uusittavaksi metsävaratietoaineistojen tuottamiseksi kymmenen vuoden kierrolla koko maahan. Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden laajentaa niiden käyttöä metsätuhojen kartoitukseen.

Laserkeilaus voisi ominaisuuksiensa puolesta sopia muidenkin puiden lehvästön rakenteeseen vaikuttavien metsätuholaisten kartoitukseen.

Näin loppukesällä on kuitenkin hyvä muistaa, että metsätuhojen havaitsemiseen ei toistaiseksi ole löytynyt käytännön metsäretkeilyn voittanutta menetelmää. Metsissään kulkemalla sieltä löytää aina myönteisiäkin asioita.

 

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden Tiede-sivulla 22.8.2016.

Kommentoi

  1. Mitenkä laserkeilaus kertoo hirvituhoista koivutaimikoissa? Kun kuusia ei voi kasvattaa lahotuhojen takia (jopa lähes 30% tukista), mänty ei käy ja hirvieläimet syövät lehtipuut; mitä teet? Hirvivahingon ilmoittaminen mahdotonta, koska katselmoijat näkevät satoja lahoon tuomittuja kuusentaimia.
    Meillä pellolla näkyy parhaimmillaan 6 hirveä, joten tiheys on yli 5 hirveä/100ha.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Katso myös