Blogiartikkelit Juha-Matti Katajajuuri Maaseutu, Maatalous, Metsä

Fossiilitaloudesta ollaan siirtymässä biotalouteen ja olisi tärkeää, että kehittyvä biotalous pohjautuisi kiertotalouden ratkaisuihin. Biotaloudesta puhutaan monilla eri käsitteillä, ja käsitteitä tulkitaan eri tavoin. Olennaista on oikea suunta ja tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä, että biotalous pohjautuu mahdollisimman paljon kiertotalouden kestäviin periaatteisiin.

Biotalouden kiertotaloudella tavoitellaan samaan aikaan kannattavuutta, talouskasvua, uutta liiketoimintaa ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Luken tavoitteena on edistää entistä vahvemmin kaikkia näitä. Visiomme on biotaloudelle kestävästi rakentuva yhteiskunta.

Luke on monipuolinen biotalouden kiertotalouden osaaja

Luke on vahvistamassa asiakastyötään. Tarkoituksenamme on tuottaa tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja asiantuntija- ja tutkimuspalveluja. Biotalouden kiertotalouden saralla tämä tarkoittaa esimerkiksi metsäteollisuuden, selluntuotannon ja ruokajärjestelmän biopohjaisten sivuvirtojen ja lietteiden kannattavampaa ja kestävämpää hyödyntämistä. Bioprosessien ohella hyödynnämme tässä osaamistamme uutto-, rikastus- ja erotusteknologioista, joista nostettakoon tässä esille kuumavesiuuton mahdollisuudet.

Luken kiertotalouden osaamiseen ja palvelukokonaisuuksiin kuuluu muun muassa  biopohjaisten tuotteiden hävikin ennaltaehkäiseminen, esimerkiksi ruokahävikin seuranta ja vähentäminen. Arvioimme myös laajemmin biomassan saatavuutta sekä koko biotaloussektorin sivuvirtojen määriä ja potentiaalia.

Edistämme sellaisia teollisten symbioosien mukaisia ratkaisuja, joissa kokonaisvaltaisesti yhdistetään esimerkiksi bioenergiantuotanto, kalankasvatus ja kasvihuonetuotanto. Olemme mukana myös hieman perinteisemmissä ratkaisuissa, joissa hyödynnetään esimerkiksi teollisuudessa syntyvää hukkalämpöä biotaloustuotteiden tuotannossa. Arvioimme myös ratkaisuilla saavutettavia ympäristöhyötyjä.

Luke on edistänyt ravinteiden kierrätystä ja siihen liittyviä uusia ratkaisuja jo pitkään. Maatalouden vesistöpäästöjä tulee alentaa, lanta ja biojätteet tulee saada hyödynnettyä – ravinteet on saatava kiertoon. Lanta- ja ravinnekysymyksien ratkaisemiseksi tarvitaan useita ratkaisuja lähtien esimerkiksi lannan paremmasta ja kestävästä hyödyntämisestä maatalouskäytössä.

Kehitämme myös ravinteiden hyödyntämiseen uusia teknologisia ratkaisuja. Yksittäisistä ratkaisuista mainittakoon biokaasutuotanto, siis lannan ja biojätteiden anaerobisen käsittelyn lopputuotteiden hyödyntäminen ravinteina – ja toiseksi pyrolyysiosaamisemme, eli termisen käsittelyn tuloksena syntyvän biohiilen hyödyntäminen maataloudessa. Yksi mahdollisuus voi olla biohiilen käyttäminen tuotantoeläintein lannan seosaineena tai biohiilen tuotteistaminen kierrätysravinteena. Näissä ratkaisuissa ja uusissa orgaanisissa kierrätysravinteissa on uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tutkimusta yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen liittyvälle osaamisellemme tulee tavoitteet nykyisestä hallitusohjelmastakin: vähintään 50 prosenttia lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä tulee saada kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Ensisijaisesti etsimme korkeimman lisäarvon mukaisia kestäviä ratkaisuja ja esimerkiksi uusia arvokomponentteja bioreaktoreiden avulla. Mahdollisuuksia etsitään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Näihin on tutkimusrahoitusta jaossa muun muassa Suomen Akatemian BioFuture2025-ohjelmassa, H2020:ssa ja Tekesissä.

Mukaan tarvitaan myös uusia toimijoita, sillä innovatiivisimmat ratkaisut syntyvät toimijoiden ja osaamisen rajapinnoilla ja uudenlaisesta yhteistyöstä. Jostain sellaisesta, jota emme edes suoralta kädeltä osaa ehkä hakea.

Käytetään kansainvälisesti ainutlaatuiset biomassamme siis huolella.

Kommentoi

  1. Jos metsätähdettä ei taloudellisesti kannata käyttää voimalaitoksissa energiatuotantoon, kuinka sitä kannattaisi jalostaa biohiileksi? Vaikuttaa aika utopistiselta visiolta – etenkin kun lannan sidosaineena ”jalostamaton” hake toiminee biohiilen varoisena korvikkeena!

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *