Blogiartikkelit Jaana Kyyrä Maaseutu, Maatalous, Tilasto

Lähes kolmasosa EU:n viljelijöistä on yli 65-vuotiaita ja neljännes 55–64 -vuotiaita. Viljelijöistä alle 35-vuotiaita on vain kahdeksan prosenttia.

Maakohtainen vaihtelu on tietenkin suurta. Portugalissa noin puolet viljelijöistä on yli 65-vuotiaita, kun Saksassa vain vajaa seitsemän prosenttia. Suomessa vuonna 2013 noin kymmenen prosenttia viljelijöistä oli yli 65-vuotiaita.

Tukipolitiikka ohjannut eläkkeelle Suomessa

Suomessa aikaisemmin yli 65-vuotiaat eivät ole saaneet monia maataloudelle maksettavia tukia. Tästä syystä suurin osa viljelijöistä on luopunut tilanpidosta 65 vuotta täytettyään. Nyt meneillään olevan tukikauden alusta lähtien viljelijän ikä ei enää ole vaikuttanut maataloudesta saataviin tukiin. Tästä syystä yli 65-vuotiaiden viljelijöiden osuus on kasvussa.

Monissa maissa alle 35-vuotiaiden viljelijöiden osuus jää alle viiden prosentin ja korkeimmillaankin se on vain 12 prosenttia.

Vaikka Suomessa yli 65-vuotiaiden osuus viljelijöistä ei vielä ole kovin suuri, niin kuitenkin 40 prosenttia viljelijöistä on yli 55-vuotiaita. Lähivuosina iso määrä viljelijöitä lähestyy eläkeikää. Mielenkiintoista on nähdä mitä heidän tiloilleen tapahtuu: jatkavatko he itse viljelyään yli eläkeiän vai tehdäänkö tilalla sukupolvenvaihdos. Kolmas vaihtoehto on luopua maataloudesta joko myymällä tai vuokraamalla pellot lisämaaksi.

Nuoria viljelijöitä huolestuttavan vähän

Olen huolestuneena seurannut Suomen viljelijöiden ikärakennetta, mutta EU:n lukujen näkeminen oli pienoinen järkytys. Erityisen huolestuttavaa on alle 35-vuotiaiden viljelijöiden alhainen osuus kaikista viljelijöistä. Monissa maissa se jää alle viiden prosentin ja korkeimmillaankin se on vain 12 prosenttia.

Nuorten viljelijöiden vähäisen määrän vuoksi viljelijöiden määrä EU:ssa tulee väistämättä laskemaan, kun vanha polvi luopuu viljelystä. Toinen asia sitten on, miten tämä vaikuttaa tuotantoon vai vaikuttaako mitenkään.

Kirjoituksessani esiintyvät luvut ovat vuoden 2013 maatalouden rakennetutkimuksen tuloksia. Tiedonkeruu uutta tilastoa varten alkaa marraskuussa.

Suomessa maatilojen lukumäärä on vähentynyt jo vuosikymmeniä, mutta tuotantoon tällä ei ole ollut vaikutusta. Muita vaikutuksia tilojen määrän vähenemisellä kylläkin on. Taloja jää tyhjilleen ja kyliä autioituu. Tästä taas seuraa muuttoliikettä kaupunkeihin ja maaseudun palvelujen heikkeneminen.

EU:n maatalouspolitiikan vaikutuksia on tärkeää seurata

Kirjoituksessani esiintyvät luvut ovat Eurostatin julkaisemia tuloksia vuoden 2013 maatalouden rakennetutkimuksesta. Tutkimus tehdään muutaman vuoden välein kaikissa EU:n jäsenmaissa. Sen tulokset ovat tärkeä ja keskeinen tietolähde EU:n yhteisen maatalouspolitiikan vaikutusten seuraamisessa.

Tänä vuonna on taas rakennetutkimuksen aika ja sen tulosten ilmestyessä nähdään seuraavan kerran, millaiselta EU:n viljelijöiden ikärakenne näyttää. Monissa maissa rakennetutkimuksen tiedonkeruu on jo tehty. Suomessa tiedonkeruu alkaa marraskuussa.

Lisää vuoden 2013 tuloksia löydät osoitteesta: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agriculture.

Vastaa

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestin estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *